Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 190 4 Sabar 5 Saba 13 6 ali imran 159 7 Hadis+Al+hakim+8473 8 al maidah ayat 2 9 luqman 13 10 bintang 11 al baqarah ayat 233 12 taubat 13 Bumi 14 surah+al+fath+ayat+29 15 surah al-isra ayat 32 16 an nur ayat 2 17 ali imran 104 18 niat 19 hujan 20 Yunus 57 21 surat+al+hujurat+12 22 Ali imran 23 al isra ayat 32 24 Ayat 158 25 belajar 26 yusuf 27 Doa mohon kemenangan 28 Ad+dahr+ayat+4 29 Al Mujadalah ayat 11 30 Burung 31 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 32 Surah Al a'raf ayat 54 33 Al hujurat ayat 13 34 al+Mujadalah ayat+11 35 surat+al+hujurat+13 36 al Hijr 94 37 hujurat ayat 13 38 Dunia 39 an+nur+ayat+31 40 Utusan 41 Tafsir Ali+Imran+109 42 Bunuhlah 43 al anbiya ayat 30 44 an nisa ayat 4 45 Ali imran 110 46 AL MULK AYAT 19 47 ali imran 14 48 Al ikhlas 49 ali imran ayat 103 50 muhammad 7 51 Iman 52 ar Ra'du ayat 11 53 Taat 54 al baqarah ayat 195 55 Tafsir+surat+al+munafiqun 56 kembali kepada Allah 57 ali+imran+104 58 ibrahim ayat 7 59 surah yusuf 60 Yunus+ayat+97 61 Yunus+ayat+47 62 Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Quran) yang telah Kami turunkan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 63 dan hanya kepadanyalah kamu kembali 64 surat huud ayat 117-119 65 al baqarah ayat 26 66 Surah nisa ayat 23 67 surat 49: ayat 15 68 surah al fath ayat 29 69 surat ke 16 ayat 6 70 cahaya 71 Shalat 72 Hadits Ibnu Majah Nomor 3661 73 nuh ayat 10 74 surat yunus ayat 40-41 tafsir ibnu katsir 75 Manusia 76 ALLOH MENCIPTAKAN ADAM 77 alhadid ayat 25 78 al maidah ayat 44 79 nuh+ayat+11 80 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsir 81 hud ayat 2 82 surah al isra ayat 23 83 Al-Baqarah ayat 8 84 an najm ayat 39 85 berjuang 86 nuh+ayat+12 87 al-ikhlas 88 surat al maidah ayat 3 89 luqman+14 90 lisan 91 dan hanya kedapanyalah kamu kembali 92 maksiat 93 al ankabut ayat 1 dan 2 94 yusuf 109 95 Surat Sad Ayat 78 96 asy syuara ayat 13 97 Anisa ayat 34 98 Nuh+ayat+13 99 ali+imran+191 100 almuzammil ayat 20

Hasil pencarian tentang neraka

(Pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka) di akhirat kelak, lalu dikatakan kepada mereka...("Rasakanlah sentuhan api neraka") rasakanlah panasnya api neraka Jahanam ini oleh kalian.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 7
Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu
("Kemudian ke dalam neraka Jahanam) neraka yang apinya menyala-nyala (masukkanlah dia") jebloskanlah
(Muka mereka dibakar api neraka) api neraka membakarnya (dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 48
(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka....(Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"
Yaitu neraka jahanam. Mereka akan memasukinya dan merasakan sengatan panasnya....Neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal.
Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam neraka Jahanam yang paling dalam akibat kemunafikan...Mereka berada di bagian terendah neraka....Dan kamu, Muhammad, tidak akan menemukan penolong yang dapat melindungi mereka dari siksa neraka.
Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam ini....Pada hari ini, panas neraka jahanam itu semakin keras dengan kekufuran kalian."
Pandangannya pun tertuju ke neraka....Lalu ia melihat teman lamanya itu berada di tengah-tengahnya: tersiksa oleh api neraka.
(Inilah) azab neraka; pengertian ini disimpulkan dari lafal sesudahnya (biarlah mereka merasakannya,...minuman mereka air yang sangat panas) lagi membakar (dan nanah ahli neraka) dapat dibaca Ghassaaqun atau...Ghasaaqun artinya nanah yang meleleh dari penghuni neraka.
orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan) dalam kebinasaan, mereka akan terbunuh di dunia (dan dalam neraka...) neraka yang besar nyalanya....Maksudnya, kelak di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala.
Tempat kalian ialah neraka....Neraka itulah tempat yang layak buat kalian) tempat yang utama bagi kalian....(Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali") tempat kembali yang paling buruk adalah neraka.
(Ke dalam air yang sangat panas) yakni neraka Jahanam (kemudian mereka dibakar dalam api) maksudnya,...mereka dibakar oleh api neraka.
(orang-orang kiri itu berada dalam neraka yang ditutup rapat) dapat dibaca Mu'shadah dan Muushadah, artinya...neraka yang tertutup rapat.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 98
Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka....Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi.
(Sesungguhnya neraka itu) maksudnya, api neraka itu (melontarkan bunga api) memercikkan bunga api (sebesar
(Dan dia akan masuk ke dalam neraka Sa'iir) yakni neraka yang apinya sangat besar.
Pada hari ketika mereka diseret ke neraka di atas muka mereka....Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah sakit dan panasnya neraka jahanam ini!"
Kami menyediakan) telah mempersiapkan (bagi orang-orang kafir rantai) untuk menyeret mereka ke dalam neraka...(dan belenggu-belenggu) pada leher mereka dan rantai itu diikatkan kepadanya (serta neraka Sair) yaitu...neraka yang apinya menyala-nyala dengan besarnya, tempat mereka diazab.
(Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim) ayat ini memberikan pengertian..., bahwa mereka keluar dahulu dari dalam neraka untuk meminum air hamim atau air yang sangat panas itu..., dan bahwasanya air yang sangat panas itu adanya di luar neraka.
Sekali-kali tidak dapat) lafal ini merupakan sanggahan terhadap apa yang dia harapkan itu (sesungguhnya neraka...ini) neraka yang mereka saksikan itu (adalah api yang bergejolak) lafal lazhaa adalah nama lain dari...neraka Jahanam, dinamakan demikian karena apinya bergejolak membakar orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 41
Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka).
Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam: "Mohonkanlah
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 12
dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
(Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala) yakni dari dasar...neraka Jahanam, dan ranting-rantingnya mencuat sampai ke relung-relungnya.
Dan orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Kami) yakni Alquran (mereka itulah penghuni-penghuni neraka...Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali) yakni neraka itu.