Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 at taubah ayat 71 11 ali+imran+159 12 surat yunus ayat 99 13 Al Hujurat ayat 13 14 ali imran 15 yunus ayat 99 16 saba ayat 46 17 saba' 46 18 YUNUS 19 surat al baqarah ayat 256 20 ilmu pengetahuan 21 kebebasan 22 ibrahim 7 23 Ali imran 14 24 as saba 46 25 al maidah ayat 2 26 ali imran 191 27 Berpikir 28 al mujadalah ayat 11 29 Qs. Attin ayat 4 30 Surah+An+Nisa+Ayat+26 31 jual beli 32 an nisa ayat 1 33 SABA+46 34 al hajj ayat 41 35 Surah al- baqarah ayat 36 36 Anisa ayat 118 37 Al ikhlas 38 Anisa+ayat+118 39 saba 40 pemimpin 41 al imran ayat 159 42 al-hajj ayat 41 43 Arab 44 Surat Ibrahim ayat 7 45 maryam 46 Ali Imran 185 47 al-baqarah ayat 36 48 surat at taubah ayat 71 49 Syirik 50 Al Furqan ayat 74 51 al mujadilah ayat 11 52 QS. Al-Hajj ayat 41 53 Ar rahman 54 Sabar 55 al baqarah ayat 3 56 ali imran 12 57 surat al baqarah ayat 36 58 al-baqarah ayat 256 59 An Nahl ayat 5 60 An+Nahl+ayat+6 61 ali imran 31 62 al baqarah ayat 170 63 ibrahim 64 rezeki 65 surat saba ayat 46 66 surat saba' ayat 46 67 kurban 68 kebebasan musyawarah 69 an najm ayat 39-42 70 Surah Ali Imran 214 71 Ali Imran ayat 19 72 ali imran 103 73 Surat Al hajj ayat 41 74 al-imran ayat 159 75 al bayyinah ayat 8 76 Angin 77 al baqarah ayat 233 78 asy-Syura ayat 38 79 at taubah ayat 122 80 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 81 Hadits Ahmad Nomor 17398 82 ali imran 13 83 luqman 17 84 al kafirun ayat 6 85 surah al-Baqarah ayat 30 86 Al+Baqarah+ayat+260 87 kedudukan wanita 88 surat ali imran ayat 159 89 Menjaga 90 al ankabut ayat 26 91 manusia 92 al baqarah ayat 84-85 93 QS saba ayat 46 94 luqman 14 95 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 96 yunus 26 97 al a'la ayat 7 98 ar rum ayat 21 99 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 100 Al+ahzab+ayat+18

Hasil pencarian tentang enam+masa

terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 38
Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
mengandung setidaknya berlangsung selama enam bulan....Disebutkan bahwa masa mengandung dan masa menyusui (sampai dengan masa sapih) berlangsung selama 30 bulan...Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui--yaitu 30 bulan--itu dikurangi masa menyusui saja--yaitu...24 bulan--dapat diketahui bahwa masa mengandung adalah enam bulan....Dan hal ini sesuai dengan penemuan ilmiah bahwa seorang bayi yang lahir pada usia kehamilan enam bulan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 59
Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 4
Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 3
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 54
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 7
Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu)
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 4
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy.
(Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari) dari hari-hari...dunia, artinya dalam masa yang perkiraannya sama dengan enam hari karena sesungguhnya pada masa itu
terjemahan ayat Surat Al-'Asr Ayat 1
Demi masa.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 75
Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
manusia, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya dalam waktu enam...Tidak ada yang mengetahui panjangnya enam hari itu kecuali Allah....ayat-ayat yang menunjukkan keesaan-Nya. (1) Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dalam enam...Tahapan-tahapan yang disebutkan sebagai enam hari itu merupakan tahap penundukan matahari, bulan dan
misalnya, dapat berkata bijak dan dipahami sejak masih bayi hingga usia tua, tanpa ada perbedaan antara masa...kanak-kanak dan masa tuanya.
Setelah tujuh tahun masa kering dan gersang itu berlalu, akan datang suatu masa di mana orang-orang mendapat
Dia menciptakan langit dan bumi melalui enam keadaan yang menyerupai enam hari di dunia.
Wanita-wanita usia menopause (tidak haid lagi karena usia lanjut) yang masih dalam masa idah, jika kalian...ragu-ragu tentang masa idah mereka, maka masa idahnya adalah tiga bulan.
(Dan aku tidak mau menyembah) di masa mendatang (apa yang kalian sembah.)
Proses pergerakan itu akan mengakibatkan separo belahan bumi akan mengalami kegelapan selama enam bulan..., sedang paroan lain akan mengalami siang yang terang benderang selama masa yang sama....Dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan bumi berhenti, tidak berotasi pada porosnya atau menjadikan masa...rotasinya sama dengan masa yang dipergunakan bumi mengelilingi matahari (evolusi)....falak Yunani telah menulis tentang rotasi bumi, tulisannya itu belum sampai kepada kalangan Arab pada masa
"Setelah tujuh tahun masa subur itu," kata Yûsuf melanjutkan, "akan datang tujuh tahun masa kering.
(Bukankah) artinya, sesungguhnya (telah datang atas manusia) Nabi Adam (satu waktu dari masa) empat puluh...dimaksud dengan manusia adalah jenis manusia selain dia, maka yang dimaksud dengan lafal Al-Hiin atau masa...ialah masa mengandung, jadi bukan empat puluh tahun.
masalah tauhid (adalah Ibrahim) sekalipun jarak zaman di antara keduanya sangat jauh, yaitu dua ribu enam
bersumpah, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 4
Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan
artinya, merasa dikecewakan di masa-masa lalu; maka janganlah Engkau kecewakan aku di masa mendatang.
(Mengandungnya sampai menyapihnya) dari penyusuannya (adalah tiga puluh bulan) yakni dalam masa enam...sebagai batas yang paling minim bagi mengandung, sedangkan sisanya dua puluh empat bulan, yaitu lama masa...Menurut suatu pendapat disebutkan bahwa jika sang ibu mengandungnya selama enam bulan atau sembilan bulan..., maka sisanya adalah masa penyusuan (sehingga) menunjukkan makna Ghayah bagi jumlah yang diperkirakan
alam malakut, dan Rafraf berwarna hijau menutupi cakrawala langit, dan malaikat Jibril yang memiliki enam
dibuat-buat) yakni sulapan ilmu sihir saja (dan kami belum pernah mendengar Seruan ini) yang telah ada (di) masa-masa
Istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka harus menunggu masa idah selama...Apabila masa idah telah berakhir, maka kalian, para wali, boleh membiarkannya melakukan pekerjaan-pekerjaan...yang baik hingga sampai akhir masa idah.
(Demi masa) atau zaman atau waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya; maksudnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa