Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 sabar 7 ali imran 159 8 Kematian 9 al baqarah ayat 111 10 Bumi 11 luqman 12 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 13 bintang 14 tafsir at-tahrim ayat 3 15 al mulk ayat 15 16 zina 17 Matahari 18 Jika Allah menghendaki 19 Al-Hajj ayat 54 20 Tafsir surat al kafirun 21 albaqarah ayat 30 22 Ar rahman 23 pendidikan 24 al hajj ayat 54 25 Hujan 26 ayat tentang penjualan 27 hadiah 28 al maidah ayat 8 29 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 30 Syari’ah Charge Card 31 an nur ayat 2 32 Gempa 33 al ahzab ayat 21 34 al-baqarah ayat 275 35 Surat Al Kahfi ayat 66 36 surat+an+nisa+ayat+20 37 dunia adalah cobaan 38 ikhlas 39 Ibrahim 40 AKAL 41 Al-Jaatsiyah AYAT 13 42 al baqarah ayat 16 43 surah al kahfi ayat 1-2 44 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 45 Al Baqarah ayat 30 46 takwa 47 surat Ibrahim/14:7 48 saba 13 49 Ali Imran 26 50 Iman 51 Luqman 13 52 Ibrahim 7 53 al maidah ayat 25 54 an nahl ayat 75 55 an nahl ayat 90 56 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 57 Banjir 58 QS. An-Nahl Ayat 91 59 Warisan 60 Kehidupan 61 an+nur+ayat+6 62 Al Isra ayat 23 63 hati 64 Al ikhlas 65 Ibrahim 41 66 jadilah 67 Surah Ibrahim 68 Annisa ayat 36 69 yusuf 111 70 agama 71 makan 72 Quraisy shihab 73 Thalut sungai 74 surat al jazalah ayat 7-8 75 kekal 76 surat al hujurat 77 Awan 78 Annisa ayat 29 79 al-alaq+ayat+2 80 tafsir surat at-tahrim ayat 3 81 an nahl ayat 97 82 al imran 104 83 Mujadalah ayat 11 84 al hujurat ayat 10 85 al jumuah ayat 9 86 Arrum ayat 54 87 Hadits ahmad+26216 88 Yunus 101 89 ali imran 191 90 surat+an+nisa+ayat+21 91 al quran surat at-taubah 92 Surat Ali Imran 93 menuntut ilmu 94 ibadah 95 al mudatsir ayat 85 96 al mujadalah ayat 11 97 surat al imran 98 QS HUD AYAT 54 99 Ishaq 100 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 !

Hasil pencarian tentang ilmu+tumbuh+tumbuhan

(Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan) maksudnya retak-retak karena daripadanya keluar tumbuh-tumbuhan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan tumbuh-tumbuhan) jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang (dan pohon-pohonan) jenis tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 12
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
(Kemudian Kami belah bumi) dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalamnya (dengan sebaik-baiknya.)
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 51
Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan
hujan) menjadi Maf'ul Tsani (yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya) menjadi tumbuh...subur disebabkannya (tumbuh-tumbuhan di muka bumi) atau air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan..., hingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi segar dan tumbuh dengan suburnya (kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi...Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan
(Dan sungguh jika) lam menunjukkan makna qasam (Kami mengirimkan angin) yang membahayakan tumbuh-tumbuhan...(lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning/kering, benar-benar tetaplah mereka) benar-benar...menjadi; lafal ayat ini menjadi jawab dari qasam pada awal ayat tadi (sesudah itu) sesudah mengeringnya tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 6
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 15
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
Sebagian untuk diminum dan sebagian yang lain untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan....Di tempat tumbuh-tumbuhan itulah kalian menggembalakan hewan ternak kalian agar dapat menjadikannya makanan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 45
manusia), kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan...di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin.
dari langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman) untuk kalian minum (dan sebagiannya menjadi tumbuh-tumbuhan...) maksudnya oleh sebab air itu menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan (yang pada tempat tumbuhnya kalian menggembalakan
(Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian) seperti biji gandum (dan tumbuh-tumbuhan) seperti
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 7
apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan
kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan-perbendaharaan hujan, rezeki dan tumbuh-tumbuhan
disebabkan adanya tumbuh-tumbuhan sesudah itu, hal ini merupakan bukti bagi kekuasaan Allah....(Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Lembut) terhadap hamba-hamba-Nya, karena itu Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 10
menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan
Sesungguhnya adanya beraneka ragam tumbuh-tumbuhan di bumi merupakan bukti yang jelas akan adanya Sang
Juga terdapat segala tumbuh-tumbuhan yang harum aromanya.
Dan Kami bersumpah, "Jika Kami benar-benar telah mengirimkan angin yang memberikan bahaya bagi tumbuh-tumbuhan...akan tetap bersikap kufur kepada Allah dan mengingkari nikmat-Nya setelah mereka melihat kuningnya tumbuhan
tentang (bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu) alangkah banyaknya (dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 22
Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit
halau awan ke suatu negeri yang dilanda kekeringan sehingga tanahnya yang mati Kami hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan...Adanya tumbuh-tumbuhan yang Kami keluarkan dari tanah itu merupakan tamsil bagaimana Kami akan membangkitkan
(Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan hujan, rezeki, tumbuh-tumbuhan dan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 95
Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan.
(Dan di langit terdapat rezeki kalian) yaitu hujan yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan sebagai
(Dan buah-buahan serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 99
Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan...maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.
mengeluarkan (daripadanya mata air) yakni dengan mengalirkan air dari sumber-sumbernya (dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya...) yakni, pohon-pohon dan rumput-rumputan yang menjadi makanan ternak, dan demikian pula tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 53
Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.