Paling Sering Dicari

1 Banjir 2 Jual beli 3 mikail 4 Al maidah ayat 2 5 Al hujurat ayat 13 6 an nisa ayat 29 7 menuntut ilmu 8 Apa hukumnya perjanjian 9 riba 10 munkar 11 ali imran 159 12 zakat 13 An nisa ayat 7 14 wahyu 15 al ikhlas 16 Kurma 17 malaikat 18 AT TAHRIM AYAT 6 19 Niat 20 al maidah ayat 3 21 Gunung meletus 22 Surga 23 bekerja 24 al mujadalah ayat 11 25 An nisa ayat 1 26 yunus ayat 101 27 Pemimpin 28 tanah longsor 29 Mencari nafkah 30 bencana 31 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 32 an nisa ayat 59 33 ilmu 34 ali imran 182 35 al bayyinah ayat 5 36 Al jumuah ayat 10 37 surat+al+isra+ayat+80+81 38 Malaikat Ridwan 39 keutamaan ilmu 40 IBRAHIM 7 41 Iman 42 Sedekah 43 Anak 44 tafsir+surah+ar+arum+ayat+30 45 yusuf 46 lukman ayat 13 47 Dilarang meludah ke arah barat 48 gempa bumi 49 An-Nisa ayat 29 50 Tentang membuat pot 51 Shalat+perempuan+di+dalam+Bait+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Hujr.+Shalat+perempuan+di+dalam+Makhda’+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Bait 52 Haji 53 an nahl ayat 78 54 syirik 55 petunjuk 56 Alat musik 57 puasa 58 jibril 59 malik 60 Arti+dari+khurimat 61 Tentang orang ingin kembali ke dunia untuk sedekah 62 perintah 63 sulaiman 64 an nahl ayat 125 65 at thur 21 66 sabar 67 Al-Mu'min+ayat+7 68 hujan 69 Shalat 70 an nahl ayat 90 71 Kebaikan 72 ikhlas 73 yunus 74 Ar rum ayat 21 75 Quraisy 76 maryam 77 luqman 78 Fitrah kelahiran manusia 79 bencana alam 80 Dakwah terus menerus 81 ali imran 130 82 yunus 6 83 ali imran 84 Hadits muslim 2565 85 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 86 Al maidah ayat 6 87 ali imran 31 88 Kandungan+surat+Al+baqarah+168 89 ali imran ayat 104 90 az-zumar ayat 27 91 ali imran 97 92 Al Isra ayat 23 93 Sakit penggugur dosa 94 muhammad 7 95 surat almaidah ayat 3 96 yunus ayat 27 97 al+imran 98 Almaidah ayat 2 99 Ar-rum+ayat+25 100 kursi

Hasil pencarian tentang kepentingan+ilmu

Ya Tuhan kami, rahasia dan keterusterangan kami adalah sama dalam ilmu-Mu....Engkau Maha Mengetahui kepentingan-kepentingan kami, dan lebih menyayangi diri kami daripada kami sendiri
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 20
Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit...Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk
Hanya Allah semata yang, untuk kepentingan kalian, menundukkan lautan agar kapal dapat berlayar membawa...Juga agar kalian mencari karunia Allah berupa hasil laut dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan, perniagaan
(Ibrahim bertanya, "Apakah urusan kalian) maksudnya, kepentingan kalian (hai para utusan?");
(Berkata pula Ibrahim, "Apakah urusan kalian) yakni kepentingan kalian (hai para utusan?").
keterkaitan dengan Tuhan, menginfakkan sejumlah harta yang diberikan Allah Swt. kepada mereka untuk kepentingan...jihad, kebaikan-kebaikan sosial dan bagi kepentingan kaum lemah.
Hewan-hewan itu Kami tundukkan untuk kepentingan mereka.
Janganlah kalian tertipu oleh kepentingan dunia dan meninggalkan kepentingan akhirat.
(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
(Allah hendak menerangkan padamu) syariat-syariat agamamu dan kepentingan-kepentingan dirimu (dan memimpin
mereka yang datang itu, tidak merasa iri dengan jatah fay' yang diperoleh Muhâjirîn, dan mendahulukan kepentingan...Muhâjirîn daripada kepentingan mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan kekurangan.
Tuhanlah yang menjadikan kapal-kapal di lautan dapat berlayar untuk kepentingan kalian, agar kalian mencari
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya.") orang-orang yang bersedia mengurusi semua kepentingan-kepentingannya
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
Dia dapat memanfaatkannya dengan cara yang dia kehendaki untuk kepentingan umum.
Apabila kalian telah melakukan salat, maka bertebaranlah untuk berbagai kepentingan.
untuk menjadikan (untuk-Mu kandungan yang berada di perutku ini sebagai anak yang saleh dan bebas) dari kepentingan-kepentingan
Dialah yang menundukkan lautan untuk melayani kepentingan kalian....Dan juga agar kalian bersyukur atas apa yang Allah sediakan dan tundukkan untuk melayani kepentingan
yakni cerita (Musa dan Firaun dengan benar) dengan sebenarnya (untuk orang-orang yang beriman) untuk kepentingan
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
sesuatu itu (dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran-ukuran yang tertentu) sesuai dengan kepentingan-kepentingannya
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
perhatikan) hai orang-orang yang diajak bicara, tidakkah kalian ketahui (bahwa Allah telah menundukkan untuk kepentingan...(Dan di antara manusia) yakni penduduk Mekah (ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan
Kalian lebih mendahulukan kepentingan- kepentingan duniawi, sedangkan Allah menginginkan kalian mendapatkan
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,