Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 hujan 4 ibrahim 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 Syirik 7 maryam 8 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 9 ar-rum ayat 21 10 surat ali' imran ayat 185 11 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 12 Adam 13 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 14 matahari 15 dosa 16 cinta 17 Nikah 18 al mujadalah ayat 11 19 al imran 200 20 al isra ayat 36 21 Hadits Muslim Nomor 3035 22 Saba 13 23 surat al imran ayat 185 24 sabar 25 Gunung 26 al infitar ayat 6 7 27 Ikhlas 28 Ar Rahman 29 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 30 iman 31 al ahzab ayat 21 32 AL Baqarah ayat 286 33 Nabi Ismail 34 al-mukminun+ayat+34 35 Aliimram+ayat+105 36 ibrahim ayat 7 37 al+anam+ayat+14 38 Ta ha+ayat+14 39 al isra ayat 7 40 AN NAML AYAT 88 41 ayat kursi 42 berkata benar 43 Zina 44 Shalat 45 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 46 surah al kautsar ayat 1-3 47 an nur ayat 35 48 surat Al-ibrahim ayat 10 49 Ditanya 50 durhaka 51 Al-A'râf ayat 20 52 maryam ayat 30-35 53 Perubahan zat 54 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 55 Metode pendidikan 56 AL A'RAF AYAT 52 57 QS. IBRAHIM AYAT 37 58 Matahari mengelilingi bumi 59 yunus 99 60 pagi 61 Membunuh 62 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 63 al+maidah+ayat+ 83 64 ayat al-Baqarah 219 65 asy+syuara+ayat+181+182+183 66 al-baqarah ayat 168 67 al hijr 22 68 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 69 Sediakanlah potongan besi 70 al an'am ayat 71 71 Laut 72 al hasyr ayat 7 73 al anfal ayat 53 74 al+qiyamah+ayat+1-2 75 gandum 76 Nabi Ibrahim 77 Bersyukur 78 Al ikhlas ayat 1-4 79 annisa ayat 12 80 perempuan 81 ar rum ayat 56 82 ASY SYUARA+ayat+222 83 kacang adas 84 Mencela pemberian 85 adil 86 Rezeki 87 Surat Al-Baqarah Ayat 256 88 Surah Taha ayat 5 89 Annisa ayat 29 90 ombak 91 al-Hujurât ayat 6 92 ASY+SYUARA+ayat+222 93 ali imran 94 Tentang kematian 95 surah yusuf 65 96 ATTAKASUR AYAT 1-2 97 al anbiya ayat 30 98 permainan 99 lidah 100 berlayar

Hasil pencarian tentang ilmu+tumbuh+tumbuhan

kemahakuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal dan mau berfikir(1). (1) Ayat ini mengisyaratkan adanya ilmu...tentang tanah (geologi dan geofisika) dan ilmu lingkungan hidup (ekologi) serta pengaruhnya terhadap...sifat tumbuh-tumbuhan....- tumbuhan dan makhluk hidup lainnya yang ada di atas maupun di dalam lapisan tanah....zat utama yang diperlukan sebagai bahan makanan, akan mengakibatkan perubahan yang berpengaruh pada tumbuh-tumbuhan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dia mengeluarkan buah-buahan segar dari bermacam tumbuhan dan berbagai jenis biji-bijian....yang nyata bagi orang-orang yang mencari, percaya dan tunduk kepada kebenaran(1). (1) Ayat tentang tumbuh-tumbuhan...Tetapi, hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantaraan klorofil, untuk...Kemajuan ilmu pengetahuan telah dapat membuktikan kemahaesaan Allah....Perintah ini mendorong perkembangan Ilmu Tumbuh-tumbuhan (Botanik) yang sampai saat ini mengandalkan
hujan) menjadi Maf'ul Tsani (yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya) menjadi tumbuh...subur disebabkannya (tumbuh-tumbuhan di muka bumi) atau air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan..., hingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi segar dan tumbuh dengan suburnya (kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi...Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan
(Dan tumbuh-tumbuhan) jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang (dan pohon-pohonan) jenis tumbuh-tumbuhan
(Dan sungguh jika) lam menunjukkan makna qasam (Kami mengirimkan angin) yang membahayakan tumbuh-tumbuhan...(lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning/kering, benar-benar tetaplah mereka) benar-benar...menjadi; lafal ayat ini menjadi jawab dari qasam pada awal ayat tadi (sesudah itu) sesudah mengeringnya tumbuh-tumbuhan
(Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan) maksudnya retak-retak karena daripadanya keluar tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 51
Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan
Sebagian untuk diminum dan sebagian yang lain untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan....Di tempat tumbuh-tumbuhan itulah kalian menggembalakan hewan ternak kalian agar dapat menjadikannya makanan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 45
manusia), kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan...di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin.
