Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 dalil+kitab+injil 5 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 6 dalil+kitab+zabur 7 Ad Dzariyat ayat 1 8 unta 9 ibrahim 7 10 Ali imran 11 Al Isra ayat 26-27 12 Injil 13 gunung 14 Surat at Taubah ayat 105 15 hijrah 16 Nomor surat 17 yunus 18 Dalil+tentang+judi 19 zabur 20 Sabar 21 saba 16 22 Hadis at taubah ayat 105 23 riba 24 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 25 ibrahim 32 26 pertengkaran 27 Tuhan 28 dalil+kitab+taurat 29 Kitab+injil+alisra 30 Kayu 31 zina 32 al hujurat ayat 13 33 tauhid 34 dalil+kitab+Al quran 35 anggur 36 surat+al-baqarah+ayat+155-157 37 Al maidah ayat 48 38 Ibadah 39 puasa 40 jus berapa surat al an am ayat 59 41 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 42 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 43 Pintu+rezeki 44 nafsu 45 Surah al ikhlas 46 yusuf 47 bermegah 48 ar rahman 19 49 ular 50 ali imran ayat 159 51 luqman 52 At Taubah ayat 105 53 Yunus 101 54 kebahagiaan 55 Minuman keras 56 QS. Ali Imran ayat 104 57 berbahagia 58 Kesengsaraan dan kemelaratan 59 al hijr 22 60 Tafsir+Sunan+ibnu+majah+no+987 61 Al+anfal+ayat+82 62 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 63 an nisa ayat 19 64 Tajwid+surat+al+anbiya 65 Surat+ghafir+ayat+52 66 Al imran 67 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 68 Al-Baqarah ayat 72 69 domba 70 akal 71 jihad 72 lalat 73 al an,am ayat 1 74 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 75 at taubah ayat 36 76 hujan 77 saba+16 78 almaidah ayat 3 79 An-nur ayat 43 80 Ganti 81 ali imran 190 82 rayap 83 Ayat tentang niat 84 yasin+ayat+38-40 85 ali+imran+194 86 An Nisa ayat 59 87 surat+as-syu'ara+80 88 Nabi adam 89 Orang tua 90 Luqman ayat 34 91 Surat al hajj ayat 7 92 Ali Imran ayat 14 93 an nisa ayat 58 94 luqman 29 95 Ali Imran ayat 164 96 kerja sama 97 maryam 30 98 aurat 99 al-Baqarah ayat 260 100 q.s alzalzalah ayat 7

Hasil pencarian tentang neraka

(Pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka) di akhirat kelak, lalu dikatakan kepada mereka...("Rasakanlah sentuhan api neraka") rasakanlah panasnya api neraka Jahanam ini oleh kalian.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 7
Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu
("Kemudian ke dalam neraka Jahanam) neraka yang apinya menyala-nyala (masukkanlah dia") jebloskanlah
(Muka mereka dibakar api neraka) api neraka membakarnya (dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 48
(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka....(Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"
Yaitu neraka jahanam. Mereka akan memasukinya dan merasakan sengatan panasnya....Neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal.
Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam neraka Jahanam yang paling dalam akibat kemunafikan...Mereka berada di bagian terendah neraka....Dan kamu, Muhammad, tidak akan menemukan penolong yang dapat melindungi mereka dari siksa neraka.
Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam ini....Pada hari ini, panas neraka jahanam itu semakin keras dengan kekufuran kalian."
Pandangannya pun tertuju ke neraka....Lalu ia melihat teman lamanya itu berada di tengah-tengahnya: tersiksa oleh api neraka.
(Inilah) azab neraka; pengertian ini disimpulkan dari lafal sesudahnya (biarlah mereka merasakannya,...minuman mereka air yang sangat panas) lagi membakar (dan nanah ahli neraka) dapat dibaca Ghassaaqun atau...Ghasaaqun artinya nanah yang meleleh dari penghuni neraka.
orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan) dalam kebinasaan, mereka akan terbunuh di dunia (dan dalam neraka...) neraka yang besar nyalanya....Maksudnya, kelak di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala.
Tempat kalian ialah neraka....Neraka itulah tempat yang layak buat kalian) tempat yang utama bagi kalian....(Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali") tempat kembali yang paling buruk adalah neraka.
(Ke dalam air yang sangat panas) yakni neraka Jahanam (kemudian mereka dibakar dalam api) maksudnya,...mereka dibakar oleh api neraka.
(orang-orang kiri itu berada dalam neraka yang ditutup rapat) dapat dibaca Mu'shadah dan Muushadah, artinya...neraka yang tertutup rapat.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 98
Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka....Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi.
(Sesungguhnya neraka itu) maksudnya, api neraka itu (melontarkan bunga api) memercikkan bunga api (sebesar
(Dan dia akan masuk ke dalam neraka Sa'iir) yakni neraka yang apinya sangat besar.
Pada hari ketika mereka diseret ke neraka di atas muka mereka....Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah sakit dan panasnya neraka jahanam ini!"
Kami menyediakan) telah mempersiapkan (bagi orang-orang kafir rantai) untuk menyeret mereka ke dalam neraka...(dan belenggu-belenggu) pada leher mereka dan rantai itu diikatkan kepadanya (serta neraka Sair) yaitu...neraka yang apinya menyala-nyala dengan besarnya, tempat mereka diazab.
(Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim) ayat ini memberikan pengertian..., bahwa mereka keluar dahulu dari dalam neraka untuk meminum air hamim atau air yang sangat panas itu..., dan bahwasanya air yang sangat panas itu adanya di luar neraka.
Sekali-kali tidak dapat) lafal ini merupakan sanggahan terhadap apa yang dia harapkan itu (sesungguhnya neraka...ini) neraka yang mereka saksikan itu (adalah api yang bergejolak) lafal lazhaa adalah nama lain dari...neraka Jahanam, dinamakan demikian karena apinya bergejolak membakar orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 41
Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka).
Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam: "Mohonkanlah
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 12
dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
(Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala) yakni dari dasar...neraka Jahanam, dan ranting-rantingnya mencuat sampai ke relung-relungnya.
Dan orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Kami) yakni Alquran (mereka itulah penghuni-penghuni neraka...Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali) yakni neraka itu.