Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 al maidah ayat 2 4 jaringan tumbuhan 5 Al Isra ayat 36 6 al isra ayat 55 7 ibrahim+ayat+3 8 Fenomena bulan 9 Hewan 10 injil 11 Musa 12 Surat+Ibrahim+ayat+24 13 HUJAN 14 an nisa ayat 29 15 Al Imran 130 16 malu 17 Surat almulk 21 -30 18 Luqman 19 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 20 kitab+zabur 21 shad ayat 29 22 ali+imran+31 23 riba 24 Zina 25 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 26 Bentuk molekul 27 Ahmad 28 al hujurat ayat 12 29 al maidah ayat 1 30 Ali Imran 159 31 Hadits Malik Nomor 1501 32 al baqarah ayat 43 33 Surat al baqarah ayat 214 34 zabur 35 Memuliakan 36 AL BAQARAH AYAT 185 37 yunus 38 kitab injil 39 berpikir 40 al baqarah ayat 219 41 Hadits thalaq tiga 42 Saba 18 43 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 44 albaqoroh ayat 2 45 yunus 24 46 ali+imran+159 47 surat an-naba' 48 Al Baqarah ayat 30 49 kitab Taurat 50 Al ikhlas 51 tumbuhan 52 Jalut 53 al maidah ayat 8 54 tulang 55 an nisa ayat 1 56 Hadis+at+taubah+ayat+105 57 pisang 58 Musibah 59 al isra ayat 9 60 Lebah 61 zakat 62 ar rad ayat 11 63 Orang gila 64 Ibrahim 35 65 akhlak 66 mutiara 67 musim dingin 68 surat an nur ayat 54 69 katak 70 al anam ayat 12 71 al hasyr ayat 7 72 al-Maidah ayat 3 73 ali+imran+103 74 an+nisa+ayat+6 75 ali imran 200 76 maryam 77 annisa ayat 9 78 sabar 79 Al-an'am ayat 82 80 Surat Al-An'am Ayat 19 81 at taubah ayat 103 82 an nisa ayat 9 83 taurat 84 al furqan ayat 1 85 luth 86 aL aNKABUT AYAT 20 87 Habitat hewan 88 jihad 89 keadilan 90 berbuat sukarela 91 hadits ibnu majah 225 92 Hadits abu Daud 1116 93 kebebasan 94 Surat sad ayat 24 95 wanita 96 lapang dada 97 harta 98 Kepatuhan syariah 99 Keberagaman tumbuhan 100 ibrahim

Hasil pencarian tentang dan+apabila+ruh-ruh+dipertemukan+(dengan+tubuh)

terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 7
dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan apabila ruh-ruh dipertemukan) dengan jasadnya masing-masing.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 29
Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku,...maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 91
Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya...ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.
(Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya) telah sempurna kejadiannya (dan Kutiupkan) Kualirkan (...Dimudhafkannya lafal ruh kepada Allah dimaksud untuk memuliakan Nabi Adam....Roh adalah tubuh yang lembut dan tidak kelihatan oleh mata, yang membuat manusia dapat hidup karena memasuki...tubuhnya (maka hendaklah kalian bersungkur dengan sujud kepadanya") sujud penghormatan dengan cara membungkukkan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 38
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa...yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya...sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia adalah
("Ruh Quduslah yang telah menurunkannya) yakni Alquran itu (dari sisi Rabbmu dengan benar) lafal bilhaqqi...berta`alluq kepada lafal nazzalahu (untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman) dengan keimanan...mereka kepada Alquran (dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."
Allâh (kesayangan Allah), dalam hal ketuhanan dan keesaan Allah....Ketika Ibrâhîm berkata, "Sesungguhnya Allah menghidupkan dan mematikan dengan cara meniupkan ruh ke dalam...tubuh dan mencabutnya," orang kafir itu berkata, "Saya dapat memberikan kehidupan dan kematian dengan...cara mengampuni dan membunuh."...dan keangkuhannya.
Maryam telah menjaga kehormatannya, maka Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh Kami sehingga...'Isâ membenarkan kalimat Allah yang berupa perintah, larangan dan kitab-kitab-Nya yang diturunkan kepada...Dan ia termasuk orang-orang yang selalu taat kepada Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 28
Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami...sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.
(Jika kalian masih dalam keragu-raguan tentang agamaku) bahwasanya agamaku itu adalah hak dan benar (...ragu-ragu terhadap agamaku (tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kalian) yang akan mencabut ruh...kalian (dan aku telah diperintah supaya) hendaknya (aku termasuk orang-orang yang beriman.")
