Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 riba 3 Hadist tentang muamalah 4 al maidah ayat 1 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 Hadits Muslim 11 ali+imran+190 12 adil 13 an nisa ayat 58 14 al maidah ayat 2 15 al ahzab ayat 21 16 iman 17 al baqarah ayat 30 18 pinjaman 19 Menuntut ilmu 20 Kecurangan 21 ali+imran+191 22 Hadis tentang Musa dan khidir 23 Ali imran 31 24 Hukum 25 ibrahim 26 al+maarij+ayat+35 27 annisa ayat 9 28 jual beli 29 zakat 30 Al hasyr ayat 7 31 tanggung jawab 32 al ankabut ayat 51 33 al baqarah ayat 4 34 zabur 35 an nisa ayat 59 36 Surat+al+ghafir+ayat+60 37 Al-Imran 182 38 al baqarah ayat 285 39 pendidikan 40 Surat+al+ghafir+ayat+40 41 Sabar 42 at tahrim ayat 6 43 Ar Rahman 44 ali imran ayat 7 45 al anfal ayat 2 46 khalifah 47 Al+maidah+ayat+135 48 al hujurat ayat 9 49 Hadist tentang mu'amlah 50 surat+al hijr+AYAT+36 51 Sedekah 52 akhlak 53 ilmu 54 Tolong menolong 55 Hadits tentang filsafat 56 ali imran 7 57 nikah 58 Surat+Ibrahim+Ayat+52 59 Niat 60 al maidah ayat 3 61 Pemerintahan 62 ikhlas 63 an nisa ayat 1 64 Pinjaman uang 65 al baqarah ayat 2 66 al+maarij+ayat+32 67 al+maarij+ayat+30 68 Tentang masjid 69 surat+ibrahim+AYAT+44 70 ali imran 190 71 tentang murabahah 72 yusuf ayat 87 73 an nahl ayat 72 74 gunung 75 Anggur 76 pemimpin 77 ali imran 92 78 yusuf 87 79 Al-Baqarah ayat 151 80 al ikhlas 81 Az Zariyat ayat 56 82 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 83 2154 hadist muslim 84 An nisa ayat 4 85 surat An-Nas 86 Hadis upah 87 luqman ayat 18 88 Muhammad 19 89 Belajar mengajar 90 al+maarij+ayat+36 91 hukum pidana 92 al a'raf ayat 31 93 Hadist tentang pendidikan 94 ali+imran+50 95 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 96 Wafatnya ulama 97 ali Imran 186 98 an-nisa ayat 29 99 an nur ayat 2 100 Al-A’raf+ayat+31

Hasil pencarian tentang neraka

(Pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka) di akhirat kelak, lalu dikatakan kepada mereka...("Rasakanlah sentuhan api neraka") rasakanlah panasnya api neraka Jahanam ini oleh kalian.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 7
Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu
("Kemudian ke dalam neraka Jahanam) neraka yang apinya menyala-nyala (masukkanlah dia") jebloskanlah
(Muka mereka dibakar api neraka) api neraka membakarnya (dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 48
(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka....(Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"
Yaitu neraka jahanam. Mereka akan memasukinya dan merasakan sengatan panasnya....Neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal.
Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam neraka Jahanam yang paling dalam akibat kemunafikan...Mereka berada di bagian terendah neraka....Dan kamu, Muhammad, tidak akan menemukan penolong yang dapat melindungi mereka dari siksa neraka.
Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam ini....Pada hari ini, panas neraka jahanam itu semakin keras dengan kekufuran kalian."
Pandangannya pun tertuju ke neraka....Lalu ia melihat teman lamanya itu berada di tengah-tengahnya: tersiksa oleh api neraka.
(Inilah) azab neraka; pengertian ini disimpulkan dari lafal sesudahnya (biarlah mereka merasakannya,...minuman mereka air yang sangat panas) lagi membakar (dan nanah ahli neraka) dapat dibaca Ghassaaqun atau...Ghasaaqun artinya nanah yang meleleh dari penghuni neraka.
orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan) dalam kebinasaan, mereka akan terbunuh di dunia (dan dalam neraka...) neraka yang besar nyalanya....Maksudnya, kelak di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala.
Tempat kalian ialah neraka....Neraka itulah tempat yang layak buat kalian) tempat yang utama bagi kalian....(Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali") tempat kembali yang paling buruk adalah neraka.
(Ke dalam air yang sangat panas) yakni neraka Jahanam (kemudian mereka dibakar dalam api) maksudnya,...mereka dibakar oleh api neraka.
(orang-orang kiri itu berada dalam neraka yang ditutup rapat) dapat dibaca Mu'shadah dan Muushadah, artinya...neraka yang tertutup rapat.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 98
Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka....Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi.
(Sesungguhnya neraka itu) maksudnya, api neraka itu (melontarkan bunga api) memercikkan bunga api (sebesar
(Dan dia akan masuk ke dalam neraka Sa'iir) yakni neraka yang apinya sangat besar.
Pada hari ketika mereka diseret ke neraka di atas muka mereka....Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah sakit dan panasnya neraka jahanam ini!"
Kami menyediakan) telah mempersiapkan (bagi orang-orang kafir rantai) untuk menyeret mereka ke dalam neraka...(dan belenggu-belenggu) pada leher mereka dan rantai itu diikatkan kepadanya (serta neraka Sair) yaitu...neraka yang apinya menyala-nyala dengan besarnya, tempat mereka diazab.
(Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim) ayat ini memberikan pengertian..., bahwa mereka keluar dahulu dari dalam neraka untuk meminum air hamim atau air yang sangat panas itu..., dan bahwasanya air yang sangat panas itu adanya di luar neraka.
Sekali-kali tidak dapat) lafal ini merupakan sanggahan terhadap apa yang dia harapkan itu (sesungguhnya neraka...ini) neraka yang mereka saksikan itu (adalah api yang bergejolak) lafal lazhaa adalah nama lain dari...neraka Jahanam, dinamakan demikian karena apinya bergejolak membakar orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 41
Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka).
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 49
Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam: "Mohonkanlah
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 12
dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
(Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala) yakni dari dasar...neraka Jahanam, dan ranting-rantingnya mencuat sampai ke relung-relungnya.
Dan orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Kami) yakni Alquran (mereka itulah penghuni-penghuni neraka...Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali) yakni neraka itu.