Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 sedekah 5 utang 6 Aisyah 7 Al isra ayat 23 8 makanan 9 Zakat 10 Menghalangi masjid 11 hari raya 12 hutang 13 Riba 14 penyakit 15 sabar 16 ikhlas 17 Al ikhlas 18 puasa 19 nikah 20 Surat Al An'aam ayat 141 21 pengusiran 22 Mendatangi neraka 23 ALI IMRAN 102 24 al+baqarah+ayat+21 25 Kiamat 26 kesedihan 27 Ibrahim 28 ALLAH 29 ali imran 104 30 Al Baqarah ayat 245 31 Menyesatkan 32 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 33 Injil 34 Iblis 35 annisa ayat 22 36 hadits Muslim Nomor 1688 37 Sholat 38 yusuf+105 39 Penerus nabi Muhammad Saw 40 ali imran 159 41 kawin 42 Al Baqarah ayat 275 43 Berkah 44 Bahasa 45 al ankabut ayat 2 46 neraka 47 zabur 48 Surat Al kafirun 49 Puasa syawal 50 Sholat iedul fitri 51 al+hujurat+ayat+13 52 al imran 104 53 Sembilan puluh sembilan nama 54 Apa yg di maksut dengan alamat email 55 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 56 Al+baqoroh+ayat+32 57 al+baqarah+ayat+168-169 58 memaafkan 59 manfaat 60 sihir 61 dzikir allah...allah 62 luqman 14 63 surat At-Taubah:34 64 al hujurat ayat 11 65 Al-Baqarah Ayat 43 66 Karun 67 hud+ayat+117 68 Surat Al bayinah ayat 4-5 69 waris 70 Surat+hud+Ayat+32 71 Al maidah ayat 2 72 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 73 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 74 Surah yunus 92 75 Qs albaqarah ayat 62 76 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 77 surat al maidah ayat 1 78 Lupa alquran 79 Tafsir alfatihah ayat 5 80 cahaya 81 malaikat menangis 82 Al hadid ayat 11 83 Ali imran 191 84 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 85 Ibrahim :7 86 alam nasyroh 87 perempuan 88 al-hujurat ayat 13 89 akhlak 90 arra'du ayat 11 91 Ayat+194+Albaqarah+ 92 Al+Anfal+ayat+1 93 Baqarah+ayat+163 94 Surat Al-Fatihah Ayat 5 95 yunus 57 96 pinjaman 97 Takwa 98 ar+rum+ayat+21 99 At taubah ayat 34-35 100 al hijr 28

Hasil pencarian tentang derajat+kenabian

Dengan kenabian itu, ia diangkat ke derajat yang tinggi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
termasuk derajat kenabian dan hal-hal lainnya, karenanya mereka dapat memberikannya kepada siapa yang
Dan Kami telah melebihkan derajat kalian di atas bangsa-bangsa lain sebagai poros kenabian dalam kurun
Begitu tingginya derajat itu, hingga seolah menjadi seperti sekumpulan beberapa derajat jika dibandingkan...dengan derajat yang lain.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 132
Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya.
menisbatkan anak-anak kepada bapak mereka (seorang yang terkemuka) atau berpengaruh (di dunia) dengan kenabian...(di akhirat) dengan pemberian syafaat dan derajat yang tinggi (dan termasuk salah seorang yang dekat
(Dan masing-masing) dari kalangan orang-orang itu (memperoleh derajat-derajat) pembalasan (sesuai dengan
(Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun) yakni nikmat kenabian.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 96
(yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat.
Sesungguhnya Kami telah memberikan nikmat kepada Mûsâ dan Hârûn berupa kenabian dan karunia yang besar
tidak mengharapkan Allah mengangkat derajat kalian, agar kalian beriman kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 74
Allah menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah mempunyai karunia
(Lalu Rabbnya memilihnya) memberinya kenabian (dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh) yakni
Selain itu, ia Kami berikan kenabian dan kemampuan membedakan antara yang benar dan batil.
(Dan bagi masing-masing mereka) bagi masing-masing dari orang mukmin dan orang kafir (derajat), derajat...orang-orang yang beriman memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga, sedangkan derajat orang-orang
Pada masanya, mereka Kami beri kelebihan atas semesta alam dengan hidayah dan kenabian.
yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian (Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam...dan Kami telah meninggikan sebagian mereka) dengan diberi kekayaan (atas sebagian yang lain beberapa derajat
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 4
Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat)
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 19
Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 59
Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan
Allah akan meninggikan derajat orang-orang Mukmin yang ikhlas dan orang-orang yang berilmu menjadi beberapa...derajat.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 83
Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat.
hukum Kami yang berlaku bagi hamba-hamba Kami, Kami akan mengangkat, dengan ilmu dan kebijaksanaan, derajat...Mahabijaksana, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan Maha Mengetahui siapa saja yang berhak mendapat derajat
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan antara mereka, derajat...mereka sama dengan derajat Shiddîqîn (orang-orang yang sangat percaya) dan Syuhadâ' (orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 14
Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 26
Maka Luth membenarkan (kenabian)nya.
(Mereka berkata) seraya mengisyaratkan kepada penyebab mereka sampai kepada derajat ini, ("Sesungguhnya
dengan kenabian dan lain-lainnya.
kepadamu sebagian dari takwil-takwil mimpi) makna mimpi (dan disempurnakan-Nya kepadamu nikmat-Nya) yaitu kenabian...kepada keluarga Yakub) yakni anak-anaknya (sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya) yaitu nikmat kenabian
(Dan Kami berikan kepadanya hikmah) kenabian (selagi ia masih kanak-kanak) sewaktu berumur tiga tahun