Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 zakat 9 penyakit 10 surah al a'raf ayat 79 11 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 12 saba 16 13 sombong 14 an nisa ayat 58 15 Bumi bulat 16 Hikmah 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 lokasi yang memudahkan 19 at taubah ayat 60 20 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 21 al+lail+ayat+1-2 22 Al maidah ayat 48 23 Berfikir+positif 24 Jibril 25 at taubah ayat 105 26 al+ikhlas 27 Rezeki 28 Ali Imran 159 29 al baqarah ayat 188 30 anjing 31 al+hijr+22 32 hr+muslim+288 33 Hadis kitab zabur 34 yusuf ayat 111 35 Jihad 36 Al Baqarah ayat 2 37 Pengertian dalil kitab 38 hadits kitab taurat 39 al-A’raf+ayat+204 40 Hadist kitab Zabur 41 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 42 an nisa ayat 1 43 yusuf 69 44 Lalai 45 surat+thaha+ayat+125 46 surat+thaha+ayat+126 47 Menyelam 48 dalil+kitab+Zabur 49 Samiri 50 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 51 Zina 52 al hujurat ayat 13 53 at tahrim ayat 6 54 Melindungi 55 Injil 56 Ayat ayat larangan zina 57 al maidah ayat 2 58 dalil+kitab+injil 59 Sakit 60 AS+SAJADAH+AYAT+6 61 Turunnya zabur 62 an-nisa+ayat+160 63 Ayat 38 64 wanita 65 Ali imran 133 66 Adil 67 Tajwid+surat+al+anbiya 68 Ar rum ayat 41 69 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 70 Surah As-Syam Ayat 7 71 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 72 katakanlah 73 Sulaiman 74 annisa+ayat+20 sampai 21 75 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 76 tafsir surat adzariyat ayat 56 77 Al Baqarah ayat 278 78 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+25 79 Ibrahim+40 80 Angin 81 al baqarah ayat 282 82 an-nisa+ayat+161 83 al maidah ayat 90 84 melampaui batas 85 hujan 86 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 87 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 88 Bunuh diri 89 kitab+zabur 90 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 91 Lebah 92 Ketetapan 93 Lembah 94 Ali imran 110 95 Fitrah 96 HR Ibnu majah 149 97 dalil kitab Taurat 98 Surat Al Muzzammil ayat4 99 almaidah ayat 48 100 al baqoroh ayat 247

Hasil pencarian tentang ghofir+ayat+64

وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ


64. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud ghafir ayat 64?
[[24 ~ AN-NUR (CAHAYA) Pendahuluan: Madaniyyah, 64 ayat ~ Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah.
amat jeleklah (perumpamaan suatu kaum) yaitu perumpamaan kaum itu (yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat...Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat lalim) dengan mendustakan ayat-ayat itu.
Apabila ayat-ayat Kami yang nyata telah dibacakan kepada orang-orang musyrik, maka--akibat sikap ingkar...dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir, "Ini adalah sihir yang nyata
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 28
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 15
Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan...dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka
kepada mereka: Kami tenggelamkan mereka di laut karena pengingkaran yang selalu mereka lakukan terhadap ayat-ayat...Kami dan karena keengganan mereka untuk mengimani dan mematuhi ayat-ayat Kami itu.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 103
Kemudian Kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat Kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka...kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu.
(Yaitu orang-orang yang beriman) lafal ayat ini menjadi Na'at atau sifat bagi lafal 'Ibaadi' pada ayat...di atas (kepada ayat-ayat Kami) yakni Alquran (dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 58
Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka,
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 87
Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat
(Dan matahari berjalan) ayat ini dan seterusnya merupakan bagian daripada ayat Wa-aayatul Lahum, atau...merupakan ayat yang menyendiri, yakni tidak terikat oleh ayat sebelumnya demikian pula ayat Wal Qamara..., pada ayat selanjutnya (di tempat peredarannya) tidak akan menyimpang dari garis edarnya.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.