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan...Ar-Ruh) yakni malaikat Jibril (di malam itu) artinya pada malam kemuliaan/lailatulkadar itu (dengan...izin Rabbnya) dengan perintah dari-Nya (untuk mengatur segala urusan) atau untuk menjalankan ketetapan...Huruf Min di sini bermakna Sababiyah atau sama artinya dengan huruf Ba; yakni mereka turun dengan seizin...Rabbnya dengan membawa segala urusan yang telah menjadi ketetapan-Nya untuk tahun itu hingga tahun berikutnya
(Pada hari itu) lafal Yauma merupakan Zharaf bagi lafal Laa Yamlikuuna (ketika ruh berdiri) yakni malaikat...(dan para malaikat dengan bershaf-shaf) lafal Shaffan menjadi Haal artinya dalam keadaan berbaris bershaf-shaf...semuanya (kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah) untuk berbicara (dan...ia mengucapkan) perkataan (yang benar) mereka terdiri dari orang-orang yang beriman dan para Malaikat
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 4
Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum....Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka.
Kami tidak menjadikan rasul-rasul itu memiliki tubuh yang berbeda dengan tubuh manusia pada umumnya,...Dan mereka bukanlah orang-orang yang hidup abadi di dunia.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 8
Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak (pula) mereka itu
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 4
Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka, dan pada
(Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan) menjadikan kuat (persendian tubuh mereka) yakni semua...anggota tubuh mereka dan sendi-sendinya (apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti) Kami...menjadikan (orang-orang yang serupa dengan mereka) dalam bentuknya sebagai pengganti mereka, seumpamanya...Kami membinasakan mereka terlebih dahulu (dengan sebenar-benarnya) lafal ayat ini berfungsi mengukuhkan...makna yang terdapat dalam lafal Baddalnaa. lafal Idzaa berkedudukan sama dengan lafal In seperti contoh
Dengan demikian, darah yang mengalir ke seluruh bagian tubuh pun berkurang....Jika jumlah sel baru sama dengan jumlah sel yang mati, maka tidak akan terjadi apa-apa pada tubuh....Jaringan yang tampak, seperti kulit yang menyelimuti tubuh dan selaput dalam saluran pencernaan serta...saluran-saluran kelenjar mengalami penyusutan lebih banyak seiring dengan bertambahnya usia seseorang...Dan itu merupakan penyebab langsung terjadinya ketuaan.
adalah) mani itu (menjadi segumpal darah lalu Allah menciptakannya) dari air mani itu menjadi manusia (dan...menyempurnakannya) melengkapinya dengan anggota-anggota tubuh yang diperlukannya.
Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, pancunglah batang leher mereka....Apabila kalian berhasil melemahkan dan mengalahkan mereka dengan banyak membunuh pasukan mereka, tawanlah...tubuh....Maka, apabila jaringan urat saraf manusia terputus, semua fungsi utama organ tubuh akan melemah....Dan apabila jaringan urat nadi telah putus, maka darah akan berhenti dan tidak dapat memberi makan ke
Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, pancunglah batang leher mereka....Apabila kalian berhasil melemahkan dan mengalahkan mereka dengan banyak membunuh pasukan mereka, tawanlah...tubuh....Maka, apabila jaringan urat saraf manusia terputus, semua fungsi utama organ tubuh akan melemah....Dan apabila jaringan urat nadi telah putus, maka darah akan berhenti dan tidak dapat memberi makan ke
Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, pancunglah batang leher mereka....Apabila kalian berhasil melemahkan dan mengalahkan mereka dengan banyak membunuh pasukan mereka, tawanlah...tubuh....Maka, apabila jaringan urat saraf manusia terputus, semua fungsi utama organ tubuh akan melemah....Dan apabila jaringan urat nadi telah putus, maka darah akan berhenti dan tidak dapat memberi makan ke
(Dan tidaklah Kami jadikan mereka) para rasul itu (tubuh-tubuh) lafal Jasadun sekalipun kata tunggal...tetapi maknanya jamak (yang tiada memakan makanan) tetapi justru mereka memakannya (dan tidak pula mereka
(Dan Kami jadikan tidur kalian untuk istirahat) untuk istirahat bagi tubuh kalian.
Azab itu terjadi pada hari kiamat dan tidak dapat dipungkiri....Sebab lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas dosa-dosa itu....Yaitu dengan tampaknya bekas-bekas perbuatan mereka pada anggota-anggota tubuh tadi; atau Allah, Zat...yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, menjadikan bagian anggota tubuh itu dapat berbicara.
terjemahan ayat Surat Al-Infitar Ayat 7
Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,
Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi) apa yang telah dimakan olehnya (dari tubuh-tubuh...mereka, dan pada sisi Kami ada kitab yang memelihara) yaitu Lohmahfuz, di dalamnya telah tertera segala