Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 al baqarah ayat 111 7 Kematian 8 Bumi 9 ali imran 159 10 sabar 11 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 12 zina 13 bintang 14 Tafsir surat al kafirun 15 Al-Hajj ayat 54 16 tafsir at-tahrim ayat 3 17 al mulk ayat 15 18 Jika Allah menghendaki 19 luqman 20 al hajj ayat 54 21 Matahari 22 Ar rahman 23 ikhlas 24 al maidah ayat 8 25 an nur ayat 2 26 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 27 Syari’ah Charge Card 28 Gempa 29 AKAL 30 albaqarah ayat 30 31 dunia adalah cobaan 32 pendidikan 33 al ahzab ayat 21 34 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 35 surah al kahfi ayat 1-2 36 Hujan 37 Al Baqarah ayat 30 38 takwa 39 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 40 al-baqarah ayat 275 41 Surat Al Kahfi ayat 66 42 ayat tentang penjualan 43 surat+an+nisa+ayat+20 44 al baqarah ayat 16 45 Saba 13 46 hadiah 47 Ibrahim 48 Al-Jaatsiyah AYAT 13 49 Hadits ahmad+26216 50 Ibrahim 7 51 ali imran 191 52 al maidah ayat 25 53 al quran surat at-taubah 54 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 55 an+nur+ayat+6 56 Luqman 13 57 Ibrahim 41 58 Ishaq 59 Surah Ibrahim 60 Warisan 61 al mudatsir ayat 85 62 agama 63 makan 64 surat al jazalah ayat 7-8 65 QS. An-Nahl Ayat 91 66 Kehidupan 67 Annisa ayat 36 68 al jumuah ayat 9 69 surat al hujurat 70 al hujurat ayat 10 71 ibadah 72 Quraisy shihab 73 Yunus 101 74 Al Baqarah ayat 195 75 Ujian 76 Ali Imran 26 77 yusuf 111 78 an+nur+ayat+33 79 surat al imran 80 menuntut ilmu 81 an nahl ayat 90 82 Al Isra ayat 23 83 tafsir surat at-tahrim ayat 3 84 al maidah ayat 90 85 an nisa ayat 19 86 Surat Ali Imran 87 jadilah 88 al maidah ayat 6 89 Awan 90 Al qasas ayat 26 91 surat Ibrahim/14:7 92 Thalut sungai 93 ayat kursi 94 an nahl ayat 75 95 al mujadalah ayat 11 96 Al ikhlas 97 kekal 98 Mujadalah ayat 11 99 Banjir 100 Annisa ayat 29

Hasil pencarian tentang hewan

Sungguh, pada hewan-hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing, benar-benar terdapat bukti kekuasaan...Kalian Kami beri minum susu murni, lezat dan mudah diminum, yang keluar dari dalam perut hewan-hewan...Selain susu, hewan-hewan itu mengandung daging, kulit dan bulu yang juga sangat berguna....Dari hewan-hewan itu kalian dapat hidup memperoleh rezeki.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kalian mendapatkan kesenangan ketika melihat hewan-hewan ternak itu kembali dari tempat penggembalaan...kenyang dan penuh dengan susu, dan ketika kalian pergi ke kebun dan tempat penggembalaan, dengan cepat hewan-hewan
Dari hewan-hewan itu, kalian akan mendapatkan manfaat-manfaat duniawi hingga kalian dapat mengendarai...Kalian pun akan mendapat manfaat ukhrawi pada saat menyembelih hewan-hewan tersebut di Tanah Haram untuk
mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu) mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu menyembelih hewan...kurban untuk tanah suci, seumpamanya hewan kurban itu dipilih yang baik dan digemukkan terlebih dahulu...Hewan-hewan kurban itu dinamakan Sya'aair disebabkan kesyiarannya yakni kesemarakannya, disebabkan hewan-hewan
Hewan-hewan itu Kami tundukkan untuk kepentingan mereka.
maka janganlah kalian menoleh kepada kesesatan orang-orang musyrik dalam mengharamkan beberapa jenis hewan...Makanlah hewan-hewan itu, karena Allah telah mengaruniakannya kepada kalian dan menjadikannya halal,...Sebutlah nama Allah, dengan membaca basmalah, ketika menyembelih hewan tersebut, selama kalian beriman
Di sana juga terdapat biji-bijian yang berkulit sebagai rezeki untuk kalian dan hewan-hewan ternak kalian
(Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan) maksudnya makhluk hidup (dari air) yakni air mani (maka...sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya) seperti ulat dan binatang melata lainnya...kaki) seperti manusia dan burung (sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki) seperti hewan...liar dan hewan ternak.
