Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Al ikhlas 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 Ali Imran 6 Al+hijr+ayat+47 7 yusuf 8 hujan 9 ayat tentang kepala madrasah 10 ali+imran+159 11 Almaidah ayat 48 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 akhlak 14 laut 15 al-insyirah ayat 5 16 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 17 hewan 18 huud+40 19 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 20 Ibrahim ayat 7 21 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 22 dunia 23 Urusan 24 Aman 25 al-baqarah ayat 168 26 al-maidah ayat 3 27 an-nur+ayat+36 28 ikhlas 29 Surat al maidah ayat 48 30 ali imran ayat 185 31 al bayyinah ayat 8 32 surat Al furqan ayat 20 33 surat al baqarah ayat 11 34 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 35 QS.Al imran ayat 79 36 al-maidah ayat 48 37 surat Al furqan ayat 9 38 ali imran 64 39 lukman+ayat+15 40 Al+hijr+ayat+48 41 ar rum ayat 21 42 Surga 43 menghindari perkelahian 44 petunjuk 45 kemuliaan 46 Memohon ampun 47 Anjing 48 al baqarah ayat 261 49 al ahzab ayat 70 50 AL+AHZAB+AYAT+70 51 mengharapkan pertemuan 52 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 53 orang tua 54 ibrahim 32 55 ali imran 185 56 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 57 Surat at-taubah 104 58 ali+imran+188 59 Al-Nur ayat 51-54 60 Perang 61 Sedikit sekali berterimakasih 62 Ibrahim ayat 3 63 Tadabbur asy syuara ayat 174 64 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 65 bohong 66 tanah 67 Cobaan 68 nuh ayat 25 69 MARYAM 70 ibrahim ayat 33 71 al qadar ayat 1-5 72 Niat 73 an-nisa ayat 36 74 surah yunus ayat 57 75 gunung 76 LUKMAN AYAT 12 77 Hati bersih 78 Diamlah 79 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 80 Ibrahim ayat 43 81 penyakit gula 82 al maidah ayat 2 83 ali imran ayat 26 84 haram 85 Surat+Al+-+Baqarah : 269 86 al-baqarah ayat 245 87 hadist ali imran ayat 190-191 88 LUKMAN+AYAT+13 89 al maidah ayat 3 90 al an am ayat 32 91 agama 92 surat al-ahzab ayat 5 93 Ayat keras hati 94 Al-Baqarah ayat 177 95 Bersyukur 96 luqman 97 surah Ar-Ra’du ayat 11 98 Kitab belakang 99 Q.S Al-Maidah ayat 48: 100 LUKMAN+AYAT+14

Hasil pencarian tentang dalil+mensyukuri+nikmat

orang-orang yang membuat-buat kebohongan kepada Allah dengan menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa dalil...Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada mereka nikmat yang banyak....Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, bahkan mereka membuat-buat kebohongan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengingatkan hamba-hamba-Nya akan nikmat-nikmat-Nya...dan mengajak mereka bersyukur, dan agar mereka melihat nikmat itu dan tidak melupakannya....Oleh karena itu, sikap yang seharusnya kamu lakukan adalah mensyukuri nikmat itu, mencintai Pemberi nikmat...

-deskripsi"> Meskipun nikmat itu turun berturut-turut....

-deskripsi"> Dengan demikian perdebatannya tidak di atas dalil ‘aqli (akal), dalil
Sulaymân menyaksikan istana megah berdiri tegak di hadapannya, ia berkata, "Ini, sungguh, sebagian nikmat...telah menciptakanku, memberikan pertolongan kepadaku dengan karunia-Nya, untuk mengujiku apakah aku mau mensyukuri...nikmat-nikmat itu atau tidak....Dan barangsiapa tidak mau mensyukuri nikmat, maka sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan syukur....Tuhanku Maha Pemurah dengan nikmat-nikmat-Nya."
Allah, tidak mensyukurinya dan tidak mengakuinya, selain orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk mensyukuri...nikmat-nikmat-Nya, mengenal hak Tuhannya dan menunaikannya....Dari ayat 32-34 disebutkan nikmat-nikmat Allah secara garis besar dan secara rinci; dengan ayat itu Allah...mengajak hamba-hamba-Nya mensyukuri-Nya dan mengingat-Nya, mendorong mereka untuk meminta dan berdoa...kepada-Nya di malam dan siang hari, sebagaimana nikmat-nikmat-Nya datang kepada mereka di setiap waktu
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 121
(lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah.
(Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya) menjadikannya sebagai pilihan-Nya
-deskripsi"> Apalagi sampai mensyukuri semua nikmat itu....

-deskripsi"> Dia tetap memberimu nikmat meskipun kamu meremehkan perintah-Nya dan...Dia juga ridha dengan syukur kalian meskipun sedikit padahal nikmat-nikmat-Nya begitu banyak.

