Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 Puasa 5 Mahluk 6 Ayat tentang materi dan perubahannya 7 Makhluk proses kehidupan 8 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 9 Sabar 10 Makhluk & Proses Kehidupan 11 at talaq ayat 4 12 ar rahman 13 Ayat tentang gaya dan energi 14 Hadits tentang jual beli barter 15 Al ikhlas 16 al baqarah ayat 187 17 Al An’am ayat 83 18 an nur ayat 24 19 al baqarah ayat 30 20 an nisa ayat 24 21 Perubahan Fisika 22 an nahl ayat 90 23 Santun 24 Surat ar ra'du ayat 11 25 al mulk ayat 3 26 al maidah ayat 2 27 Hadis tentang produksi 28 Surat Al-Anbiya Ayat 30 29 Ilmu 30 an nisa ayat 3 31 Manusia 32 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 33 alhadid+ayat+7 34 al rahman 35 an-nisa ayat 29 36 Surat yasin 37 +kandungan+dari+malaikat+mikail 38 Hadits Muslim Nomor 2855 39 ali imran 40 al+maidah+ayat+1 41 Hadits Muslim Nomor 5318 42 an nisa ayat 4 43 al baqarah ayat 168 44 surat yunus 45 Tumbuhan 46 Muntaha 47 Akhlak terpuji 48 al+baqarah+ayat+183 49 an nisa ayat 29 50 Ali imran 133 51 Manusia,l 52 akhlak 53 al Baqarah ayat 43 54 al maidah ayat 1 55 ali imran 159 56 Bumi dan Alam semesta 57 Yusuf 58 mahluk & proses kehidupan 59 Hadist cinta 60 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 61 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 62 Ikhlas 63 ALI IMRAN 126 64 al anfal ayat 2 65 Hujan 66 al maidah ayat 6 67 ar-rum ayat 21 68 AL maidah ayat 3 69 Ibrahim 70 MARYAM 71 ali imran 7 72 ALI IMRAN 190 73 hukum 74 Zina 75 al baqarah ayat 2 76 surat+an+nisa+ayat+35 77 yunus 78 surat ali imran ayat 64 79 hadist tentang seseorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain, ia tidak boleh menzalimi atau mengecewakan saudaranya 80 Tidak dapat berkata apa-apa 81 Qunut subuh 82 al-baqarah ayat 261 83 hadist tentang mahar 84 Sesungguhnya penglihatan dan pendengaran itu menipu 85 yusuf+ayat+87 86 Al-Baqarah Ayat 267 87 al+maidah+ayat+5 88 al isra ayat 32 89 yunus ayat 106 90 al-Maidah ayat 5 91 tafsir surat Al-Ahzab 92 dalil Zakat 93 al ahzab ayat 5 94 Perubahan wujud benda 95 surat ar rum ayat 21 96 surat at tharim ayat 6 97 Saba‘ ayat 28: 98 surat as syam 99 Shaih muslim 5329 100 at-taubah ayat 105

Hasil pencarian tentang hewan

Sungguh, pada hewan-hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing, benar-benar terdapat bukti kekuasaan...Kalian Kami beri minum susu murni, lezat dan mudah diminum, yang keluar dari dalam perut hewan-hewan...Selain susu, hewan-hewan itu mengandung daging, kulit dan bulu yang juga sangat berguna....Dari hewan-hewan itu kalian dapat hidup memperoleh rezeki.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu) mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu menyembelih hewan...kurban untuk tanah suci, seumpamanya hewan kurban itu dipilih yang baik dan digemukkan terlebih dahulu...Hewan-hewan kurban itu dinamakan Sya'aair disebabkan kesyiarannya yakni kesemarakannya, disebabkan hewan-hewan
Kalian mendapatkan kesenangan ketika melihat hewan-hewan ternak itu kembali dari tempat penggembalaan...kenyang dan penuh dengan susu, dan ketika kalian pergi ke kebun dan tempat penggembalaan, dengan cepat hewan-hewan
Dari hewan-hewan itu, kalian akan mendapatkan manfaat-manfaat duniawi hingga kalian dapat mengendarai...Kalian pun akan mendapat manfaat ukhrawi pada saat menyembelih hewan-hewan tersebut di Tanah Haram untuk
maka janganlah kalian menoleh kepada kesesatan orang-orang musyrik dalam mengharamkan beberapa jenis hewan...Makanlah hewan-hewan itu, karena Allah telah mengaruniakannya kepada kalian dan menjadikannya halal,...Sebutlah nama Allah, dengan membaca basmalah, ketika menyembelih hewan tersebut, selama kalian beriman
(Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan) maksudnya makhluk hidup (dari air) yakni air mani (maka...sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya) seperti ulat dan binatang melata lainnya...kaki) seperti manusia dan burung (sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki) seperti hewan...liar dan hewan ternak.

-deskripsi"> Yakni hewan yang tidak hidup kecuali di air seperti ikan, berbeda dengan...hewan yang hidup di air dan di darat seperti kepiting....Maksud ayat ini adalah hewan buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan...

