Paling Sering Dicari

1 ibrahim 2 AN NISA AYAT 3 3 ali imran 110 4 Hud ayat 1 5 Hutang 6 niat 7 An Naml ayat 6 8 ali imran ayat 19 9 riba 10 wasiat 11 kiamat 12 Berangsur 13 nikah 14 surat at tahrim ayat 6 15 Dalam kubur berputus asa 16 ibrahim ayat 7 17 an nur ayat 32 18 al baqarah ayat 30 19 ibadah 20 al maidah ayat 1 21 Takwa 22 al imran 23 Sedekah 24 ali imran 159 25 An nisa ayat 29 26 al+Ali-Imran: 190 27 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 28 surah fatir ayat 34 29 an nisa ayat 4 30 al hujurat ayat 6 31 Al-Maidah ayat 2 32 Ayat Alquran tentang filsafat 33 Ali imran 130 34 al+baqarah+ayat+261 35 An Nuur ayat 35 36 surat al kahfi ayat 110 37 Sajian+nenek moyang 38 An nisa ayat 1 39 Puasa 40 Jiwa 41 Al anfal ayat 9 42 An-Nisa Ayat 9 43 an nisa ayat 7 44 Zaitun 45 Babi 46 Makna surat al baqarah ayat 234 47 sungai 48 luqman ayat 13 49 as syura ayat 38 50 Annisa ayat 1 51 al maidah ayat 8 52 zakat 53 berat 54 Annajm ayat 39 55 Ibrahim 35 56 tulisan assalamualaikum arab 57 al baqarah ayat 20 58 an nahl ayat 90 59 ali imran ayat 77 60 an-nahl ayat 90 61 tenggelam+bumi 62 Fathir ayat 31 63 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 64 Hidangan 65 Haji 66 At Taubah ayat 105 67 gunung meletus 68 az zumar ayat 3 69 al an'am ayat 165 70 Sapi 71 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 72 Al-Baqarah ayat 233 73 Sajian 74 al imran 192 75 Ikan 76 at tauriq ayat 3 77 zina 78 Munafik 79 Al Baqarah ayat 275 80 Ibnu katsir 81 waris 82 ali imran 104 83 jual beli 84 ilmu 85 Al-Mu'minun Ayat 19 86 Kedengkian 87 Az Zukhruf ayat 4 88 AL MAIDAH AYAT 5 89 yasin+ayat+30-38 90 anak berkebutuhan khusus 91 Tidak membeda-bedakan 92 Membela diri sesudah teraniaya 93 At tahrim ayat 6 94 luqman 13 95 ali+imran+134 96 banjir 97 Sabar 98 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 99 SURAT AL KAFIRUN 100 surat ar rum ayat 21

Hasil pencarian tentang kawin

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 230
suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin...yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Bantulah laki-laki dan wanita-wanita di antara kalian yang belum kawin untuk menjauhi perbuatan zina...Begitu pula bantulah budak- budak kalian yang saleh untuk kawin.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 60
Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 232
mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin
sebanyak seratus kali serta membuangnya dari kampung halamannya selama setahun yakni bagi yang belum kawin...dan dengan merajam wanita-wanita yang sudah kawin.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 235
Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin
suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka harus menunggu masa idah selama empat bulan sepuluh hari tanpa kawin
(Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesuciannya) maksudnya mereka yang tidak mempunyai...mahar dan nafkah untuk kawin, hendaklah mereka memelihara kesuciannya dari perbuatan zina (sehingga...Allah memampukan mereka) memberikan kemudahan kepada mereka (dengan karunia-Nya) hingga mereka mampu kawin
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 33
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan
telah terhenti) dari haid dan dari mempunyai anak disebabkan telah lanjut umurnya (yang tiada ingin kawin
Cara itu hendaknya ditempuh sampai mereka diberi karunia oleh Allah sehingga mampu kawin....pemuda, barangsiapa di antara kalian telah sanggup menanggung beban perkawinan, maka hendaknya ia segera kawin
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 6
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
kedua, (maka wanita itu tidak halal lagi baginya setelah itu), maksudnya setelah talak tiga (hingga dia kawin
mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin
istri-istri, maka mereka menangguhkan), artinya hendaklah para istri itu menahan (diri mereka) untuk kawin
sahaya yang lebih tinggi mutu keimanannya daripada wanita merdeka; ini merupakan bujukan agar bersedia kawin...jika mereka telah menjaga diri) artinya dikawinkan; dalam suatu qiraat dibaca ahshanna artinya telah kawin...wanita-wanitamu yang beriman," menurut Syafii tidak termasuk wanita-wanita kafir sehingga tidak boleh kawin
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin
mengawini mereka) disebabkan derajat mereka yang rendah atau paras mereka yang buruk, dan kamu halangi kawin
Dan kerahbaniyahan) yakni tidak mau kawin dan hidup membaktikan diri di dalam gereja-gereja (yang mereka
Maka jangan kalian memberi janji kawin kepada mereka kecuali dengan cara isyarat atau sindiran yang baik
orang-orang Arab jahiliah ada yang melarang dengan semena-mena istri yang ditinggalkan bapaknya untuk kawin
sindiran, (tetapi janganlah kamu mengadakan perjanjian dengan mereka secara rahasia), maksudnya perjanjian kawin
kaum Musa) dia adalah saudara sepupu Nabi Musa sendiri, yaitu anak saudara lelaki ayah Nabi Musa yang kawin
Ada tujuh macam kejahatan yang terkena sanksi hudûd, yaitu zina, menuduh orang yang sudah kawin berbuat...sanksi-sanksinya telah ditentukan sanksi hudûdnya di dalam al-Qur'ân, kecuali sanski pelaku zina yang sudah kawin...Perancis, misalnya, terdapat ketentuan bahwa pelaku zina--baik laki-laki maupun perempuan--yang belum kawin...Sedangkan jika pelaku zina itu sudah kawin, baik laki-laki maupun perempuan, maka sanksinya adalah penjara
neraka) disebabkan anjuran mereka melakukan perbuatan membawa orang ke dalamnya, hingga tidaklah baik kawin
Dalam surat ini ditemukan penghapusan tradisi larangan kawin bagi orangtua angkat dengan bekas istri...Disebutkan pula dengan jelas bahwa Rasulullah tidak boleh kawin dengan lebih dari sembilan wanita.
penderitaan yang dialami oleh istri-istri kalian jika kalian tidak berlaku adil kepada mereka dan jika kalian kawin...Ketiga, tidak mungkin seorang wanita kawin dengan laki-laki beristri kecuali dalam keadaan terpaksa....Kalaupun istri pertama akan menderita lantaran suaminya kawin lagi dengan wanita lain, maka wanita lain
dapat mengawininya tanpa maskawin, atau mereka kawinkan lalu diambil maskawinnya, atau mereka halangi kawin
mereka balig yakni mengenai keagamaan dan tingkah laku mereka (hingga setelah mereka sampai umur untuk kawin