Paling Sering Dicari

1 riba 2 kiamat 3 At tahrim ayat 6 4 ilmu 5 SURAT AL KAFIRUN 6 Al Hijr 9 7 al hujurat ayat 13 8 An Naml ayat 6 9 Sesaji untuk berhala 10 an nisa ayat 29 11 ali imran ayat 19 12 al maidah ayat 2 13 surat al kahfi ayat 110 14 ibrahim 35 15 Ayat Alquran tentang filsafat 16 al maidah ayat 8 17 wasiat 18 Niat 19 An nur ayat 32 20 surah fatir ayat 34 21 Adam 22 an nisa ayat 3 23 al maidah ayat 6 24 Munafik 25 al imran 26 luqman ayat 13 27 Dalam kubur berputus asa 28 Ali imran 130 29 Al-Hajj Ayat 37 30 At taubah ayat 114 31 Aisyah 32 ibrahim 33 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 34 Ali imran 110 35 Ali Imran 159 36 al+Ali-Imran: 190 37 Berangsur 38 Ali Imron ayat 190 39 Ayat 60 sampai 70 40 al an'am ayat 165 41 surat al imran ayat 18 42 Fathir ayat 31 43 Hidangan 44 al baqarah ayat 30 45 sholat 46 ali imran 134 47 ALI+IMRAN+169 48 al maidah ayat 1 49 waris 50 Al-Baqarah ayat 286 51 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 52 an nisa ayat 7 53 hari kiamat 54 Sajian 55 az zumar ayat 3 56 Hidangan sesaji 57 syaitan 58 Buah+dada 59 al imran 192 60 Ali imran 185 61 ali+imran+134 62 al maidah ayat 54 63 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 64 Surat Al Baqarah ayat 102 65 anak berkebutuhan khusus 66 tenggelam+bumi 67 Talak 68 ali imran 76 69 Az Zukhruf ayat 4 70 al baqarah ayat 20 71 An Nuur ayat 35 72 ibrahim ayat 7 73 sungai 74 dari 75 Membela diri sesudah teraniaya 76 luqman 13 77 Surat al mulk 78 menyusui 79 Syirik 80 al Imran 104 81 as syura ayat 38 82 Sajian+nenek moyang 83 Al+Maidah+ayat+101 84 Ibnu katsir 85 abu daud 86 al isra ayat 55 87 Jiwa 88 tulisan assalamualaikum arab 89 an nahl ayat 90 90 An nisa ayat 1 91 surat an-nisa ayat 59 92 Ali+imran+110 93 Al-Mutaffifin+ayat+2 94 Annajm ayat 39 95 At takwir ayat 20 96 Surat al isra ayat 55 97 Hud ayat 1 98 yasin+ayat+56 99 pendidikan 100 TAUBAT

Hasil pencarian tentang neraka

(Pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka) di akhirat kelak, lalu dikatakan kepada mereka...("Rasakanlah sentuhan api neraka") rasakanlah panasnya api neraka Jahanam ini oleh kalian.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 7
Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu
("Kemudian ke dalam neraka Jahanam) neraka yang apinya menyala-nyala (masukkanlah dia") jebloskanlah
(Muka mereka dibakar api neraka) api neraka membakarnya (dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 48
(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka....(Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"
Yaitu neraka jahanam. Mereka akan memasukinya dan merasakan sengatan panasnya....Neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal.
Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam neraka Jahanam yang paling dalam akibat kemunafikan...Mereka berada di bagian terendah neraka....Dan kamu, Muhammad, tidak akan menemukan penolong yang dapat melindungi mereka dari siksa neraka.
Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam ini....Pada hari ini, panas neraka jahanam itu semakin keras dengan kekufuran kalian."
Pandangannya pun tertuju ke neraka....Lalu ia melihat teman lamanya itu berada di tengah-tengahnya: tersiksa oleh api neraka.
(Inilah) azab neraka; pengertian ini disimpulkan dari lafal sesudahnya (biarlah mereka merasakannya,...minuman mereka air yang sangat panas) lagi membakar (dan nanah ahli neraka) dapat dibaca Ghassaaqun atau...Ghasaaqun artinya nanah yang meleleh dari penghuni neraka.
orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan) dalam kebinasaan, mereka akan terbunuh di dunia (dan dalam neraka...) neraka yang besar nyalanya....Maksudnya, kelak di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala.
Tempat kalian ialah neraka....Neraka itulah tempat yang layak buat kalian) tempat yang utama bagi kalian....(Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali") tempat kembali yang paling buruk adalah neraka.
(Ke dalam air yang sangat panas) yakni neraka Jahanam (kemudian mereka dibakar dalam api) maksudnya,...mereka dibakar oleh api neraka.
(orang-orang kiri itu berada dalam neraka yang ditutup rapat) dapat dibaca Mu'shadah dan Muushadah, artinya...neraka yang tertutup rapat.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 98
Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka....Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi.
(Sesungguhnya neraka itu) maksudnya, api neraka itu (melontarkan bunga api) memercikkan bunga api (sebesar
(Dan dia akan masuk ke dalam neraka Sa'iir) yakni neraka yang apinya sangat besar.
Pada hari ketika mereka diseret ke neraka di atas muka mereka....Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah sakit dan panasnya neraka jahanam ini!"
Kami menyediakan) telah mempersiapkan (bagi orang-orang kafir rantai) untuk menyeret mereka ke dalam neraka...(dan belenggu-belenggu) pada leher mereka dan rantai itu diikatkan kepadanya (serta neraka Sair) yaitu...neraka yang apinya menyala-nyala dengan besarnya, tempat mereka diazab.
(Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim) ayat ini memberikan pengertian..., bahwa mereka keluar dahulu dari dalam neraka untuk meminum air hamim atau air yang sangat panas itu..., dan bahwasanya air yang sangat panas itu adanya di luar neraka.
Sekali-kali tidak dapat) lafal ini merupakan sanggahan terhadap apa yang dia harapkan itu (sesungguhnya neraka...ini) neraka yang mereka saksikan itu (adalah api yang bergejolak) lafal lazhaa adalah nama lain dari...neraka Jahanam, dinamakan demikian karena apinya bergejolak membakar orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 41
Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka).
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 49
Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam: "Mohonkanlah
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 12
dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
(Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala) yakni dari dasar...neraka Jahanam, dan ranting-rantingnya mencuat sampai ke relung-relungnya.
Dan orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Kami) yakni Alquran (mereka itulah penghuni-penghuni neraka...Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali) yakni neraka itu.