Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 AN NISA AYAT 3 3 ibrahim 4 An Naml ayat 6 5 wasiat 6 ali imran ayat 19 7 riba 8 kiamat 9 niat 10 Dalam kubur berputus asa 11 nikah 12 Sedekah 13 ibrahim ayat 7 14 an nur ayat 32 15 Takwa 16 al baqarah ayat 30 17 ibadah 18 ali imran 159 19 al imran 20 al+Ali-Imran: 190 21 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 22 An nisa ayat 29 23 al hujurat ayat 6 24 surat at tahrim ayat 6 25 Ali imran 110 26 Ayat Alquran tentang filsafat 27 an nisa ayat 4 28 Al-Maidah ayat 2 29 Ali imran 130 30 al maidah ayat 1 31 surah fatir ayat 34 32 Berangsur 33 al+baqarah+ayat+261 34 An nisa ayat 1 35 Al-Mutaffifin+ayat+2 36 surat al kahfi ayat 110 37 Makna surat al baqarah ayat 234 38 luqman ayat 13 39 An Nuur ayat 35 40 Babi 41 Al Baqarah ayat 275 42 al baqarah ayat 20 43 Jiwa 44 Sajian+nenek moyang 45 berat 46 An-Nisa Ayat 9 47 Annisa ayat 1 48 waris 49 sungai 50 as syura ayat 38 51 an nisa ayat 7 52 al maidah ayat 8 53 dari 54 az zumar ayat 3 55 tulisan assalamualaikum arab 56 Ibrahim 35 57 Haji 58 ali imran ayat 77 59 tenggelam+bumi 60 yasin+ayat+30-38 61 an nahl ayat 90 62 Fathir ayat 31 63 At Taubah ayat 105 64 at tauriq ayat 3 65 Sabar 66 Hidangan 67 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 68 al an'am ayat 165 69 al imran 192 70 Sapi 71 Annajm ayat 39 72 Al-Baqarah ayat 233 73 surat ar rum ayat 21 74 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 75 jual beli 76 Kedengkian 77 Ibnu katsir 78 Sajian 79 zina 80 Ibrahim ayat 24 81 anak berkebutuhan khusus 82 ilmu 83 Tidak membeda-bedakan 84 Al-Mu'minun Ayat 19 85 ali imran 103 86 Munafik 87 AL MAIDAH AYAT 5 88 At tahrim ayat 6 89 Membela diri sesudah teraniaya 90 SURAT AL KAFIRUN 91 Al anfal ayat 9 92 ali+imran+134 93 Az Zukhruf ayat 4 94 luqman 13 95 Zaitun 96 Al+Maidah+ayat+101 97 zakat 98 an-nahl ayat 90 99 banjir 100 gunung meletus

Hasil pencarian tentang kebutuhan+makanan+yang+baik

Makanlah dari makanan yang baik-baik) makanan-makanan yang halal (dan kerjakanlah amal yang saleh) amal-amal...yang fardu dan sunah....(Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan) maka kelak Aku akan memperhitungkannya atas
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dan Kami menjadikan di bumi ini berbagai kebutuhan hidup yang baik bagi kalian...., barang- barang tambang yang terdapat di dalam perut bumi, dan sebagainya....Di samping kebutuhan-kebutuhan hidup itu, di bumi ini juga Kami jadikan penghidupan bagi keluarga dan...pengikut yang berada di bawah tanggung jawab kalian....Hanya Allahlah yang memberi rezeki kepada mereka, juga kepada kalian.
(Hai orang-orang yang beriman!...Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah...kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah).
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 62
(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
Dan gerakkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, ia akan menjatuhkan buahnya yang baik kepadamu(1). (1...) Buah kurma yang matang mengandung zat makanan utama yang mudah dicerna....Karena itu, kurma menjadi makanan yang baik untuk wanita setelah melahirkan (masa nifas).
