Paling Sering Dicari

1 AL IKHLAS 2 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 3 Zina 4 Al hujurat ayat 13 5 Arrahman ayat 33 6 Surat Fathir ayat 28 7 yunus 84 8 al maidah ayat 90 9 Al+imran+191 10 Al quran 11 Ibrahim 12 kami 13 ali imran 14 14 An nasr ayat 2 15 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 16 niat 17 Surat ayat29 dan tafsirannya 18 yusuf 19 obat 20 dalil+kitab+zabur 21 Al-Hujurat Ayat 13 22 Sholat 23 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 24 Al-Baqarah ayat 152 25 al ahzab ayat 21 26 dosa 27 luqman ayat 14 28 Al hajj ayat 7 29 an nisa ayat 59 30 MAKAN 31 Surat Al kahfi 32 al mulk ayat 30 33 ali imran 159 34 Al maidah ayat 6 35 menutup mulut 36 al hijr ayat 9 37 dalil+kitab+injil 38 Latin dan arab 39 An-Nisa Ayat 58 40 Solawat nabi 41 Al-Baqarah Ayat 282 42 9 surat al-hadid ayat 3 43 Perangilah 44 Syirik 45 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 46 al-baqarah ayat 148 47 Az zukhruf ayat 47 48 al+hujurat+ayat+12 49 sabar 50 al hadid ayat 22 51 Surah Al Maidah Ayat 90 52 bersyukur 53 Asy syura ayat 11 54 aurat 55 ali imran ayat 159 56 Ar rum ayat 30 57 Ali imran 190 58 Al-luqman+ayat+13-17 59 kitab 60 Alam 61 Ar+rum+ayat+31 62 jual beli 63 an nisa ayat 58 64 Al+waqi'ah+ayat+68 65 al maidah ayat 44 66 Zabur 67 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 68 Nabi palsu 69 akidah islam akidah yang praktikal 70 Al-Baqarah ayat 197 71 Ar rum ayat 21 72 Ar Rahman 73 Al+Baqarah+ayat+287 74 Surat al furqan ayat 26-27 75 Maryam ayat 58 76 Surat al ankabut ayat 52 77 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 78 al imran 14 79 Peradaban islam 80 Surat al hadid ayat 3 81 At taubah ayat 105 82 Ibrahim ayat 7 83 Isa putra Maryam 84 AZ ZARIYAT AYAT 56 85 al+maidah+ayat+9 86 Hud ayat 88 87 Ali imran ayat 9 88 Terjemahkan ayat kedua dari surah Al-Ashr 89 10 sahabat yang dijanjikan syurga 90 maryam 88 91 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 92 ali imran 130 93 ibrohim ayat 40 94 Jujur 95 Ali Imran ayat 200 96 al-maidah ayat 3 97 Yusuf 87 98 dalil+kitab+al quran 99 Makna kandugangan surah an nahl ayat 14 100 Al-Baqarah+ayat+156

Hasil pencarian tentang hari+kiamat

(Apakah) telah (datang kepadamu berita hari kiamat) hari kiamat dinamakan hari yang menutupi karena pada...hari itu semua makhluk diselimuti oleh kengerian-kengeriannya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hari kiamat adalah saat penyiksaan mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit lagi.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 46
Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih
(Telah dekat terjadinya hari kiamat) kiamat telah dekat masanya.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 11
Bahkan mereka mendustakan hari kiamat....Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 1
Hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 1
Hari Kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 15
Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
(Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat) yakni hari terakhir.
(Kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari yang menggentarkan) yakni hari kiamat, hari kiamat dinamakan...demikian karena kedahsyatan dan kengerian yang terjadi pada hari itu sangat menggentarkan hati.
(Apabila hari kiamat terjadi) bilamana hari terakhir tiba.
(Dan demi hari yang dijanjikan) yaitu hari kiamat.
(Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka) yaitu azab akan ditimpakan kepada...mereka (dan kiamat itu) azab hari kiamat itu (lebih dahsyat) lebih besar bencananya (lagi lebih pahit
(Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan) mereka...mengatakan, "Kapan hari kiamat itu akan datang," demikian itu karena mereka menduga bahwa hari kiamat...datang (dan orang-orang yang beriman, merasa takut) merasa khawatir (kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat...akan terjadi Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah) mendebat (tentang terjadinya hari...kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh.)
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 81
sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari Kiamat)".
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 1
Apabila terjadi hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 2
apakah hari kiamat itu?
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 2
apakah hari Kiamat itu?
(Bahkan mereka mendustakan hari kiamat) hari terakhir yang tiada hari lagi sesudahnya....(Dan Kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat) neraka yang
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 57
Telah dekat terjadinya hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 1
Aku bersumpah demi hari kiamat,
(Manusia bertanya kepadamu) yakni penduduk Mekah (tentang hari kiamat) kapankah akan terjadi...."Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah"....Dan tahukah kamu) maksudnya kamu tiada mengetahui kapan ia akan terjadi (boleh jadi hari kiamat itu waktunya
(Pada suatu hari yang besar) maksudnya pada hari itu mereka dibangkitkan, yaitu pada hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 14
Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka (manusia) bergolong-golongan.
(Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat) sampai hari pembalasan
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 6
Ia berkata: "Bilakah hari kiamat itu?"
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 3
Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 40
Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 3
Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
(Itulah hari yang pasti terjadi) hari yang pasti kejadiannya, yaitu hari kiamat...., kembali kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepada-Nya, supaya ia selamat dari azab-Nya pada hari...kiamat itu.