Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 4 Berfikir 5 tumbuhan 6 al hujurat ayat 13 7 Bidadari 8 al ikhlas 9 ali imran 10 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 11 Mencuri 12 amanat 13 ikhlas 14 Luqman 15 Bintang 16 al imran 31 17 Ali Imran ayat 159 18 surah an najmu ayat 3-4 19 al maidah ayat 8 20 q.s yunus 105 21 Ilmu 22 istri 23 Surat-ad-dahr-ayat-23 24 al ahzab ayat 21 25 al imran 159 26 surat al anbiya ayat 30 27 Luqman ayat 20 28 Surat Luqman Ayat 14 29 Surga 30 al maidah ayat 2 31 ibrahim 52 32 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 33 tolong menolong 34 hutang 35 Zina 36 Surat Al Baqarah ayat 267 37 hadits abu daud 38 yusuf 111 39 Ali imran 104 40 luqman 18 41 Surat+At+Takatsur+ayat+1 42 AL HIJR 9 43 al isra ayat 55 44 Gempa 45 al alaq ayat 1-5 46 Ar Rahman 47 an+nur+ayat+59 48 al-baqarah ayat 188 49 malu 50 Ibrahim ayat 7 51 Surat+At+Takatsur+ayat+2 52 Al-Baqarah ayat 247 53 rezeki 54 Surat+At+Takatsur+ayat+3 55 Tanah 56 at-taubah+ayat 3 57 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 58 Al-Hujurat ayat 11 59 ridha 60 Hari kebangkitan 61 yunus 57 62 Al Luqman ayat 14 63 Syariat 64 Surat+Al+An+am+152 65 ar rad ayat 11 66 al imron ayat 103 67 surah al baqarah ayat 188 68 al baqarah ayat 163 69 an+nur+ayat+58 70 Surah alkahfi ayat 60 71 surah an nisa ayat 29 72 Q.S. Yūnus/10: 40-41 73 an-nur ayat 43 74 bawang merah 75 an nisa ayat 29 76 Sholat 77 ali imran 134 78 al maidah ayat 1 79 zakat 80 surat an nahl ayat 64 81 cinta 82 ali imran 110 83 hadits memelihara lidah 84 luqman ayat 13 85 jahe 86 Surat Al Baqarah 282 87 PEREMPUAN 88 surga merindukan 89 surat+al+baqarah+ayat+275 90 belajar 91 surah yusuf 67 92 ali imran 92 93 Al maidah ayat 48 94 Annisa ayat 12 95 menuntut ilmu 96 dzat 97 surat+al+isra ayat 26 dan 27 98 surah+yusuf ayat 87 99 penciptaan manusia dan jin 100 Pemimpin

Hasil pencarian tentang pemikiran+islam

benar-benar terdapat bukti yang amat kuat dan jelas bagi kaum yang meyakini melalui perenungan dan pemikiran
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menunjukkan adanya hari berbangkit (bagi orang-orang yang mendengarkan) dengan pendengaran dibarengi dengan pemikiran
kekuasaan Allah) yaitu bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dengan penglihatan yang disertai pemikiran...mendengar ayat-ayat Allah) ayat-ayat Allah dan nasihat-nasihat-Nya dengan pendengaran yang disertai pemikiran
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan) dengan pendengaran yang dibarengi pemikiran
Di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam.
Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang agama Islam...dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
bapakku sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan-Mu, dengan memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam...(Dahulu, saat perpisahan, Ibrâhîm menjanjikan bapaknya dapat masuk Islam).
membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin kepada kebenaran) kepada agama Islam...(dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
kemudian mereka meminta kepada orang-orang munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam...(murtad) dan berbalik memerangi orang-orang Islam, mereka pasti segera menerima tawaran itu tanpa mengulur
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 20
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku...kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam...Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam...Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah
(Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah) yaitu agama Islam (dengan berbondong-bondong) atau secara...Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi saw. dalam keadaan taat untuk masuk Islam
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 25
(manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir
Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama Islam
(Jika mereka berhenti) dari kekafiran lalu masuk Islam, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
(Dan supaya Allah menolongmu) melalui agama Islam itu (dengan pertolongan yang mulia) tidak pernah hina
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam
(Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa?)
Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar dan agama Islam agar dimenangkan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 208
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah
menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya) dari kalangan orang-orang kafir karena masuk Islam
dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya (kesemuanya dan janganlah kamu berpecah-belah) setelah menganut Islam...nikmat Allah) yakni karunia-Nya (kepadamu) hai golongan Aus dan Khazraj (ketika kamu) yakni sebelum Islam...(bermusuh-musuhan, maka dirukunkan-Nya) artinya dihimpun-Nya (di antara hatimu) melalui Islam (lalu
kecuali mereka yang mempunyai hubungan dengan suatu bangsa yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam...Juga mereka yang bimbang: apakah ikut bergabung bersama orang-orang munafik yang merupakan musuh umat Islam..., sementara tidak ada perjanjian untuk itu, atau bergabung perang bersama kelompok umat Islam?
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 80
Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?".
Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan) yakni tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam