Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 Al+hujurat+ayat+13 8 tentang kurban 9 al baqarah ayat 285 10 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 11 ali imran 103 12 zakat 13 saba 15 14 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 15 al baqarah ayat 177 16 pendidikan 17 Ali imran 18 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 19 al qalam ayat 4 20 al mujadalah ayat 11 21 tolong menolong 22 al hajj ayat 7 23 al baqarah ayat 30 24 ibrahim ayat 7 25 angin 26 at tahrim ayat 6 27 talak 28 maryam 29 ali imran 159 30 al isra ayat 23 31 al mujadilah ayat 11 32 miskin 33 al maidah ayat 8 34 Rumah 35 ali imran 104 36 makanan haram 37 beriman kepada allah 38 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 39 Waktu 40 al hujurat ayat 13 41 al baqarah ayat 285 42 at taubah ayat 60 43 Pendidikan islam sebelum menikah 44 Al baqarah ayat 229 45 an nisa ayat 59 46 ali imran 190 47 yunus ayat 3 48 an nisa ayat 63 49 al-hujurat ayat 9 dan 10 50 Alat pembelajaran 51 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 52 Cahaya Allah 53 surat al araf ayat 54 54 al-a'raaf+7 55 Surah Al Maidah ayat 15-16 56 surat+38+ayat+72 57 hawa 58 luqman ayat 12 59 Muslim itu bersaudara 60 Ar rahman 61 Yusuf 87 62 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 63 IMAN 64 tujuan pengjaran dan pendidikan 65 al ahqaf ayat 29 66 Surah Hud ayat 114 67 Cahaya 68 an+nisa+ayat+144 69 Tentang fenomena alam 70 keutamaan sholat 71 an-nisa ayat 3 72 an nisa ayat 93 73 Tafsir surah yusuf ayat 72 74 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 75 Ali imran 60 76 al imran 77 yusuf 72 78 Harta rampasan perang 79 riba 80 qs al hasyr ayat 18 81 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 82 surat+al-anbiya+ayat+22 83 al+isra+ayat+26 84 qs al isro ayat 1 85 Menuntut ilmu 86 surat al-anbiya ayat 22 87 ali imran 18 88 Tafsir hak anak terhadap orang tua 89 Ghafur ayat 78 90 Al Baqarah ayat 31 dan tafsirnya 91 Hukum mendzolimi orang lain 92 Al ahzab ayat 56 93 sedekah 94 alhadid ayat 7 95 al baqarah ayat 282 96 yusuf 111 97 ar rum ayat 21 98 ar-rahman 99 an-nisa+ayat+136 100 al isra ayat 28

Hasil pencarian tentang pamer+ibadah

mereka yang beriman dan mengharap Allah dengan jiwa yang bersih dari kekufuran, kemunafikan dan sikap pamer
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dari itu, sembahlah Allah dengan ibadah yang tulus hanya kepada-Nya, meskipun ibadah dan ketulusan kalian
Dan mereka tidak mendatangi peperangan) pertempuran (melainkan hanya sebentar) hanya ingin pamer dan
Yaitu ketika ia menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih dari syirik, dan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya
(Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat) yaitu ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya, apabila dikerjakan
aku ke dalam golongan hamba-Mu yang dianugerahi kenikmatan surga, sebagai balasan dari keimanan dan ibadah
(Apakah mereka mempersekutukan) Allah dalam ibadah (dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 79
Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan
(Katakanlah, "Sesungguhnya salatku, ibadahku) amal ibadahku, yaitu ibadah haji dan lain-lainnya (hidupku
menciptakan seluruh alam apabila kalian menjumpai-Nya, sementara kalian telah menyekutukan-Nya dalam ibadah
(Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya) daripada ibadah-ibadah dan amal-amal
Dialah Yang hidup kekal tiada Tuhan melainkan Dia, maka serulah Dia) sembahlah Dia (dengan memurnikan ibadah
Menurut suatu pendapat ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang berbuat ria atau pamer (niscaya Kami
(Maka serulah Allah) sembahlah Dia (dengan memurnikan ibadah kepada-Nya) artinya, memurnikan agama dari
Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk mereka sendiri.
Bangunlah pada sebagian malam dan laksanakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan atas salat lima
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
Oleh karena itu, tuluskanlah ibadah kalian hanya kepada Allah semata, sebab hal itu merupakan jalan yang
di dalam beribadah kepada Rabbnya) yakni sewaktu ia beribadah kepada-Nya, seumpamanya ia hanya ingin pamer
membersihkannya) untuk membersihkannya di sisi Allah swt. seumpamanya dia mengeluarkannya bukan karena ria atau pamer
Bagaimana kalian meninggalkan ibadah kepada Allah, padahal Dia Mahakuasa atas segala sesuatu lagi Maha
membayar nazar atas nama Allah apabila mereka memang bernazar, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah ibadah
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah
Allah, Tuhan kalian, yang menjadikan alam, maka memohonlah kepada-Nya dengan beribadah ritual atau ibadah
Malaikat hanyalah hamba-hamba yang mendapat kehormatan di sisi Allah dengan kedekatan dan ibadah mereka
kalian) di dalam serangan kali ini (mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja) hanya karena pamer
Orang-orang musyrik tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah dengan tulus seperti apa yang dilakukan
taat kepada Allah, beriman dengan tulus, khusyuk kepada Allah, bertobat kepada-Nya, tunduk mengerjakan ibadah