Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 Jihad 4 Ali imran 159 5 Zakat 6 al hujurat ayat 13 7 kejadian manusia 8 Akhlak 9 iblis 10 zina 11 al maidah ayat 1 12 Iman 13 At Taubah ayat 36 14 Ali Imran ayat 159 15 nikah 16 Sabar 17 al maidah ayat 2 18 riba 19 Sedekah 20 Menuntut ilmu 21 ali imran 104 22 jujur 23 an-Nahl ayat 125 24 al jaatsiyah ayat 13 25 jual beli 26 AL HUJURAT AYAT 10 27 waktu 28 an nisa ayat 58 29 Pasar modal 30 luqman 31 QS. Ali Imran (3): 67 32 al imran 33 ali imran 34 luqman 34 35 AL IKHLAS 36 akal 37 al isra ayat 23 38 al mujadalah ayat 11 39 luqman 13 40 masjid 41 Ibrahim 42 42 Puasa 43 al- Baqarah ayat 195 44 Lingkungan pendidikan Islam 45 anggota badan tanggu 46 Rukun Maqam 47 An-Nisa+ayat+8+ 48 Ziarah kubur 49 ali+imran+105 50 al hijr 41 51 ikhlas 52 Khalifah 53 jual beli dan riba 54 an nahl ayat 125 55 Adz-Dzariyat ayat 56 56 q.s An- nisaa ayat 59 57 maha lembut 58 kafir 59 an nisa ayat 29 60 Taubat 61 luqman+ayat+14 62 ali imran 97 63 surat Yunus ayat 57 64 muslim, bab pakaian (2125) 65 Takdir 66 yusuf 67 al maidah ayat 3 68 yunus 41 69 Musnad Ahmad 5364 70 Hutang 71 Ibrahim 7 72 kurma 73 Agama 74 AN-NUR ayat 37 75 Memaafkan 76 ikan 77 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 78 Utang 79 Al-A’raf+ayat+129 80 al baqarah ayat 2 81 Perang 82 3 ciri orang munafik 83 serendah-rendahnya syirik 84 niat 85 Yusuf 55 86 belalang 87 AL BAQARAH AYAT 23 88 analysis+pendidikan+jasmani+dalam+surat+hud+ayat+52 89 al imran 104 90 Tentang ansor 91 al ahzab ayat 21 92 Hadis pasar modal 93 Barang siapa berada dalam perkara syubhat maka sama halnya ia berada dalam keharaman.” (HR al-Bukhari Muslim). 94 Yunus ayat 57 95 Hadist+Bukhori+dan+muslim tentang ilmu 96 Diganti di akhirat 97 ali imran 67 98 Al Qasas ayat 77 99 AL MUJADILAH AYAT 11 100 Besi

Hasil pencarian tentang kisah+kaum+nabi+luth

(Dan kaum Ad) kaum Nabi Hud (kaum Firaun dan kaum Luth.)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka tatkala datang kepada kaum Luth) yang dimaksud adalah Nabi Luth (para utusan itu).
(Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa) kaum yang kafir, mereka adalah...kaum Nabi Luth.
(Kaum Luth pun telah mendustakan ancaman-ancaman itu) mendustakan hal-hal yang diancamkan kepada mereka...melalui lisan Nabi Luth.
seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Luth dan kaum Nabi Saleh, tentang penyembahan mereka
(Mereka menjawab, "Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa) orang-orang kafir, yang dimaksud...adalah kaum Nabi Luth, untuk membinasakan mereka.
(Dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk Aikah) yakni penduduk kota Al-Ghidhah, mereka adalah kaum Nabi Syuaib
(Dan kaum Ibrahim, kaum Luth).
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 13
dan kaum Aad, kaum Fir'aun dan kaum Luth,
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 43
dan kaum Ibrahim dan kaum Luth,
(Luth berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku) dengan membuktikan apa yang telah aku katakan kepada mereka,...yaitu menurunkan azab (atas kaum yang berbuat kerusakan itu.")...Maksudnya mereka yang durhaka karena melakukan homosex, Allah memperkenankan doa Nabi Luth.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 32
Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth),
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 160
Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul,
(Kaum Luth telah mendustakan Rasul-rasul).
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 54
Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 33
Kaum Luth-pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya).
yaitu membinasakan mereka dengan musim panas yang sangat (Dan sesungguhnya kedua kota itu) yaitu kota kaum...Nabi Luth dan kota kaum Nabi Syuaib (benar-benar terletak di jalan umum) yakni jalan raya (yang terang
(Dan istrinya) yakni istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah (berdiri) melayani mereka (lalu dia tersenyum...) merasa gembira dengan akan dibinasakannya kaum Luth (maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang...kelahiran Ishak dan menyusul sesudah) (Ishak Yakub) yaitu anak Nabi Ishak yang sempat melihat Nabi Ibrahim
(Allah membuat istri Nuh dan istri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir....Sedangkan istri Nabi Luth yang dikenal dengan nama Wailah, memberikan petunjuk kepada kaumnya tentang...Nuh dan Nabi Luth tidak bisa menolong (mereka berdua dari Allah) dari azab-Nya (barang sedikit pun;...ke dalam neraka bersama orang-orang yang memasukinya") yaitu bersama orang-orang kafir dari kalangan kaum...Nabi Nuh dan kaum Nabi Luth.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 53
dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah.
(Dan datanglah penduduk kota) yaitu kota Sodom yang para penduduknya adalah kaum Nabi Luth; mereka datang...sewaktu mendengar bahwa di dalam rumah Nabi Luth terdapat beberapa laki-laki tampan yang masih muda-muda
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 61
Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut pengikutnya,
(Dan penduduk Mu`tafikah) yaitu negeri-negeri tempat tinggal kaum Nabi Luth (yang telah dihancurkan)
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 35
Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 30
Luth berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu
(Berkata) Nabi Luth, ("Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatan kalian) sangat membencinya.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 13
dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk Aikah.
(Dan sesungguhnya dia telah memperingatkan kepada mereka) yaitu Nabi Luth telah memberi peringatan kepada...azab-Nya (maka mereka mendustakan) mereka membantah dan mendustakan (ancaman-ancaman itu) ancaman-ancaman Nabi...Luth.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 89
antara aku (dengan kamu) menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum...Nuh atau kaum Hud atau kaum Shaleh, sedang kaum Luth tidak (pula) jauh (tempatnya) dari kamu.
(Dan sesungguhnya kota itu) yaitu kota kaum Nabi Luth (benar-benar terletak di jalan yang masih tetap