Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 4 an nisa ayat 29 5 Riba 6 Zabur 7 gunung 8 Surat an nahl ayat 44 9 saba 16 10 Penyakit 11 hijrah 12 Tuhan 13 akal 14 Injil 15 Dalil+tentang+judi 16 ibrahim 7 17 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 18 Berpikir 19 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 20 Al Maidah ayat 2 21 Kitab+injil+alisra 22 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 23 membunuh 24 al+lail+ayat+1-2 25 Cinta+tanah+air+ 26 sabar 27 Kayu 28 maryam 16 29 at+talaq+ayat+3 30 Berfikir+positif 31 Surat Al-A’raf Ayat 144 32 dalil+kitab+injil 33 Unta 34 Hikmah 35 berlomba 36 At taubah ayat 105 37 menyelam 38 yusuf ayat 111 39 Saba 13 40 Tajwid+surat+al+anbiya 41 domba 42 ali imran 130 43 ar-rum ayat 41 44 judi 45 al imran 103 46 al-A’raf+ayat+204 47 dalil+kitab+zabur 48 yunus 57 49 Alankabut ayat 10 50 Al+anfal+ayat+82 51 surat+as-syu'ara+80 52 Taurat 53 Pengertian dalil kitab 54 HUD AYAT 61 55 al+ikhlas 56 Ali Imran ayat 164 57 takut 58 QS. Ali Imran ayat 104 59 maryam+17 60 Kesengsaraan dan kemelaratan 61 An nisa ayat 58 62 Muhammad 63 rayap 64 nafsu 65 kebahagiaan 66 berbahagia 67 Hadis kitab zabur 68 at taubah ayat 36 69 bermegah 70 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 71 saba+16 72 Samiri 73 zakat 74 Surat Al alaq 75 hadits kitab taurat 76 hadist+al-hujurat+ayat+12 77 Hadist kitab Zabur 78 ali imran 47 79 ali imran 159 80 yunus 81 Sakit 82 Al imran 130 83 Berakal 84 yusuf 69 85 al hujurat ayat 13 86 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 87 Al bayyinah ayat 1 88 Pintu+rezeki 89 penghidupan 90 Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.” 91 Al Imran:92 92 lebah 93 islam indah 94 Ibrahim+41 95 hadist+HR+.+Bukhari+dan+Muslim+ tentang iman 96 yunus 74 97 tumbuhan herbal 98 Sibuk dunia 99 dalil+kitab+injil+al isra 100 kebiasaan

Hasil pencarian tentang ibrahim+perintah+Allah

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim...Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia"....Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"....Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim") maka api itu tidak membakarnya selain pada...pengikatnya saja dan lenyaplah panas api itu, yang tinggal hanyalah cahayanya saja, hal ini berkat perintah...Allah, 'Salaaman' yakni menjadi keselamatan bagi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kematian
(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati...kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya, "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim...diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya dengan lengkap
(Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang perintah Allah) yakni kekuasaan-Nya (itu...adalah rahmat Allah dan keberkatan-Nya dicurahkan atas kalian) hai (ahlul bait) keluarga Nabi Ibrahim...(Sesungguhnya Allah Maha Terpuji) sangat terpuji (lagi Maha Pemurah") Maha Pengasih.
(Tatkala keduanya telah berserah diri) artinya, tunduk dan patuh kepada perintah Allah swt....(dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya) Nabi Ismail dibaringkan pada salah satu pelipisnya...Kejadian ini di Mina; kemudian Nabi Ibrahim menggorokkan pisau besarnya ke leher Nabi Ismail, akan tetapi...berkat kekuasaan Allah pisau itu tidak mempan sedikit pun.
(Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim) yaitu telah mencapai usia...Menurut pendapat yang lain bahwa pada saat itu anak Nabi Ibrahim berusia tiga belas tahun (Ibrahim berkata...mimpi para nabi adalah mimpi yang benar, dan semua pekerjaan mereka berdasarkan perintah dari Allah swt...kepada perintah-Nya....pergantian dari Ya Idhafah (kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu) untuk melakukannya (Insya Allah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 114
Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji...Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari...Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
(Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya (pamannya) tidak lain hanya karena suatu...janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu) melalui perkataan Nabi Ibrahim sendiri, seperti...(Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya/pamannya itu adalah musuh Allah) lantaran ia mati dalam...keadaan kafir (maka Ibrahim berlepas diri daripadanya) kemudian Nabi Ibrahim berhenti dari memintakan...(Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut) banyak merendahkan diri dan berdoa kepada Allah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang...diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus?...Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.
(Mereka berkata, "Bakarlah dia) yakni Nabi Ibrahim (dan bantulah tuhan-tuhan kalian) dengan membakar...Ibrahim (jika kalian benar-benar hendak bertindak") untuk menolong tuhan-tuhan kalian....Mereka mengikat Nabi Ibrahim, kemudian menaruhnya pada Manjaniq atau alat pelontar yang besar, lalu Nabi...Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar itu....Allah berfirman:
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 258
Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah...Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya...Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat...," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 132
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub....(Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku!...Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama
Allah berfirman sehubungan dengan kisah Nabi Ibrahim a.s.: (Maka tiadalah jawaban kaumnya selain mengatakan..., "Bunuhlah atau bakarlah dia," lalu Allah menyelamatkannya dari api) mereka melemparkannya ke dalam...api, sedangkan Allah menjadikan api itu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim....(Sesungguhnya pada yang demikian itu) yakni diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api (benar-benar terdapat...tanda-tanda kebesaran Allah) yaitu tidak berpengaruhnya api terhadap diri Nabi Ibrahim, padahal api
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 75
Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 24
Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) maka sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan...melainkan sesudah Ibrahim.
(Mereka bertanya) setelah menghadirkan Ibrahim, ("Apakah kamu) dapat dibaca A'anta dan A-anta (yang melakukan...perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?")
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 109
(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
(Dan kaum Ibrahim, kaum Luth).
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 20
Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya..., sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya),
(Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada diriku) memberiku (sekalipun) walaupun (sudah...tua, Ismail) Nabi Ismail dilahirkan sewaktu Nabi Ibrahim berumur sembilan puluh sembilan tahun (dan...Ishak.) dilahirkan sewaktu Nabi Ibrahim berumur seratus dua belas tahun (Sesungguhnya Rabbku benar-benar
(Maka berimanlah kepadanya) percayalah kepada Nabi Ibrahim (Luth) ia adalah anak saudara lelaki Nabi...Ibrahim bernama Haran....(Dan berkatalah dia) Nabi Ibrahim: ("Sesungguhnya aku akan berpindah") dari kaumku (kepada Rabbku) yaitu...akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Kepada Firaun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, padahal perintah...Firaun sekali-kali bukanlah perintah yang benar) perintah yang lurus.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 43
dan kaum Ibrahim dan kaum Luth,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 104
Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 69
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.