Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 zakat 10 penyakit 11 Berfikir+positif 12 Jibril 13 at taubah ayat 60 14 saba 16 15 al+lail+ayat+1-2 16 Al maidah ayat 48 17 at taubah ayat 105 18 al+ikhlas 19 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 20 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 21 Bumi bulat 22 lokasi yang memudahkan 23 sombong 24 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 25 an nisa ayat 58 26 Hikmah 27 hadits kitab taurat 28 al-A’raf+ayat+204 29 Hadist kitab Zabur 30 yusuf ayat 111 31 an nisa ayat 1 32 Samiri 33 al hujurat ayat 13 34 Injil 35 surat+thaha+ayat+125 36 surat+thaha+ayat+126 37 Ali Imran 159 38 dalil+kitab+Zabur 39 Menyelam 40 anjing 41 dalil+kitab+injil 42 Sakit 43 at tahrim ayat 6 44 Zina 45 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 46 Jihad 47 al maidah ayat 2 48 al+hijr+22 49 yusuf 69 50 riba 51 AS+SAJADAH+AYAT+6 52 Pengertian dalil kitab 53 Al Baqarah ayat 2 54 Hadis kitab zabur 55 hr+muslim+288 56 Ayat ayat larangan zina 57 Melindungi 58 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 59 al baqarah ayat 188 60 Lalai 61 Ibrahim+41 62 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 63 al-ma'arij+ayat+29-30 64 singa 65 tangan 66 mati 67 Tuhan 68 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 69 ali imran 47 70 surat annisa ayat 29 71 Lembah 72 Surah As-Syam Ayat 7 73 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 74 Bunuh diri 75 al hijr ayat 19 76 Surat Thaha ayat 15 77 pinjaman 78 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 79 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 80 yunus ayat 5 81 ayat Alquran tentang syuruk 82 Kitab zabur 83 al ikhlas 84 amal 85 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 86 As al jinn 6 87 AL BAYYINAH AYAT 1 88 takwa 89 surat+an-nahl+ayat+90 90 al kitab 91 wanita 92 al+baqoroh+ayat+185 93 ruh roh jiwa jasad tulang belang kubur dibangkitkan 94 ar ra'du ayat 11 95 hambur hamburkan harta 96 luqman 27 97 fangqolibu bini mati 98 Semangat 99 akal 100 yusuf ayat 3

Hasil pencarian tentang nabi+isa

terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 30
Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku...seorang nabi,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Hai orang-orang yang beriman) kepada Nabi Isa (bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya...) kepada Nabi Muhammad saw. dan Nabi Isa (niscaya Allah memberikan kepada kalian dua bagian) dua kali...bagian (dari rahmat-Nya) karena kalian telah beriman kepada dua nabi (dan menjadikan untuk kalian cahaya
(Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab) yakni kitab Injil (dan Dia menjadikan...aku seorang nabi).
(Dan ingatlah ketika Aku ilhamkan kepada para pengikut Nabi Isa yang setia) Aku perintahkan mereka melalui...lisannya (hendaknya) (kamu beriman kepada-Ku dan kepada rasul-Ku.") yaitu Nabi Isa (Mereka menjawab,
(Maka berselisihlah golongan-golongan di antara mereka) tentang perkara Nabi Isa ini, apakah dia anak...(bagi orang-orang yang lalim) bagi orang-orang kafir, karena perkataan yang mereka ucapkan mengenai Nabi...Isa (yaitu siksaan hari yang pedih) atau azab yang menyakitkan.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 7
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim..., Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.
(Serta karena ucapan mereka) dengan membanggakan diri ("Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih Isa...(padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa...hingga mereka kira Nabi Isa sendiri....Dan kata sebagian pula, "Memang dia itu Isa!"...) menjadi hal yang menyangkal pembunuhan Isa itu.
(Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul Kami dan Kami iringi pula dengan Isa putra...Isa, lalu mereka memasuki agama raja mereka....Akan tetapi masih banyak pula di antara mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa, lalu mereka...beriman kepada Nabi Muhammad....(Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman) kepada Nabi Isa (di antara mereka pahalanya dan banyak
yakni nabi Isa, maka karenanya kami rela tuhan-tuhan kami bersama dia (Mereka tidak memberikan perumpamaan...karena mereka telah mengetahui, bahwa berhala-berhala yang tidak berakal itu tidak akan dapat menyamai Nabi...Isa a.s.
(Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir) maksudnya, agama Nabi Isa.
Kami-lah penolong-penolong agama Allah") penolong-penolong atau Hawariyyun adalah teman-teman pilihan Nabi...Isa, mereka adalah orang-orang yang paling pertama dan paling dahulu beriman kepada Nabi Isa, dan jumlah...pendek dan pakaian mereka dicelup dengan warna putih (lalu segolongan dari Bani Israel beriman) kepada Nabi...Isa, dan mereka mengatakan, bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang kemudian diangkat naik ke langit...(dan segolongan yang lain kafir) karena mereka telah mengatakan, bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak
(Dan Zakaria, Yahya) yakni anak lelakinya (Isa) anak lelaki Maryam; hal ini menunjukkan bahwa pengertian...keturunan itu mencakup juga anak-anak lelaki dari anak perempuan (dan Ilyas) anak lelaki Nabi Harun...saudara lelaki Nabi Musa.
(Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud) yaitu Nabi Daud mendoakan/menyerapah...menjadi kera-kera; mereka adalah orang-orang dari kalangan Bani Israel yang menduduki tanah Ailah (dan Isa...putra Maryam) yaitu Nabi Isa mendoakan/menyerapah mereka sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi...kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 112
(Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa berkata: "Hai Isa putera Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan...Isa menjawab: "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman".
kalian anggap) bahwa mereka adalah tuhan-tuhan sesembahan kalian (selain-Nya) seperti para malaikat, Nabi...Isa dan Nabi Uzair (maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripada kalian
(Dan telah Kami jadikan putra Maryam) yakni Nabi Isa (beserta ibunya suatu tanda) kekuasaan Kami....tidak disebutkan dua tanda karena keduanya terlibat dalam satu tanda itu, yaitu Maryam dapat melahirkan Nabi...Isa tanpa suami (dan Kami menempatkan keduanya di suatu tanah tinggi) yakni tempat di dataran tinggi
(Dan tatkala Isa datang dengan membawa keterangan-keterangan) mukjizat-mukjizat dan syariat-syariat (...tentangnya) yakni tentang hukum-hukum Taurat, yaitu menyangkut masalah agama dan masalah-masalah lainnya, Nabi...Isa menjelaskan kepada mereka perkara agama yang sebenarnya (maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 46
Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang
sedangkan khabarnya ialah: (kalian masih berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui) tentang Nabi...Musa dan Nabi Isa yang kalian akui diri kalian sebagai pemeluk agama keduanya (maka kenapa kalian berbantah-bantahan...pula tentang apa yang tidak kalian ketahui) yakni perihal Nabi Ibrahim.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 159
Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya....Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 136
diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa...serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya.
untuk mengawini bekas istri anak angkatnya yaitu Zainab (tetapi dia) adalah (Rasulullah dan penutup nabi-nabi...) artinya tidak akan lahir lagi nabi sesudahnya....(Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) antara lain Dia mengetahui bahwa tidak akan ada nabi...lagi sesudah Nabi Muhammad saw. seumpama Nabi Isa turun nanti, maka ia akan memerintah dengan memakai...syariat Nabi Muhammad.
(Mereka mengatur tipu daya) maksudnya orang-orang kafir dari golongan Bani Israil terhadap Isa karena...membunuhnya secara diam-diam (dan Allah membalas tipu daya mereka) dengan jalan mengubah muka seorang seperti Isa...sehingga mereka bunuh sedangkan Isa diangkat ke langit (dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 157
dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah",...membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa...Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan...kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa
(Bukankah) tidak lain (dia) yakni Nabi Isa itu (hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat
Ingatlah (Ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam!...Menjawab) kepada mereka Isa ("Bertakwalah kepada Allah) di dalam meminta bukti-bukti itu/mukjizat-mukjizat
berkata) yaitu orang-orang kafir Mekah ("Mengapa tidak) kenapa tidak (diturunkan kepadanya) kepada Nabi...menurut suatu qiraat aayaatun dibaca aayatun dalam bentuk tunggal, maksudnya mukjizat yang seperti unta Nabi...Saleh, tongkat Nabi Musa dan hidangan Nabi Isa.
ayat berkedudukan menjadi Badal Isytimal dari lafal Ashhaabal Qaryah (utusan-utusan) utusan-utusan Nabi...Isa.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 85
dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang shaleh.