dari langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman) untuk kalian minum (dan sebagiannya menjadi tumbuh-tumbuhan...) maksudnya oleh sebab air itu menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan (yang pada tempat tumbuhnya kalian menggembalakan
ke dalam bumi) seperti air hujan dan orang-orang yang mati (dan apa yang keluar daripadanya) seperti tumbuh-tumbuhan...(Dan Dia bersama kalian) melalui ilmu-Nya (di mana saja kalian berada.
dan keelokannya yang berakhir dengan kefanaan, bagaikan air yang turun dari langit, bercampur dengan tumbuhan...Tumbuh-tumbuhan itu lalu berbunga dan berbuah sehingga menambah keelokan bumi....pada suatu hakikat yang mulai memperlihatkan tanda-tandanya, yaitu bahwa manusia mampu menggunakan ilmu
(Kemudian Kami belah bumi) dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalamnya (dengan sebaik-baiknya.)
disebabkan adanya tumbuh-tumbuhan sesudah itu, hal ini merupakan bukti bagi kekuasaan Allah....(Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Lembut) terhadap hamba-hamba-Nya, karena itu Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan
halau awan ke suatu negeri yang dilanda kekeringan sehingga tanahnya yang mati Kami hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan...Adanya tumbuh-tumbuhan yang Kami keluarkan dari tanah itu merupakan tamsil bagaimana Kami akan membangkitkan
api dari pohon hijau setelah mengalami pengeringan. (1). (1) Kekuatan surya dapat berpindah ke dalam tumbuh-tumbuhan...Sel tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat hijau daun (klorofil) mengisap karbondioksida dari udara....Sebagai akibat terjadinya interaksi antara gas karbondioksida dan air yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan...Batu bara yang kita kenal itu pun pada mulanya adalah pohon yang tumbuh dan membesar melalui proses asimilasi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 99
Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan...maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.
-deskripsi"> Yakni mengawinkan awan dan tumbuh-tumbuhan....Dikawinkan awan oleh angin agar muncul air dengan izin Allah, dan dikawinkan tumbuh-tumbuhan agar muncul
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 12
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
dari ghaibah, seharusnya wa anzala (air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan...yang baik) dari jenis tumbuh-tumbuhan yang baik.
Dan Kami bersumpah, "Jika Kami benar-benar telah mengirimkan angin yang memberikan bahaya bagi tumbuh-tumbuhan...akan tetap bersikap kufur kepada Allah dan mengingkari nikmat-Nya setelah mereka melihat kuningnya tumbuhan
Kami telah menjadikan bumi merekah dengan tumbuh-tumbuhan.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 15
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 6
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
(Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian) seperti biji gandum (dan tumbuh-tumbuhan) seperti
Agar, dengan air itu, Kami mengeluarkan biji-bijian serta tumbuh-tumbuhan sebagai bahan makanan untuk
memberikan rezeki kepada kalian dari langit dengan menurunkan hujan, dan dari bumi dengan menumbuhkan tumbuh...- tumbuhan dan buah-buahan?...Siapakah yang melahirkan kehidupan dari kematian, seperti tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 7
apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan
mengeluarkan (daripadanya mata air) yakni dengan mengalirkan air dari sumber-sumbernya (dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya...) yakni, pohon-pohon dan rumput-rumputan yang menjadi makanan ternak, dan demikian pula tumbuh-tumbuhan
kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan-perbendaharaan hujan, rezeki dan tumbuh-tumbuhan