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 51
Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh....Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan...yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya....Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 160
Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 88
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah...kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
Akibat kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, Allah pun menyiksa mereka dengan mengharamkan sejumlah...makanan yang baik-baik yang sebelumnya halal.
yaitu berupa takwa, di setiap tempat salat, waktu melaksanakan ibadah dan menikmati makanan dan minuman...yang masuk, tetapi hanya mengambil secukupnya, kemudian berusaha membuang yang tersisa lebih dari kebutuhan...Di antara bentuk sikap berlebih-lebihan, mengkonsumsi suatu zat makanan tertentu dalam jumlah besar melebihi...Di samping itu, ayat ini menganjurkan kita untuk makan yang baik-baik agar badan sehat sehingga kuat...Demikian pula, sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dapat menyebabkan kelebihan berat badan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 57
Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu; dan tidaklah mereka menganiaya...Kami; akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
(Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki) meluaskannya (kepada siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya...) menyempitkannya kepada siapa yang Dia kehendaki (sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat...akan hamba-hamba-Nya) mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang terlahirkan tentang diri mereka karena...itu Dia memberi rezeki kepada mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka.
mengharamkan--dan karena memakan harta orang secara tidak benar, agama memberikan hukuman berupa pengharaman makanan...yang baik-baik kepada mereka....Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang kafir siksa yang menyakitkan.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 69
Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi...baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil itu sebagai makanan yang halal lagi...baik dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.)
Dialah satu-satunya yang menyediakan kebutuhan hidup kalian, baik yang kalian minta maupun yang kalian...Maka dari itu, apabila kalian menghitung nikmat Allah yang pernah diberikan kepada kalian, kalian tentu...Maka orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah benar-benar telah berbuat zalim dan ingkar.
(Dan bahwasanya Dia yang memberi kekayaan) kepada manusia berupa harta benda (dan yang memberikan kecukupan...) Dia memberikan harta untuk mencukupi kebutuhan orang itu.
Makanlah apa saja yang halal dan baik menurut selera kalian, dari makanan yang diberikan dan dimudahkan
karena keaniayaan) artinya disebabkan keaniayaan (dari orang-orang Yahudi Kami haramkan atas mereka makanan...yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka dulu) yakni yang tersebut dalam firman-Nya, "Kami haramkan...setiap yang berkuku..." sampai akhir ayat (juga karena mereka menghalangi) manusia (dari jalan Allah
Kemudian, setelah Yûsuf menjamu mereka dengan baik, memberi jatah makanan mereka dan menambahnya dengan...bahan makanan seberat beban unta untuk saudaranya, mereka bersiap-siap untuk kembali....Setelah itu salah satu dari pembantu Yûsuf berkata, "Wahai rombongan yang sedang membawa perbekalan,
mereka bubar untuk menuju kepadanya) yakni kepada barang dagangan, karena barang dagangan itu merupakan kebutuhan...yang mereka perlukan, berbeda dengan permainan (dan mereka tinggalkan kamu) dalam khotbahmu (dalam keadaan...Katakanlah, "Apa yang di sisi Allah) berupa pahala (lebih baik) bagi orang-orang yang beriman (dari permainan...dan perniagaan," dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki) bila dikatakan, setiap orang itu memberi rezeki...kepada keluarganya, maka pengertian yang dimaksud ialah dari rezeki Allah swt.
(Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu) sebagai maf`ul/obyek...jar dan majrur yang sebelumnya menjadi hal yang berkaitan dengan maf`ul itu (dan bertakwalah kepada...Allah yang kamu beriman kepada-Nya.)
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 35
Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya...yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan...kamu termasuk orang-orang yang zalim.
Sebagian mereka Kami berikan rezeki dan kedudukan lebih banyak dan lebih baik dari yang lain, agar mereka...dapat saling menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya....Masing-masing menopang yang lain dalam mencari penghidupan dan mengatur kehidupan....Dan karunia kenabian, dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagai konsekwensinya, jauh lebih baik...dari kedudukan yang paling tinggi di dunia sekalipun.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 4
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan...) yang sedap lagi baik akibatnya.
Sebenarnya, sudah merupakan tugas Kami untuk memenuhi kebutuhan hidupmu di dalam surga, hingga kamu tidak
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik....Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)...(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita...yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar...Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan
rasul-rasul Kami untuk disampaikan kepada pengikut-pengikut mereka, "Makanlah dan nikmatilah aneka ragam makanan...yang halal dan baik....Sesungguhnya Aku Mahatahu apa yang kalian lakukan dan akan memberi balasannya."
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 44
makanan orang yang banyak berdosa.