Lûth yang beriman yang Kami selamatkan dari azab ini saat menjelang fajar, sebagai sebuah pemberian nikmat...Dengan nikmat yang besar seperti itu, Kami memberikan balasan kepada orang yang mensyukuri nikmat Kami
Lûth yang beriman yang Kami selamatkan dari azab ini saat menjelang fajar, sebagai sebuah pemberian nikmat...Dengan nikmat yang besar seperti itu, Kami memberikan balasan kepada orang yang mensyukuri nikmat Kami
Allah benar-benar mempunyai karunia yang besar untuk manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri...nikmat-nikmat-Nya.
Tatkala Allah menolak permintaan Mûsâ untuk melihat-Nya, Dia telah menyiapkan untuk Mûsâ nikmat- nikmat...keutamaan yang Kuberikan kepadamu ini, bersyukurlah kepada-Ku sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang mensyukuri...nikmat-nikmat-Ku."
"Maka," lanjut Shâlih, "hendaknya kalian takut akan siksa Allah karena kalian tidak mensyukuri berbagai...nikmat-Nya itu.
Ingatlah, wahai Banû Isrâ'îl, ketika kalian diberitahu Tuhan dengan mengatakan, "Apabila kalian mensyukuri...nikmat penyelamatan dan lain-lain yang pernah Aku berikan kepada kalian berupa keteguhan iman dan ketaatan..., niscaya Aku akan menambah nikmat-nikmat yang telah Aku berikan itu.
-deskripsi"> Syukur artinya tunduknya hati dan pengakuannya terhadap nikmat Allah, lisan...memuji Allah dan anggota badan mengerjakan ketaatan kepada Allah, serta tidak menggunakan nikmat-Nya...

-deskripsi"> Allah mensyukuri hamba-hamba-Nya dengan memberi pahala terhadap amal-amal...hamba-Nya, memaafkan kesalahannya dan menambah nikmat-Nya.
Menurut Syaikh As Sa’diy, bahwa pada ayat ini dan setelahnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan nikmat-nikmat-Nya...dan dalil-dalil yang menunjukkan benarnya apa yang diberitakan para rasul....

-deskripsi"> Yakni bukankah Kami anugerahkan kepada kamu nikmat yang banyak; Kami
Hai anak keturunan Adam, Kami telah berikan nikmat kepada kalian....Nikmat-nikmat tersebut merupakan bukti atas kekuasaan dan kasih sayang Allah agar manusia ingat akan...akibat melanggar perintah Allah, sehingga manusia menjadi terus ingat, berusaha taat kepada Allah dan mensyukuri...semua nikmat.
Maka dari itu, apabila kalian menghitung nikmat Allah yang pernah diberikan kepada kalian, kalian tentu...Maka orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah benar-benar telah berbuat zalim dan ingkar.
Ingatlah, wahai Rasulullah, ketika Mûsâ berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, renungkanlah nikmat Allah...yang diberikan kepada kalian dengan mensyukuri dan menaati-Nya, karena Dia telah memilih banyak nabi...Selain itu, Dia juga memberikan nikmat yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat
Hukuman itu Kami jatuhkan lantaran mereka ingkar dan enggan mensyukuri nikmat.
agar dengan itu Kami dapat menguji bagaimana mereka mensyukuri nikmat Allah.
orang-orang yang mendengar firman Allah, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang musyrik yang seharusnya mensyukuri...nikmat yang diberikan Allah kepada Muhammad dan agamanya malah mengingkari-Nya, kemudian menjerumuskan
Allah telah membinasakan negeri-negeri kaum yang tertipu dengan nikmat Allah kemudian tidak mensyukuri...nikmat- Nya dan berbuat kufur kepada-Nya.
Sesungguhnya Allah Swt. adalah Tuhan yang memberikan nikmat dan kebaikan-kebaikan bagi seluruh manusia...Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri karunia Allah.
(Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur) atas nikmat-Nya (dan beriman) kepada-Nya?...(Dan Allah Maha Mensyukuri) perbuatan-perbuatan orang-orang beriman dengan memberi mereka pahala (lagi
Sehingga kebanyakan mereka tidak beriman kepada-Mu, karena tidak mensyukuri nikmat-Mu."
tafsir-deskripsi"> Di ayat ini dan setelahnya, Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengingatkan kepada hamba-hamba-Nya nikmat-nikmat-Nya..., mengajak mereka untuk mensyukuri-Nya dan mengakui-Nya.
-deskripsi"> Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan....

-deskripsi"> Kalau sekiranya mereka mensyukuri nikmat Allah tersebut dan membenarkan
Ini termasuk nikmat terbesar, dimana Dia memperlihatkan ayat-ayat-Nya kepada hamba-hamba-Nya baik yang...ada dalam diri mereka dan yang ada di ufuk, serta menyebut nikmat-nikmat-Nya agar mereka mengenal-Nya..., mensyukuri-Nya dan mengingat-Nya....di antara ayat-ayat-Nya yang tidak kamu akui, karena telah tetap dalam hatimu bahwa semua ayat dan nikmat
Tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat itu.
, "Ya Allah, jika Engkau memberi kami anak yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri...nikmat- nikmat-Mu." (1) 'alaqah: (2) mudlghah