Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 tentang kurban 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 ali imran 103 10 Al+hujurat+ayat+13 11 al baqarah ayat 285 12 zakat 13 saba 15 14 al mujadalah ayat 11 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 al baqarah ayat 177 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 pendidikan 19 al qalam ayat 4 20 Ali imran 21 al baqarah ayat 30 22 at tahrim ayat 6 23 ali imran 159 24 angin 25 talak 26 al isra ayat 23 27 al hajj ayat 7 28 tolong menolong 29 maryam 30 ibrahim ayat 7 31 Al baqarah ayat 229 32 Ar rahman 33 ali imran 190 34 at taubah ayat 60 35 al mujadilah ayat 11 36 miskin 37 surat al araf ayat 54 38 makanan haram 39 an nisa ayat 63 40 surat+38+ayat+72 41 an nisa ayat 59 42 Alat pembelajaran 43 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 44 luqman ayat 12 45 ali imran 104 46 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 47 al-hujurat ayat 9 dan 10 48 al-a'raaf+7 49 Pendidikan islam sebelum menikah 50 yunus ayat 3 51 Yusuf 87 52 al maidah ayat 8 53 Muslim itu bersaudara 54 beriman kepada allah 55 al baqarah ayat 285 56 Surah Al Maidah ayat 15-16 57 al hujurat ayat 13 58 hawa 59 Waktu 60 Cahaya Allah 61 Rumah 62 Ali Imran 8 63 Matahari di bawah arsy 64 Tafsir surah yusuf ayat 72 65 ar-rahman 66 sedekah 67 albaqarah ayat 228 68 an-nisa+ayat+136 69 Hukum mendzolimi orang lain 70 Surah Hud ayat 114 71 amanat 72 Al ahzab ayat 21 73 iman kepada malikat 74 al isra ayat 28 75 keutamaan sholat 76 Melupakan jasa orang 77 Al-Hasyr Ayat 18 78 Tentang fenomena alam 79 al hijr 19 80 surat al baqarah 30 81 hati bani adam 82 Ibrahim 41 83 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 84 barang temuan 85 Larangan merusak alam 86 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 87 al+isra+ayat+23 88 al+maidah+ayat+122 89 qs al hasyr ayat 18 90 yunus 61 91 surah al maidah ayat 8 92 upah 93 kafir 94 an nisa ayat 93 95 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 96 qs al isro ayat 1 97 istri 98 Pendusta 99 Musibah 100 al qariah ayat terakhir

Hasil pencarian tentang masjid

Janganlah engkau, Muhammad, melakukan salat di masjid itu selamanya....Sesungguhnya masjid yang didirikan untuk mencari keridaan Allah sejak pertama kalinya, seperti masjid...Qubâ', adalah masjid yang layak dijadikan tempat untuk melakukan syiar-syiar keagamaan....Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang suka menyucikan jiwa dan raga mereka dengan melaksanakan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 36
Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya
Di antara orang-orang munafik terdapat kelompok yang membangun masjid bukan untuk mencari keridaan Allah...Mereka akan bersumpah bahwa mereka, dalam membangun masjid ini, tidak bertujuan apa-apa selain untuk...Pendirian masjid Qubâ', yang dipuji oleh Banû 'Amr ibn 'Awf dan diberkahi oleh Rasulullah saw. dengan...banggakan di hadapan orang-orang yang membangun masjid Qubâ'....Kemudian Allah melarang Rasul-Nya untuk berdiri di masjid itu, lebih-lebih lagi salat di dalamnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 18
Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian
Orang-orang musyrik tidak pantas memakmurkan masjid-masjid Allah.
sekarang ini layak ditimpakan azab, sebab mereka telah berani merintangi manusia yang hendak mendatangi Masjid...Hanya saja dengan perbuatan itu mereka bukan lagi sebagai pembela masjid yang dimuliakan Allah, karena...Sementara di sana masih ada kalangan yang dengan sungguh-sungguh mempertahankan kesucian masjid itu,...Akan tetapi, kebanyakan orang yang menyekutukan Allah tidak mau memahami agama dan mengerti kedudukan masjid
Tetapi, orang-orang yang dapat memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 40
, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid
Doa dan permohonan mereka di depan masjid yang agung itu tidak lebih dari sekadar siulan dan tepukan
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan salat di masjid dalam keadaan mabuk, sebelum...Jangan pula kalian memasuki masjid dalam keadaan junub, kecuali bila sekadar melintas tanpa maksud berdiam
ragu melakukan hal itu, karena tindakan mereka itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan di al-Masjid...Meskipun demikian, al-Masjid al-Haram memiliki kehormatan tersendiri.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 107
Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan
Maka hadapkanlah wajahmu ke arah al-Masjid al-Harâm di mana pun kamu berada, tatkala kamu sedang menetap
mengambil perjanjian-perjanjian mereka, kecuali dari kabilah Arab yang kalian berikan perjanjian di al-Masjid
orang-orang musyrik yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan memakmurkan al-Masjid
Oleh karena itu, janganlah kalian perbolehkan mereka untuk memasuki al-Masjid al-Haram setelah tahun
selalu menghalangi manusia untuk memeluk Islam dan menghalangi orang-orang Mukmin untuk memasuki al-Masjid
Muhammad, kepada orang-orang musyrik yang mengaku sebagai pengikut agama Ibrâhîm a. s. dan menjadikan al-Masjid
Kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang Muslim untuk salat di al-Masjid
Orang-orang yang berpengaruh mengajukan usul dengan mengatakan, "Kita akan membangun sebuah masjid di
Dan pada akhirnya mereka masuk Masjid Bayt al-Maqdis lalu merusaknya seperti pada kali pertama.
menghancurkan tempat peribadatan sendiri dan mereka menghalang-halangi orang-orang Muslim untuk mendatangi al-Masjid
begitu, para tiran itu akan berhasil membungkam suara kebenaran, merusak gereja, biara, sinagog dan masjid
Juga terdapat larangan terhadap orang-orang musyrik untuk memasuki al-Masjid al-Haram dengan alasan bahwa...Setelah itu disebutkan pula tingkat keimanan manusia, informasi tentang Masjid Dlirâr yang didirikan...oleh orang-orang munafik untuk menyaingi masjid yang didirikan oleh Rasulullah saw., tentang ciri-ciri
mengabulkan permohonanmu, maka palingkanlah wajahmu dan semua orang yang beriman dalam salat ke arah al-Masjid
dan komentar pada ayat 58 dan 59 surat al-Nûr berkaitan dengan etika berkunjung dan soal keutamaam masjid
Penduduk Mekahlah yang kafir dan menghalang-halangi kalian untuk memasuki al-Masjid al-Harâm dan menghalang-halangi
Penduduk Mekahlah yang kafir dan menghalang-halangi kalian untuk memasuki al-Masjid al-Harâm dan menghalang-halangi
Hadapkan wajahmu ke arah al-Masjid al-Harâm dari tempat perjalananmu dan di bumi mana pun kalian berpijak
hawa nafsu dan tidak menggauli istri di siang hari, maka demikian halnya dengan iktikaf (i'tikâf) di masjid