Paling Sering Dicari

1 puasa 2 alquran surat alinsan ayat 8 dan 9 3 Amanat 4 surah al-imran ayat 140 5 an nisa ayat 29 6 iman 7 al+baqarah+ayat+93 8 riba 9 PENDAHULUAN+SURAH+AL+AN++AM+AYAT+26+DAN+28 10 al ikhlas 11 Berpuasa 12 Ali Imran 104 13 ali imran 14 ali imran 110 15 Ramadhan 16 luqman+14 17 sijjin 18 Ismail 19 Asy+syams+ayat+7 20 doa ziara kubur 21 ali imran 134 22 orang orang lemah 23 An-Nisa' Ayat 29 24 Al Baqarah ayat 2 25 Al-Baqarah Ayat 188 26 Penciptaan 27 akhlak 28 Al-Hujurat Ayat 13 29 menutup 30 Luqman 18 31 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 32 Tiap berjiwa pasti mati 33 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 34 doa awal ramadhan 35 Asy+syams+ayat+6 36 berfikir 37 annisa ayat 59 38 pemimpin 39 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minum+ayat+78 40 akal 41 al mumtahanah ayat 10 42 setan tidak berkuasa atas manusia kecuali pengikutnya 43 Belajar 44 Al-Baqarah Ayat 195 45 ingkar 46 Yunus 99 47 maryam 26 48 al baqarah ayat 185 49 yusuf 50 Al-Isra' Ayat 26 51 an+nisa+ayat+14 52 al maidah ayat 5 53 Munafik 54 Makhluk-makhluk 55 Wajah 56 Sabar 57 tanggung jawab 58 Al-Baqarah Ayat 30 59 ali+imran+190 60 Al-A’raf Ayat 56 61 al baqarah ayat 30 62 ADAM 63 hari raya 64 Al jumuah ayat 9 65 at-taubah+ayat+105 66 yunus 32 67 Perhitungan Allah sangat akurat 68 ibrahim 69 orang tua 70 fathul bari 71 surat al isra' ayat 106 72 kembalikanlah 73 yunus ayat 40 74 QS. An-Nisa ayat 29 75 at taghabun ayat 16 76 Mengendalikan 77 yunus 62 78 ali imran ayat 134 79 Al-Baqarah Ayat 215 80 setan+datang+mencabut+bulu+saat+shalat+ 81 wanita 82 surat an-naml ayat 16 83 ali imran 185 84 Jika mereka berpapasan sejajar dengan kami, salah seorang di antara kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya ke mukanya. Jika kami telah melewati barisan mereka, maka kami singkap jilbab itu dari wajah kami. 85 al mu'min ayat 45 86 An-naml ayat 22 87 al baqarah ayat 168 88 Tafsir+modern+Al-Baqarah+ayat+30 89 Ali imran ayat 97 90 Surat Al bayyinah 91 kursi 92 Surat+AL+Baqoro+ayat+165+-+167+ 93 meletakkan 94 at-tahrim ayat 6 95 surah at-talaq ayat 65 96 Ali+Imran+159 97 ketenangan 98 ghafir+ayat+7 99 mempunyai hati 100 Al-An’am Ayat 65

Hasil pencarian tentang kandungan+surah+al-araf54

Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Allah bersumpah demi al-Qur'ân yang dengan jelas menerangkan kandungan isinya, baik berupa ajaran akidah
Sesungguhnya aku) dapat dibaca Al Mala-u Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil...(telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia) yakni surah yang berstempel.
kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah...Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
Al-Qur'ân ini merupakan bukti yang sempurna tentang kebenaran yang datang dari sisi Allah. orang-orang...yang mengingkari kandungan al-Qur'ân berupa bukti kebenaran Sang Pencipta dan Pembimbing mereka, akan
gugusan bintang) yakni bintang-bintang yang dua belas gugusan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah...Al-Furqaan.
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan) apakah ia laki-laki atau perempuan, dan apakah kandungan...itu berisi satu atau kembar dan lain sebagainya (dan apa yang kurang sempurna) kekurangan (pada kandungan...rahim) tentang masa kandungan (dan apa yang lebih) daripada masa kandungan itu.
Jibrîl menurunkannya ke dalam hatimu sehingga kamu dapat memelihara dan memahaminya, dan sehingga al-Qur'ân...Dengan demikian, kamu--lewat kandungan al-Qur'ân--dapat memberi peringatan akan akibat yang didapatkan
Berilah peringatan, dengan isi kandungan al-Qur'ân ini, mereka yang takut kepada kedahsyatan suatu hari
(Dan apabila diturunkan suatu surah) dari Alquran (maka di antara mereka) orang-orang munafik (ada yang...teman-temannya dengan nada mengejek ("Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah...(Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya) karena mereka benar-benar percaya...kepadanya (sedangkan mereka merasa gembira) dengan turunnya surah ini.
adalah hari yang berat") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah...Al Muddatstsir melalui firman-Nya, "Hari yang sulit bagi orang-orang kafir."...Al-Muddatstsir 9-10)
(Dan apabila diturunkan suatu surah) yakni sebagian daripada surah-surah Alquran (bahwa) yang memerintahkan
Kemudian burung Hud-hud membawa surah itu lalu mendatangi ratu Balqis yang pada waktu itu berada di tengah-tengah...Kemudian burung Hud-hud menjatuhkan surah Nabi Sulaiman itu ke pangkuannya....Ketika ratu Balqis membaca surah tersebut, tubuhnya gemetar dan lemas karena takut, kemudian ia memikirkan...isi surah tersebut.
Ia akan membacakan kepada kalian nikmat yang telah Kami sempurnakan dengan karunia turunnya al-Qur'ân...noda-noda kemusyrikan, kerendahan moral dan tradisi, mengajak kalian berdialog secara ilmiah tentang kandungan...al-Qur'ân, ilmu pengetahuan yang berguna serta mengajarkan pada kalian segala yang tidak kalian ketahui
Muhammad telah membuat-buatnya") yakni Alquran itu (Katakanlah, "Kalau demikian, maka datangkanlah sepuluh surah-surah...Allah swt. menantang mereka untuk pertama kalinya supaya mereka mendatangkan sepuluh surah, kemudian...pada tantangan yang berikutnya cukup hanya dengan satu surah saja (dan panggillah orang-orang yang kalian
(Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) lemah keyakinan (maka dengan surah ini...samping kekafirannya) kekafiran mereka makin bertambah karena pada mulanya mereka sudah kafir kepada surah
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 8
Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan
Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
[[1 ~ FATIHAH AL-KITAB (PEMBUKA KITAB SUCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat al-Fâtihah ini termasuk...Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
Dengan bercampurnya kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah...Di saat kandungan semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa membaca surah At-Tiin hingga akhir surah, maka hendaknya
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 143
Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan
daripadanya istrinya) yakni Hawa (agar dia merasa tenang) Adam menjimaknya (istrinya itu mengandung kandungan...air mani (dan teruslah dia merasa ringan) masih bisa berjalan ke sana dan kemari mengingat ringannya kandungan
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...deskripsi tentang sejumlah nikmat Allah yang diawali--setelah menyebut nama-Nya, yaitu al-Rahmân, Sang...Maha Pemurah--dengan menyebut nikmat Allah yang paling besar yaitu pengajaran al-Qur'ân....Al-Rahmân, Tuhan Yang Maha Pengasih....Dia mengajarkan al-Qur'ân kepada manusia dan memudahkan jalan untuk itu.
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...deskripsi tentang sejumlah nikmat Allah yang diawali--setelah menyebut nama-Nya, yaitu al-Rahmân, Sang...Maha Pemurah--dengan menyebut nikmat Allah yang paling besar yaitu pengajaran al-Qur'ân....Al-Rahmân, Tuhan Yang Maha Pengasih....Dia mengajarkan al-Qur'ân kepada manusia dan memudahkan jalan untuk itu.
sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di dalam surah...Al Baqarah (dan baginya) di samping pahala yang dilipatgandakan itu (pahala yang banyak) juga disertai
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 2
kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.