Paling Sering Dicari

1 hukum 2 taat 3 malu 4 tumbuhan 5 sabar 6 an nisa ayat 29 7 surat al hujurat ayat 10 8 jaringan tumbuhan 9 aurat 10 Fenomena bulan 11 ibrahim+ayat+3 12 al isra ayat 55 13 taubat 14 al maidah ayat 2 15 Riba 16 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 17 Luqman 18 ibrahim 19 al+maidah+ayat+38 20 kitab+zabur 21 Ali Imran 22 al Baqarah ayat 219 23 ilmu 24 yunus 25 surat al jumu'ah 26 Zina 27 ali+imran+31 28 niat 29 daun 30 jual beli 31 Yusuf 32 imran 33 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 34 Memuliakan 35 al furqan ayat 1 36 jihad 37 al isra ayat 82 38 Ar rum ayat 21 39 Ali imran 159 40 Langit 41 al maidah ayat 8 42 Bentuk molekul 43 kitab injil 44 al ikhlas 45 ibrahim 7 46 injil 47 Al hajj ayat 5 48 Surat al baqarah ayat 214 49 kitab Taurat 50 ali imran 104 51 al+qaff+ayat+30 52 pertengkaran 53 musim dingin 54 surat al fiil 55 Al-an'am ayat 82 56 Al mulk ayat 15 57 an nisa ayat 4 58 al anbiya ayat 107 59 Ketaatan 60 Hadits abu Daud 1116 61 surat an nur ayat 54 62 Akhlak 63 Hadis+at+taubah+ayat+105 64 yunus ayat 57 65 hadits ibnu majah 225 66 Kepatuhan syariah 67 luth 68 aL aNKABUT AYAT 20 69 muhammad 70 Minta ampun 71 zakat 72 Surat al isra ayat 2 73 zabur 74 al hasyr ayat 7 75 surat an-naba' 76 berserah diri 77 an nisa ayat 59 78 Keberagaman tumbuhan 79 Perang badar 80 ar-rum ayat 41 81 Rahasia 82 taurat 83 tulang 84 Surat sad ayat 24 85 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 86 pakaian 87 at taubah ayat 103 88 an+nisa+ayat+6 89 ayat kursi 90 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 91 pekerjaan 92 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 93 luqman ayat 13 94 ibrahim 41 95 al maidah ayat 1 96 an nahl ayat 125 97 ali imran 190 98 al maidah ayat 3 99 Sholat 100 Kerusakan

Hasil pencarian tentang dalil+naqli+kitab+al+quran+arab

terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 12
Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat....Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 2
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 3
Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 198
Dan kalau Al Quran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 28
(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 196
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang...Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al...Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 37
Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 21
Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al Quran, lalu mereka berpegang dengan...kitab itu?
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 2
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 1
Kitab (Al Quran ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Diturunkan Kitab ini (Al Quran) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui,
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Quran); dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) ada yang beriman kepadanya.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 31
Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu Al Kitab (Al Quran) itulah yang benar, dengan membenarkan...kitab-kitab yang sebelumnya.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran)....Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 92
Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang...Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quran) dan mereka
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 4
dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah