Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 puasa 5 Ayat tentang materi dan perubahannya 6 Makhluk proses kehidupan 7 Mahluk 8 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 9 Makhluk & Proses Kehidupan 10 ar rahman 11 al baqarah ayat 187 12 Manusia 13 Ayat tentang gaya dan energi 14 Kurban 15 an nisa ayat 3 16 an nur ayat 24 17 Surat ar ra'du ayat 11 18 Perubahan Fisika 19 an nahl ayat 90 20 Al An’am ayat 83 21 hati 22 Sabar 23 Surat Al-Anbiya Ayat 30 24 an-nisa ayat 29 25 Hadis tentang produksi 26 Yusuf 27 ali imran 28 alhadid+ayat+7 29 al maidah ayat 1 30 al rahman 31 al ikhlas 32 al maidah ayat 2 33 Hadits Muslim Nomor 2855 34 +kandungan+dari+malaikat+mikail 35 AL BAQARAH AYAT 30 36 al baqarah ayat 2 37 ilmu 38 Akhlak terpuji 39 surat+an+nisa+ayat+35 40 Ali Imran 103 41 hud ayat 114 42 Hutang 43 Tata surya adalah sebuah sistem tatanan di luar angkasa yang terdiri atas Matahari dengan delapan planet, serta benda-benda langit lainnya seperti yang mengorbit pada Matahari sebagai pusat dari tata surya. 44 Al Quran 45 Zina 46 AL maidah ayat 3 47 yunus 40 48 Urutan planet pada tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 49 al baqarah ayat 183 50 ali imran 133 51 an nisa ayat 29 52 Hewan 53 al mulk ayat 3 54 MARYAM 55 ALI IMRAN 159 56 Hadist cinta 57 Hadits Muslim Nomor 5318 58 al baqarah ayat 275 59 al isra ayat 32 60 albaqoroh ayat 10-30 61 al Baqarah ayat 43 62 an nur ayat 2 63 an nisa ayat 4 64 al+baqarah+ayat+183 65 mahluk & proses kehidupan 66 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 67 Surga 68 Curang 69 al+maidah+ayat+1 70 akhlak 71 Duniawi 72 Prasangka 73 Ali+Imran 74 ar-rum ayat 21 75 al anfal ayat 2 76 Manusia,l 77 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 78 hukum 79 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 80 al maidah ayat 6 81 yusuf,firaun 82 ali imran 28 83 Al-Kahf ayat 107 84 at-taubah ayat 105 85 surat yasin 86 Al Baqarah ayat 168 87 Asbab+al+nuzul+al+isra+ayat+36 88 Jual beli 89 Sopan santun 90 Sempurna 91 al+maidah+ayat+5 92 pemimpin 93 an nisa ayat 153 94 Hukum+Islam+ 95 Rezki tanggungan Allah 96 surat+An-Nisa+(4)+ayat+35 97 Rahbaniyyah 98 yusuf+ayat+8 99 Ali Imran 92 100 hadis+puasa

Hasil pencarian tentang kewajiban+menuntut+ilmu

mereka tidak mau memenuhi hak orang lain yang menjadi tanggung jawabnya (tidak seimbang antara hak dan kewajiban...) atau selalu menuntut hak, namun kewajiban tidak dilakukan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban kalian....Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari ilmu
Wahai Bapak, sesungguhnya aku telah memperoleh ilmu pengetahuan tentang Allah melalui wahyu yang tidak...kamu peroleh, juga pengetahuan tentang kewajiban manusia terhadap Tuhannya.
Dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkan-Nya...Allah menjelaskan hak dan kewajiban kalian....Yaitu, cara-cara penetapan hak bagi seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak lain.
Seorang manusia yang diberi kekuatan spiritual dan ilmu dari kitab berkata, "Aku akan mendatangkan singgasana...Barangsiapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah terlepas dari beban kewajiban.

-deskripsi"> Yakni istiqamah di atas tauhid dan kewajiban lainnya....adalah Allah, berserah diri kepada perintah-Nya dan istiqamah di atas jalan yang lurus baik yang berupa ilmu
Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah membebani ahli ilmu dengan beban yang tidak dipikul oleh orang-orang...seperti dzikr, shalat, zakat, haji, puasa dan sebagainya, di mana jika yang melakukannya bukan ahli ilmu...Adapun ahli ilmu, di samping mengerjakan ibadah tersebut, mereka dituntut untuk mengajarkan manusia dan...diberi taufik dan menunjukkan kebahagiaannya, yakni perhatiannya tertuju kepada sikap sungguh-sungguh menuntut...ilmu, mengajarkan ilmu serta mengetahui bahwa mereka diamanahi untuk menjaga agama Allah, memiliki rasa
>-deskripsi"> Mereka tidak mau mengorbankan milik mereka sedikit pun, tetapi mereka menuntut...mereka pada pos-pos kebaikan, demikian pula memberikan bantuan kepada orang lain dengan kedudukan dan ilmu
Apabila sang ayah wafat atau jatuh miskin sehingga tidak mampu mencari penghidupan, maka kewajiban memberi...bahwa Allah Mahaperiksa perbuatan itu dan akan memberikan balasannya. (1) Teks al-Qur'ân menegaskan kewajiban...Ahli-ahli fikih telah sepakat mengenai kewajiban menyusui anak pada ibu....Ilmu kedokteran modern membolehkan secara berangsur-angsur menyapih anak bayi di bawah dua tahun kalau
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Ikutilah para rasul yang tidak menuntut imbalan atas segala nasihat dan ajakan mereka kepada kalian.
Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat,
(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.
Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Tetapi mereka malah menuntut agar Mûsâ mendatangkan mukjizat yang lain.
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya.
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Mereka juga menuntut agar jalan yang lurus itu disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sehingga
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 54
Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban...rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang...Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".
antara manusia ada orang yang menjual dirinya), artinya mengorbankannya demi taatnya kepada Allah (guna menuntut
Hal itu disebabkan karena mereka membenci al-Qur'ân dan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah
Dikatakan berat mengingat kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya.
Tawallau asalnya adalah Tatawallau; maksudnya pembicaraan ini ditujukan kepada mereka (maka sesungguhnya kewajiban...Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya) yaitu menyampaikan risalah (dan kewajiban kamu sekalian...Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang") yaitu secara jelas