-deskripsi"> Hewan dikatakan sebagai hewan buruan adalah jika sifatnya wahsyi (liar...atau tidak jinak), karena jika tidak liar bukanlah hewan buruan.
Kalau hewan-hewan itu halal kalian makan dengan cara menyembelihnya terlebih dahulu, maka janganlah kalian...memakan hewan-hewan yang disembelih dengan tidak membaca basmalah, kalau meninggalkan basmalah itu dilakukan

-deskripsi"> Oleh karena Dia memperkembangbiakkan berbagai hewan di bumi, dan Dia...mengetahui, bahwa hewan-hewan tersebut butuh rezeki agar bisa hidup, maka Dia menurunkan air dari langit...

-deskripsi"> Sehingga hewan-hewan dapat mengembala di sana.

Dari masing-masing hewan itu diciptakan sepasang: jantan dan betina....musyrik dengan mengingkari pengharaman yang mereka lakukan, "Apa alasan pengharaman pasangan-pasangan hewan...Atau karena hewan-hewan itu dikandung di dalam rahim?
Di antara hewan melata yang hidup di bumi bersama kalian banyak yang, karena lemahnya, tidak mampu membawa...Allah menyediakan sarana rezeki dan kehidupan hewan-hewan seperti itu, juga menyediakan sarana rezeki
Hewan pengganti yang setara itu harus diketahui oleh dua orang yang adil untuk memutuskannya....Daging hewan-hewan tersebut dibagikan kepada fakir miskin yang tinggal di sekitar Ka'bah....Bisa juga dengan membayar kepada mereka seharga hewan pengganti....memberi makan kepada fakir miskin--masing-masing memperoleh bagian yang cukup untuk sehari--sebesar harga hewan
Hewan-hewan itu Kami tundukkan untuk kepentingan mereka.
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan) seperti hewan-hewan...ternak dan hewan-hewan liar (dengan kelebihan yang sempurna.)
Di sana juga terdapat biji-bijian yang berkulit sebagai rezeki untuk kalian dan hewan-hewan ternak kalian
Dari itu, sebutlah asma Allah pada saat hewan-hewan itu berbetis dalam keadaan tanpa cacat dan siap disembelih...Sebagaimana Kami menundukkan segala sesuatu kepada kehendak Kami, Kami juga menundukkan hewan-hewan kurban
Tidak ada bukti dan alasan yang dapat melarang kalian memakan hewan yang kalian sembelih dengan menyebut...pengetahuan atau bukti apa pun, seperti orang-orang Arab yang mengharamkan diri dari sejumlah jenis hewan...Kalian tidak melanggar batas dalam memakan hewan yang beranak itu, bahkan mereka yang melampaui batas
-deskripsi"> Hewan-hewan yang termasuk jenis unta, sapi, kambing dan biri-biri.
Apakah orang-orang kafir itu buta sehingga tidak melihat hasil ciptaan kemahakuasaan Kami berupa hewan-hewan
Dari hewan-hewan itu pula mereka dapat menikmati beberapa kegunaan lain--seperti wol, bulu, kulit, maupun
adalah memuliakannya, melaksanakannya, menyempurnakannya sesuai kemampuan hamba, termasuk juga dalam hal hewan...hadyu (yang dihadiahkan ke tanah haram), mengangungkannya adalah dengan mencari hewan yang baik dan...termasuk di antaranya segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji, tempat-tempat mengerjakannya, hewan
Di atas hewan-hewan itu, dan di atas bahtera, kalian bepergian dan membawa muatan yang berat.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 45
Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan
bagian bawah maupun alam bagian atas; mereka mengurus hujan, tumbuhan, angin, gunung-gunung, janin, hewan-hewan
Orang kafir mengucapkan seperti ini ketika Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman kepada hewan setelah...hewan-hewan itu membalas satu sama lain (melakukan qishas), “Jadilah tanah.”

bagi kalian (apa yang Dia ciptakan) makhluk yang telah Dia ciptakan (untuk kalian di bumi ini) berupa hewan-hewan
(Bagi kalian pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat) seperti menjadikannya sebagai hewan...tidak membuatnya bahaya atau cacat (sampai pada waktu yang ditentukan) yaitu waktu disembelih sebagai hewan
dengan tanda-tanda malam, dari mulai syafaq, malam dan apa yang diselubunginya atau ditutupinya seperti hewan-hewan
Disebutkan hewan ternak secara khusus padahal Dia telah menurunkan berbagai maslahat untuk hamba-hamba-Nya...baik berupa hewan maupun lainnya karena banyak manfaat hewan ternak itu, meratanya maslahatnya, dan...Di samping itu, hewan ternak itu (unta, sapi dan kambing) dikhususkan dengan hal-hal tertentu, seperti...bumi, dan telah menundukkan matahari dan bulan, demikian pula telah menciptakan kamu dan menciptakan hewan
di antara dua gunung terdapat jalan yang akan dilalui oleh mereka; sehingga disebutkan bahwa pelana hewan-hewan