Paling Sering Dicari

1 puasa 2 alquran surat alinsan ayat 8 dan 9 3 Amanat 4 surah al-imran ayat 140 5 an nisa ayat 29 6 Ali Imran 104 7 Berpuasa 8 riba 9 al ikhlas 10 PENDAHULUAN+SURAH+AL+AN++AM+AYAT+26+DAN+28 11 iman 12 al+baqarah+ayat+93 13 Ramadhan 14 ali imran 110 15 luqman+14 16 sijjin 17 Ismail 18 ali imran 19 An-Nisa' Ayat 29 20 akhlak 21 Penciptaan 22 Al-Baqarah Ayat 188 23 Al-Hujurat Ayat 13 24 Asy+syams+ayat+7 25 doa ziara kubur 26 ali imran 134 27 Al Baqarah ayat 2 28 menutup 29 orang orang lemah 30 Sabar 31 yunus 32 32 Wajah 33 annisa ayat 59 34 Munafik 35 pemimpin 36 Belajar 37 Al-Baqarah Ayat 195 38 al mumtahanah ayat 10 39 doa awal ramadhan 40 ali+imran+190 41 hari raya 42 yusuf 43 Perhitungan Allah sangat akurat 44 Al-Isra' Ayat 26 45 Al jumuah ayat 9 46 orang tua 47 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 48 Makhluk-makhluk 49 ingkar 50 Tiap berjiwa pasti mati 51 tanggung jawab 52 al baqarah ayat 185 53 ibrahim 54 Asy+syams+ayat+6 55 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minum+ayat+78 56 Al-Baqarah Ayat 30 57 akal 58 setan tidak berkuasa atas manusia kecuali pengikutnya 59 al maidah ayat 5 60 Al-A’raf Ayat 56 61 maryam 26 62 Yunus 99 63 at-taubah+ayat+105 64 Luqman 18 65 an+nisa+ayat+14 66 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 67 ADAM 68 berfikir 69 al baqarah ayat 30 70 surah at-talaq ayat 65 71 doa awal puasa 72 orang orang yang hona dina yang lekas percaya 73 attaubah ayat 105 74 ali imran 185 75 Al-An’am Ayat 65 76 Surat Al-Baqarah Ayat 121 77 al maidah ayat 2 78 Larangan Mencelah non muslim 79 yunus 31 80 Pada zaman apa dupa di bakar 81 luqman ayat 4 82 Hawa 83 Al-Ankabut ayat 8 84 surat+as+syam+ayat+5= 85 an-naba'+ayat+1 86 hewan 87 'Illiyyin. 88 Al imran 89 Keesaan Allah 90 Ketika Allah dan Rasul menyeru 91 Pemberian 92 nikah 93 Qur’an Surah Al Baqoroh ayat 275 94 al hijr ayat 9 95 Al-Baqarah Ayat 286 96 Surat+Al-Kahf+Ayat+35 97 kitab suci 98 setan+datang+mencabut+bulu+saat+shalat+ 99 al insan ayat 9 100 an nahl ayat 165

Hasil pencarian tentang manusia+alam

terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 6
(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Tiada lain) tidak lain (Alquran itu hanyalah peringatan) atau pelajaran (bagi semesta alam) yakni, manusia
Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya Allahlah yang mewariskan alam dengan segala seisinya ini.
(melainkan untuk menjadi rahmat) yakni merupakan rahmat (bagi semesta alam) manusia dan jin melalui kerasulanmu
telah memenuhi perintah Tuhan untuk tunduk kepada-Nya dengan mengatakan, "Aku tunduk kepada Penguasa alam...semesta, Penguasa jin, manusia dan malaikat."
(Tiada lain ini) Alquran ini (hanyalah peringatan) yakni nasihat dan peringatan (bagi semesta alam) maksudnya...bagi jenis manusia, jin dan makhluk-makhluk yang berakal selain malaikat.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 16
(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) shaitan ketika dia berkata kepada manusia:..."Kafirlah kamu", maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata: "Sesungguhnya aku berlepas diri...dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta Alam".
Wahai Rasul, berikanlah peringatan pada manusia akan datangnya suatu hari, saat kehancuran alam semesta...Kami akan mengumpulkan semua manusia tanpa terkecuali untuk Kami perhitungkan amal perbuatan mereka.
munafik dalam merayu Banû Nadlîr untuk membangkang kepada Rasulullah adalah seperti setan yang merayu manusia...Tetapi, setelah manusia itu kafir, setan berkata lagi, "Aku tidak bertanggung jawab atas dirimu....Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."
Renungkanlah, wahai Muhammad, asal penciptaan itu ketika Sang Pencipta, Tuhan alam semesta, berkata kepada...malaikat, "Aku akan menciptakan manusia dari tanah kering yang dapat mengeluarkan bunyi ketika diketuk
(Dan katakanlah) kepada mereka atau kepada manusia secara umum ("Bekerjalah kalian) sesuka hati kalian...pekerjaan kalian itu dan kalian akan dikembalikan) melalui dibangkitkan dari kubur (kepada Yang Mengetahui alam...gaib dan alam nyata) yakni Allah (lalu diberikan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.")
(Tuhan semesta alam) artinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluk-Nya, yaitu terdiri dari...manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata dan lain-lainnya....Masing-masing mereka disebut alam. Oleh karenanya ada alam manusia, alam jin dan lain sebagainya.
menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi) yaitu (selalu mengingatkan manusia...kepada negeri akhirat) atau alam akhirat; maksudnya mengingatkan manusia kepada hari akhirat dan menganjurkan
Tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sejalan dengan...hikmah dan kebijaksanaan Kami di alam raya.
Katakan pula, wahai Muhammad, "Sungguh, Zat yang Mahaesa dalam penciptaan alam semesta ini adalah Yang...Tidak ada seorang pun yang tahu kapan manusia akan dibangkitakan dari kubur untuk diperiksa amal perbuatannya
Lengkapnya pada hari mereka dibangkitkan (manusia berdiri) dari kuburan mereka (menghadap Rabb semesta...alam) artinya, semua makhluk dihidupkan kembali untuk memenuhi perintah, hisab dan pembalasan-Nya.
Cukuplah Allah sebagai penguasa alam semesta agar dapat berjalan dengan tertib, dan penguasa manusia
orang-orang munafik itu tidak mau mengikuti jejak mereka sesudahnya (seperti halnya setan; ia berkata kepada manusia..., "Kafirlah kamu," maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri...dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam.")
dari kelompok al-Mala' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam...malaikat', 'alam arwah', "alam surga'.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 97
Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia...mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 23
Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 79
"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 87
Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?"
terjemahan ayat Surat Al-Fatihah Ayat 2
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
(Diturunkan) ia diturunkan (dari Rabb semesta alam).
Atas dasar kehendak-Nya yang telah ditetapkan dalam sistem alam raya ini, Allah menciptakan manusia siap...Allah pun terlaksana, yaitu neraka jahanam akan diisi dengan pengikut-pengikut iblis yang terdiri atas manusia
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 98
karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam".
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 121
Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 47
mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
(Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam).