Paling Sering Dicari

1 puasa 2 keluarga 3 ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 lebih 6 rezeki 7 al maidah ayat 2 8 Ilmu 9 AL-Baqarah ayat 185 10 sedekah 11 Ibrahim 12 saba 13 13 An nisa ayat 29 14 laut 15 Al-Baqarah ayat 4 16 riba 17 al baqarah ayat 275 18 al fushilat ayat 33 19 An nisa ayat 4 20 niat 21 nikah 22 banjir 23 ghaib 24 al maidah ayat 1 25 surga 26 Al Hijr 99 27 zakat 28 sedih 29 al maidah ayat 8 30 al-isro ayat 26 31 Sholat 32 al-baqarah ayat 275 33 ali imran 133 34 az zumar ayat 53 35 suraT Al-Maidah AYAT 38 36 Al imran 37 Al maidah ayat 90 38 yusuf 87 39 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 40 luqman 41 ar rahman 33 42 ali imran 191 43 surah annisa ayat 3 44 Menuntut ilmu 45 al maidah ayat 3 46 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 47 akhlak 48 Ali imran 14 49 Hujan 50 al hijr 51 al+ma'arij+ayat+24-25 52 an nahl ayat 114 53 iman 54 an-nisa ayat 29 55 al baqarah ayat 30 56 ali imran 31 57 Al-Baqarah Ayat 165 58 al ikhlas 59 al hujurat ayat 13 60 al isra ayat 36 61 Al mujadalah ayat 11 62 berjihad 63 Maaf 64 Ayat sedekah 65 sabar 66 bersyukur 67 Pemimpin 68 Al Imran 104 69 Muhammad 7 70 haji 71 al baqarah ayat 282 72 Soal sholat taraweh 73 yusuf 74 bumi 75 Ar rahman 76 Al anfal ayat 2 77 luqman ayat 15 78 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 79 teman 80 hewan dan tumbuhan 81 kurma 82 Al isra ayat 23 83 shalat 84 Minyak+bumi+pertambangan 85 nikmat 86 Surat 19 ayat 12 87 Surat Al -insyirah 88 Langit 89 luqman 14 90 ANNISA AYAT 29 91 warna kulit 92 surat Asy syura ayat30 93 yunus ayat 57 94 ibrahim 7 95 al kahfi ayat 29 96 al baqarah ayat 183 97 At+taubah+ayat+9103 98 an nisa ayat 34 99 surat Al-Baqarah ayat 2 100 Menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya.

Hasil pencarian tentang petunjuk

terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 56
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi...petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima...petunjuk.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 17
Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 16
Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka...dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan
(Itulah) agama yang mereka diberi petunjuk kepadanya (petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk
Katakanlah, "Tuhan telah memberikan petunjuk-Nya kepada kami dan menuntun kami kepada hujjah- Nya....Adakah yang lebih baik petunjuk dan hujjahnya daripada Allah?...Sungguh kami tidak akan tunduk kepada selain Allah dan tidak akan mengikuti kecuali petunjuk dan tuntunan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 178
Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barangsiapa yang
Tetapi, sayang, mereka tidak mau menerima petunjuk kenabian itu....Perumpamaan bagi mereka adalah bagaikan orang buta, dan kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang...Kebutaan penglihatan adalah seperti kebutaan mata hati, kedua-duanya tidak dapat menerima petunjuk....Orang yang buta tidak dapat menerima petunjuk yang berbentuk materi, dan orang yang sesat tidak dapat...menerima petunjuk yang bersifat maknawi.
(Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang
Ia adalah (petunjuk) yang memberi petunjuk agar tidak sesat (dan berita gembira untuk orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 12
Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk,
Maka, kalau mereka tidak mau menerima petunjuk, engkau tidak perlu merasa sedih....Allah akan memberi petunjuk kepada kaum lain selain mereka....Kami tidak menurunkan petunjuk itu khusus untuk mereka....Petunjuk itu tidak lain hanyalah sebagai pelajaran dan nasihat bagi semua makhluk yang diciptakan Allah
Wahai Rasul, sesungguhnya kamu sangat berhasrat untuk memberi petunjuk kepada kaummu, tetapi kamu tidak...Allahlah yang memberi petunjuk keimanan kepada orang yang dapat menerima dan memilih petunjuk di antara...yang tiada bandingannya, tentang orang-orang yang akan masuk ke dalam barisan orang-orang yang diberi petunjuk
(Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk) artinya mengambil kesesatan sebagai...pengganti petunjuk (maka tidaklah beruntung perniagaan mereka) bahkan sebaliknya mereka merugi, karena...(Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk) disebabkan perbuatan mereka itu.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 37
Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk
Di sinilah Allah mengutus para nabi kepada mereka untuk memberi petunjuk, memberikan kabar gembira dan...Akan tetapi yang mengambil faedah dari petunjuk-petunjuk itu hanyalah orang-orang yang beriman yang telah...diberi petunjuk untuk memutuskan apa yang diperselisihkan....Allah akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang mencari kebenaran, asalkan mereka ikhlas mencarinya
Orang-orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang benar, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan
(Adapun Kaum Tsamud maka mereka telah Kami beri petunjuk) yaitu Kami telah menjelaskan kepada mereka...jalan petunjuk (tetapi mereka lebih menyukai buta) artinya, lebih memilih kafir (daripada petunjuk itu
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 30
Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka....menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 76
Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk.
pengikut mereka dengan mengatakan, "Tidak benar jika kami merintangi jalan kalian untuk mendapatkan petunjuk...Pada dasarnya kalian memang lebih memilih jalan kesesatan daripada petunjuk."
(Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi) supaya ia mendapat...hidayah (tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya dan Allah lebih mengetahui)...yakni mengetahui (orang-orang yang mau menerima petunjuk).
(Sebagian) dari kamu (diberi-Nya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka....mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah) (dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 17
Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan...) daripada petunjuk, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 88
Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 32
menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: "Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk...sesudah petunjuk itu datang kepadamu?
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 3
dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 79
Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 38
Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak
(Atau datang saatnya seseorang berkata, "Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku) untuk mengerjakan...ketaatan sehingga aku mendapat petunjuk (tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa") yakni orang-orang