Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 Disebabkan 15 ibrahim 37 16 surah al-maidah ayat 8 17 Jihad 18 Dua masa 19 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 20 Adam 21 Ta ha+ayat+14 22 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 23 surat+al+imranayat+110 24 Kafir 25 sabar 26 al-mukminun+ayat+34 27 Aliimram+ayat+105 28 ilmu 29 al baqarah ayat 275 30 al isra ayat 36 31 cinta 32 Al Isra ayat 73 33 Ikhlas 34 al isra ayat 7 35 al a'raf ayat 52 36 Jika allah menganugerahi rahmat 37 al ahzab ayat 21 38 Surga 39 Berdebat 40 surat al mujadalah ayat 11 41 matahari 42 puasa 43 Al-Imran (3 : 130) 44 Al-Imran ayat 130 45 hadist tentang perilaku konsumen 46 Hadits Muslim Nomor 3035 47 Manusia 48 miskin 49 Iman 50 Susah payah 51 makanan 52 Metode pendidikan 53 Bahasa kaumnya 54 al jumuah ayat 10 55 Gelap 56 AL Hasyr ayat 7 57 maryam ayat 30-35 58 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 59 al baqarah ayat 269 60 al anam ayat 83 61 Hud ayat 5 tema apa 62 surat abasa 63 Surat Al A'raf ayat 157 64 ayat+menyembunyikan+ilmu 65 Ditanya 66 durhaka 67 al-baqarah ayat 164 68 Tanah 69 Surat Al-Baqarah Ayat 256 70 surah al kautsar ayat 1-3 71 al ikhlas 72 al bayyinah ayat 5 73 dalil hidayah 74 albaqarah ayat 221 75 Al-ikhlas 76 Dongeng 77 allah sembahlah 78 Zina 79 AN NABA AYAT 7 80 Abu Daud 1397 81 al+qiyamah+ayat+1-2 82 Kurang ilmu 83 Perubahan zat 84 Ali imran ayat 191 85 Laut 86 surat yasin 87 Gunung-gunung burung-burung daud 88 Surat yunus+ayat+8 89 arah 90 perempuan 91 surat saba surah yang ke berapa 92 ar rum ayat 56 93 injil 94 Membunuh 95 Rezeki 96 atap terpelihara 97 surat an nazi'at 98 annisa ayat 12 99 empat puluh tahun 100 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil

Hasil pencarian tentang mengapa+Alloh+perintahkan+sholat

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 108
Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 5
Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 154
Dan kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan

-deskripsi"> Yaitu dengan mengerjakan apa yang aku perintahkan dan menjauhi apa yang...Di antara yang aku perintahkan adalah mentauhidkan Allah ‘Azza wa Jalla.
(Yaitu hendaknya) artinya aku perintahkan kepada kalian hendaknya (kalian menyembah Allah, bertakwalah
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 115
Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak
bertakwalah kalian kepada Allah) dalam hal itu (dan taatlah kalian kepadaku) di dalam semua apa yang aku perintahkan
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 21
dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 52
Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani
Ini) yakni yang aku perintahkan kepadamu (adalah jalan yang lurus) tetapi mereka mendustakan dan tidak
Berikanlah kemudahan-kemudahan pada manusia dan perintahkan mereka berbuat kebajikan yang dipandang baik
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 33
sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan
selalu bersikap amanah terhadap risalah Allah ini dengan menyampaikan kepada kalian semua yang Allah perintahkan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 65
janganlah seorangpun di antara kamu menoleh kebelakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang di perintahkan
(Dan Allah Maha Mengetahui) tentang apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang (lagi Maha Bijaksana

-deskripsi"> Yakni dalam hal yang aku perintahkan kepadamu dan yang aku larang, karena
sangat) dalam peperangan (dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan
Bersabarlah dalam menghadapi kesulitan dalam mengerjakan apa yang Kami perintahkan kepadamu.
(Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir) mengenai apa yang mereka perintahkan
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 25
Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan
(Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan) yaitu iman, silaturahmi
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 14
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya
) tidak diingkari (terhadap amalannya dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya) Kami perintahkan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 60
Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami(bersujud kepada-Nya)?"
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 153
dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 60
dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 16
Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 125
Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf
(Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam) Kami telah berwasiat kepadanya, janganlah ia memakan