Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 puasa 5 Mahluk 6 Makhluk proses kehidupan 7 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 8 Ayat tentang materi dan perubahannya 9 ar rahman 10 Makhluk & Proses Kehidupan 11 Ayat tentang gaya dan energi 12 Manusia 13 al baqarah ayat 187 14 an nisa ayat 3 15 an nur ayat 24 16 Al An’am ayat 83 17 Santun 18 Perubahan Fisika 19 Kurban 20 an nahl ayat 90 21 hati 22 al ikhlas 23 Sabar 24 Surat ar ra'du ayat 11 25 Yusuf 26 ali imran 27 Hadis tentang produksi 28 alhadid+ayat+7 29 al maidah ayat 1 30 al rahman 31 al maidah ayat 2 32 Hadits Muslim Nomor 2855 33 +kandungan+dari+malaikat+mikail 34 AL BAQARAH AYAT 30 35 al baqarah ayat 2 36 ilmu 37 Surat Al-Anbiya Ayat 30 38 an-nisa ayat 29 39 al baqarah ayat 183 40 Hewan 41 al mulk ayat 3 42 al anfal ayat 2 43 MARYAM 44 Manusia,l 45 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 46 an nisa ayat 29 47 ALI IMRAN 159 48 Hadist cinta 49 Hadits Muslim Nomor 5318 50 ar-rum ayat 21 51 al baqarah ayat 275 52 Hujan 53 mahluk & proses kehidupan 54 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 55 al Baqarah ayat 43 56 hud ayat 114 57 an nur ayat 2 58 an nisa ayat 4 59 Hutang 60 Tata surya adalah sebuah sistem tatanan di luar angkasa yang terdiri atas Matahari dengan delapan planet, serta benda-benda langit lainnya seperti yang mengorbit pada Matahari sebagai pusat dari tata surya. 61 Al Quran 62 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 63 yunus 40 64 Urutan planet pada tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 65 Surga 66 Prasangka 67 ali imran 133 68 akhlak 69 al+maidah+ayat+1 70 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 71 Ali+Imran 72 surat+an+nisa+ayat+35 73 albaqoroh ayat 10-30 74 AL maidah ayat 3 75 hukum 76 Akhlak terpuji 77 al+baqarah+ayat+183 78 Ali Imran 103 79 Zina 80 Curang 81 al maidah ayat 6 82 Duniawi 83 Bershalawat 84 Al-Maidah ayat 3 85 Ayat+tentang tumbuhan dan buah 86 Fikiran 87 al+maidah+ayat+96 88 Surat Al-Mu’minun Ayat 50 89 Rezki tanggungan Allah 90 MARYAM 4 91 yasin ayat 2 92 Dusta 93 dalil Zakat 94 al isra ayat 31 95 Surah an-Najm ayat 15 96 surat ar rad ayat 38 97 alhadid ayat 20 98 ibrahim 7 99 bumi 100 Lebah

Hasil pencarian tentang berpikir

kepada mereka, ("Dan apakah Kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa) waktu (yang cukup untuk berpikir...bagi orang yang mau berpikir dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan?")
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Manusia hendaknya berpikir: dari apa dirinya diciptakan.
Apakah mereka tidak berpikir sehingga meminta agar siksa Kami disegerakan?
Untuk mengingatkan kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan
Kalian telah tertipu mengapa tidak berpikir saat mengikuti jalan setan."
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman mengingatkan mereka untuk berpikir
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Apakah kamu tidak berpikir?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 44
Maka tidaklah kamu berpikir?
Aku bersumpah, "Siksa di akhirat sungguh lebih besar dari siksa di dunia, kalau mereka mengetahui dan berpikir
jelas, yaitu berupa bekas-bekas kehancuran mereka (bagi orang-orang yang berakal) bagi mereka yang mau berpikir
Apakah kalian tidak mau berpikir dan merenungkan hal-hal yang kalian lihat itu?
Jika kamu berpikir, tentu kamu tidak akan mengatakan seperti itu.

(Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka) setelah berpikir (lalu berkata) kepada diri mereka
terburu-buru mengikutinya, oleh karenanya mereka tergesa-gesa mengikuti kesesatan bapak-bapak mereka, tanpa berpikir
musyrik, maka--akibat sikap ingkar dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
mengerti akan perumpamaan-perumpamaan ini (kecuali orang-orang yang berilmu) yakni, orang-orang yang berpikir
Dan Kami menjelaskan) Kami menerangkan (ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui) kaum yang berpikir.
Mûsâ berkata, "Jika memang kalian berpikir, berimanlah kepada risalahku ini.
serta menjadikan pendengaran, penglihatan dan akal bagi kalian agar kalian dapat mendengar, melihat dan berpikir
mereka, "Apakah kalian tetap melakukan hal itu meskipun mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak dapat berpikir
-deskripsi"> Yakni tidakkah kamu berpikir, sehingga memilih taat kepada Tuhanmu dan tidak
menciptakan semua itu dengan penuh hikmah, yang dapat diketahui oleh orang-orang yang merenung dan berpikir
mengingkari kebangkitan sesungguhnya lupa terhadap kejadian dirinya pertama kali, kalau dia ingat dan mau berpikir
transportasi yang tidak kalian ketahui dari segala apa yang ditundukkan Allah untuk manusia jika kalian mau berpikir
Maka perhatikanlah--dengan merenung dan berpikir--bekas-bekas turunnya hujan.
keadaan orang-orang yang tuli (walaupun keadaan mereka) di samping tuli itu (tidak mengerti) tidak mau berpikir
perumpamaan-perumpamaan itu) yang telah disebutkan di atas tadi (Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir