Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 Zina 11 Bumi bulat 12 lokasi yang memudahkan 13 Ali imran 14 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 15 Zakat 16 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 17 al hujurat ayat 13 18 ali imran ayat 159 19 Rezeki 20 Jibril 21 Injil 22 al+ikhlas 23 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 24 an nahl ayat 125 25 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 26 Melindungi 27 Surat-ad-dahr-ayat-23 28 ar rum ayat 21 29 al maidah ayat 48 30 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 31 Saba' ayat 1 32 AS+SAJADAH+AYAT+6 33 pertengkaran 34 mati 35 Ayat ayat larangan zina 36 surah+fathir+ayat+18 37 AL HASYR AYAT 18 38 Al-Ahzab ayat 33 39 Al quran 40 ali imran 134 41 dalil+kitab+Zabur 42 surat+thaha+ayat+125 43 al+maidah+ayat+47 44 kitab+zabur 45 Arsy 46 surat+thaha+ayat+126 47 al+hijr+22 48 Ar rum ayat 41 49 hr+muslim+288 50 surah ar-raf ayat 72 51 Jihad 52 Ujian 53 Negeri yang dijanjikan 54 Ali imran 110 55 Surah As-Syam Ayat 7 56 Menyesali 57 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 58 ali+imran+110 59 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 60 Bergelimang dosa 61 Ali imran 133 62 Surat An Naas ayat 6 63 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 64 surah al-a'raf ayat 29 65 Amat penipu 66 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 67 Sulaiman 68 tanggung jawab 69 Ali Imran 92 70 dalil kitab Taurat 71 muhammad ayat 7 72 Al+Baqarah+ayat+287 73 hr.muslim:+3447 74 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 75 penetapan harga 76 an nisa ayat 1 77 Bentuk bumi bulat 78 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 79 at+taubah+ayat+24 80 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 81 Nikmat 82 Surat Al-Baqarah Ayat 21 83 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 84 Al Baqarah ayat 26 85 Ali imran 173 86 al-a'raf ayat 179 87 Yatim 88 Apabila surga telah didekatkan 89 Keutamaan Al quran 90 ibrahim ayat 32 91 wanita 92 al-ma'arij+ayat+29-30 93 maryam 58 94 Bunuh diri 95 Laba-laba 96 ali imran 159 97 al-imran 97 98 luqman 13 99 janin 100 tahrim ayat 6

Hasil pencarian tentang kebebasan+berekspresi

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 196
Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sekali-kali kami tidak mempunyai kekuasaan terhadap kalian sehingga kami dapat merenggut kebebasan memilih
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 43
orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan
tidak ada perbedaan, dengan menciptakan kalian dalam wujud lain, seperti malaikat yang tidak memiliki kebebasan...Akan tetapi Allah berkehendak menjadikan kalian berlainan jenis dan warna, memberikan kalian kebebasan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 5
Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka
tidak mendapatkan ampunan (atau apakah kalian telah mempunyai) hai orang-orang kafir Quraisy (jaminan kebebasan
Sungguh Kami telah memuliakan anak-cucu Adam dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan barbicara dan kebebasan
Selanjutnya Dia memberikan kebebasan kepada kalian untuk memilih.
berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam dengan mengerjakan salat dan menunaikan zakat, berikanlah kebebasan
Sebab, Allah telah memberi mereka kebebasan untuk memilih sendiri.
Dalam hal ini mereka tidak memiliki kebebasan memilih.
(Jika mereka bertobat) dari kekafiran (dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan
Dalam hati, mereka berkata, "Kalau kita mempunyai kebebasan, kita tidak akan pergi berperang sehingga
tinggal di kawasan pemerintahan Islam yang mendapatkan perlindungan menyangkut hak hidup, kepemilikan dan kebebasan
anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas ketika bertemu satu sama lain, sehingga kehormatan, kebebasan
Hal itu berdasar pada prinsip kebebasan individu yang menjamin kebebasan berbuat apa saja.
beragama tidak dibenarkan; p. berperang melawan musuh diperintahkan untuk membela diri, demi menjamin kebebasan