Di antara hewan melata yang hidup di bumi bersama kalian banyak yang, karena lemahnya, tidak mampu membawa...Allah menyediakan sarana rezeki dan kehidupan hewan-hewan seperti itu, juga menyediakan sarana rezeki
Apakah orang-orang kafir itu buta sehingga tidak melihat hasil ciptaan kemahakuasaan Kami berupa hewan-hewan
Dari hewan-hewan itu pula mereka dapat menikmati beberapa kegunaan lain--seperti wol, bulu, kulit, maupun
Kalau hewan-hewan itu halal kalian makan dengan cara menyembelihnya terlebih dahulu, maka janganlah kalian...memakan hewan-hewan yang disembelih dengan tidak membaca basmalah, kalau meninggalkan basmalah itu dilakukan
Di atas hewan-hewan itu, dan di atas bahtera, kalian bepergian dan membawa muatan yang berat.
Dari masing-masing hewan itu diciptakan sepasang: jantan dan betina....musyrik dengan mengingkari pengharaman yang mereka lakukan, "Apa alasan pengharaman pasangan-pasangan hewan...Atau karena hewan-hewan itu dikandung di dalam rahim?
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 45
Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan) seperti hewan-hewan...ternak dan hewan-hewan liar (dengan kelebihan yang sempurna.)
Tidak ada bukti dan alasan yang dapat melarang kalian memakan hewan yang kalian sembelih dengan menyebut...pengetahuan atau bukti apa pun, seperti orang-orang Arab yang mengharamkan diri dari sejumlah jenis hewan...Kalian tidak melanggar batas dalam memakan hewan yang beranak itu, bahkan mereka yang melampaui batas
Hewan pengganti yang setara itu harus diketahui oleh dua orang yang adil untuk memutuskannya....Daging hewan-hewan tersebut dibagikan kepada fakir miskin yang tinggal di sekitar Ka'bah....Bisa juga dengan membayar kepada mereka seharga hewan pengganti....memberi makan kepada fakir miskin--masing-masing memperoleh bagian yang cukup untuk sehari--sebesar harga hewan
bagi kalian (apa yang Dia ciptakan) makhluk yang telah Dia ciptakan (untuk kalian di bumi ini) berupa hewan-hewan
(Bagi kalian pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat) seperti menjadikannya sebagai hewan...tidak membuatnya bahaya atau cacat (sampai pada waktu yang ditentukan) yaitu waktu disembelih sebagai hewan
di antara dua gunung terdapat jalan yang akan dilalui oleh mereka; sehingga disebutkan bahwa pelana hewan-hewan
selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan) yang penuh dengan manusia, hewan
Selain itu, ada beberapa kegunaan yang lain seperti melindungi hewan dari bahaya."
Dari itu, sebutlah asma Allah pada saat hewan-hewan itu berbetis dalam keadaan tanpa cacat dan siap disembelih...Sebagaimana Kami menundukkan segala sesuatu kepada kehendak Kami, Kami juga menundukkan hewan-hewan kurban
hendaklah mereka menunaikan) dapat dibaca Walyuufuu dan Walyuwaffuu (nazar-nazar mereka) dengan menyembelih hewan...ternak sebagai hewan kurban (dan hendaklah mereka melakukan tawaf) tawaf ifadah (sekeliling rumah yang
tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri) Dharii' adalah sejenis pohon yang berduri, hewan
Ada bebatuan untuk membangun tempat tinggal, hewan-hewan yang daging, kulit dan bulunya dapat dimanfaatkan
untuk kalian, hingga terus berputar menerangi bumi dan membawa kelangsungan hidup bagi tetumbuhan dan hewan
(dan memberi kalian rezeki dari yang baik-baik) berupa berbagai macam buah-buahan, biji-bijian dan hewan-hewan
Selain itu, mereka juga membuat khayalan-khayalan lain dengan mengatakan, "Janin yang ada di dalam perut hewan-hewan