Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 3 2 al ikhlas 3 BANJIR 4 Menuntut ilmu 5 an nisa ayat 29 6 ramadhan 7 SEDEKAH 8 al hujurat ayat 13 9 pendidikan 10 luqman 14 11 ali imran 104 12 al maidah ayat 2 13 ali imran 159 14 surga 15 Ali imran 16 yunus 101 17 Yusuf 18 Terbelah 19 orang tua 20 Sebutkan dan beri penjelasan tanda wasal pada surah yasiin ayat 47 21 al adiyat ayat 8 22 Ibrahim Ayat 7 23 Al Baqarah ayat 30 24 Riba 25 ilmu 26 puasa 27 fitrah 28 Tujuan penciptaan jin dan manusia 29 Ahmad 1/22 30 ali+imran+ayat+130 31 at tin ayat 4 32 al+baqarah+ayat+271 33 surat an-nuur ayat 2 34 ar rahman 35 al isra ayat 70 36 Ali+Imran+159 37 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 38 rezeki 39 surah+al-isra+ayat+32 40 yusuf 9 41 surah+al+imran 42 at Tahrim ayat 6 43 bencana alam 44 matahari 45 luqman ayat 13 46 al jumuah ayat 10 47 Ayat golongan kanan dan kiri 48 Surah ar rum ayat 56-57 49 al-ikhlas 50 An Nisa ayat 3 51 Neraka 52 harta 53 An nur ayat 32 54 al hujurat ayat 12 55 Manusia 56 Surat al hujurat ayat 12 57 Attaubah+ayat+40 58 Al+Hujurat+ayat+31 59 an nahl ayat 97 60 Menghina kitab 61 al maidah ayat 8 62 Isi+kandungan+surat+al+baqarah+ayat+186 63 ibrahim 7 64 macam macam hakim 65 taubat 66 Al+Baqarah+ayat+283 67 al+baqarah+ayat+183 68 ikhlas 69 keamanan 70 al baqarah ayat 275 71 Luqman+12+ 72 al+baqarah+ayat+184 73 bekerja keras 74 al maidah ayat 90 75 al+baqarah+ayat+22 76 Sabar 77 yusuf 31 78 Surat a.n +ayat+11 79 Ali Imran 190 80 puasa rajab 81 maryam+13 82 zakat 83 tahrim ayat 6 84 Al Quran 85 Sholat 86 qs hud ayat 61 87 Quran 88 ali imran 19 89 al maidah ayat 6 90 Hukum+tajwid+nya+surat+al+hujurat 91 al+mujadilah+ayat+11 92 al+baqarah+ayat+282 93 Khamar 94 at tahrim ayat 66 95 al imran 19 96 surat Al Imran ayat 193 97 Hadist Nabi Muhammad Saw mengandung makna sesungguhnya dalam diri manusia terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah SWT yaitu 98 ar rum ayat 41 99 Hadis beserta sanad matan rawi 100 ali imran ayat 30

Hasil pencarian tentang musa

terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 11
Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia" Maka kelihatanlah olehnya...Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 101
Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah...kepada Bani Israil, tatkala Musa datang kepada mereka lalu Fir'aun berkata kepadanya: "Sesungguhnya...aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir".
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa
(Dan kami ilhamkan) wahyu berupa ilham atau ilham melalui mimpi (kepada ibu Musa) Musa adalah bayi yang...sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para Rasul.") maka ibu Musa...menyusukan Musa selama tiga bulan, selama itu Musa tidak pernah menangis....Akhirnya ibu Musa merasa khawatir akan keselamatan Musa, lalu ia menaruh Musa yang masih bayi itu ke
(Dan Musa berkata, "Hai Firaun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan Tuhan semesta alam") kepadamu..., akan tetapi Firaun mendustakannya dan Musa berkata,
(Dan Kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukannya sebelum itu) maksudnya...ia) yakni saudara perempuan Musa, ("Maukah kalian aku tunjukkan kepada ahlul bait) ketika dia melihat...mereka menaruh rasa belas kasihan kepada Musa (yang akan memeliharanya untuk kalian) yakni, yang akan...Akhirnya permintaan Maryam dikabulkan, ia datang membawa ibu Musa, ternyata Musa mau menerima air susunya...Maka ibu Musa diizinkan untuk menyusuinya di rumahnya sendiri, akhirnya ibu Musa kembali membawa bayinya
(Yaitu Rabb Musa dan Harun") karena mereka mengetahui, bahwa apa yang mereka saksikan dari tongkat Nabi...Musa itu bukanlah sihir sebagaimana perbuatan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 122
"(yaitu) Tuhan Musa dan Harun".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 48
(yaitu) Tuhan Musa dan Harun".
(Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya) karena bertemu kembali dengannya (dan...berduka cita) setelah itu (dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu) yang akan mengembalikan Musa...manusia (tidak mengetahui) janji ini, dan mereka tidak pula mengetahui, bahwa Maryam adalah saudara Musa...Kemudian Musa tinggal bersama ibunya sampai masa penyapihan; setiap hari ibu Musa menerima upah pekerjaan...Ibu Musa mau menerimanya karena menganggap bahwa uang itu adalah harta perang.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 31
Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular...(Kemudian Musa diseru): "Hai Musa datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu takut.
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Alkitab) yaitu kitab Taurat (maka janganlah kamu ragu-ragu...) meragukan (untuk bertemu dengan Musa) dan keduanya telah berjumpa pada malam Rasulullah saw. diisrakan...(dan Kami jadikan ia) Musa atau kitab Taurat (sebagai petunjuk) yaitu pemberi petunjuk (buat Bani Israel
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 66
Berkata Musa: "Silahkan kamu sekalian melemparkan"....Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 88
dari lobang itu) anak lembu yang bertubuh dan bersuara, maka mereka berkata: "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa..., tetapi Musa telah lupa".
(Yaitu Tuhan Musa dan Harun") berkat pengetahuan mereka yang menyimpulkan bahwa apa yang telah mereka...saksikan itu, yaitu tentang tongkat Musa semata-mata bukanlah perbuatan sihir.
(Berkata Firaun, "Maka siapakah Rabbmu berdua, hai Musa?")...ungkapan ini ditujukan kepada Nabi Musa, karena dialah asal pembawa risalah Allah dan yang mendapatkan
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa) berupa kitab Taurat dan mukjizat-mukjizat...(dan Kami wariskan kepada Bani Israel) sesudah Musa tiada (kitab) yakni Taurat.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 9
Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 19
Allah berfirman: "Lemparkanlah ia, hai Musa!"
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 67
Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
(Apakah) telah (datang kepadamu kisah Musa?)
(Maka mereka berbantah-bantahan di antara mereka tentang urusannya) yakni mengenai Nabi Musa dan saudaranya...itu (dan mereka merahasiakan percakapan) mereka yang menyangkut Nabi Musa dan Nabi Harun.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 15
Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 20
Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 22
Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 25
Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 120
(yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun".
(Allah berfirman, "Lemparkanlah tongkat itu, hai Musa!")
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 10
Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa....Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya,