Paling Sering Dicari

1 SURAT+SABA+AYAT+28 2 surat al- baqarah ayat 180 3 al hujurat ayat 13 4 ali imran 31 5 al maidah ayat 3 6 Semua yg ada di bumi hanya mikik allah 7 Al baqarah ayat 23 8 ali+imran+190 9 Orang tua 10 khamar 11 al maidah ayat 6 12 Sedekah 13 al-baqarah+ayat+2 14 Yunus 57 15 al+quran+hadis+sebagai+pedoman+hidup 16 Isi+kandungan+ayat+19 17 Pokok kandungan surah al baqaroh ayat 110 18 ali imran 102 19 an nisa ayat 29 20 Melahirkan 21 Akhlak 22 Al Hasyr ayat 7 23 al maidah ayat 2 24 kelahiran 25 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 26 al imran 27 Al hajj ayat 18 28 al+zalzalah+ayat+7-8 29 ali imran 13 30 at taubah ayat 30 31 zakat 32 Hamil 33 An nisa ayat 19 34 Munafik 35 ali+imran+191 36 Allah 37 At taubah ayat 60 38 Surat Al-A'raf Ayat 31 39 ali imran ayat 159 40 Muhammad 41 Hadits surat annisa 42 surat ad-dhuha ayat 8 43 Pemuda 44 hadits tentang shalat 45 Al+kahfi+ayat+7 46 ibrahim 7 47 Hadis tentang kelautan 48 Takwa 49 ali imran 104 50 Al isra ayat 23 51 qaaf 16 52 Al ikhlas 53 Sholat 54 menghargai pendapat 55 Berbakti kepada orang tua 56 Akhlak jus 12 57 an nisa ayat 59 58 An Nisa ayat 35 59 membaca 60 al mulk ayat 2 61 Menggunakan akal 62 Dalil surat al muzamil ayat 20 63 sabar 64 an+nisa+ayat+8 65 az zumar ayat 3 66 Hidup bersih dan sehat 67 makanan haram 68 ar rum ayat 21 69 MERUGI 70 surat al-hajj 71 Al-Baqarah ayat 26 72 surat+ayat+al-baqarah+130 73 Ayat 58 ayat 11 74 An Nahl Ayat 97 75 al-ma’idah ayat 8 76 tidur 77 “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah ketimbang orang mukmin yang lemah.” (HR. Imam Muslim). 78 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 79 al+baqoroh+ayat+109 80 Ali Imron ayat 180 81 Tafsir Al maraghi Qur'an surat Al Ma'arif : 19-27 82 Kekuasaan allah atas bumi 83 Niat 84 PANAS 85 Bunuh 86 an nahl ayat 125 87 al+baqarah ayat 30 88 an nisa ayat 11 89 al+baqarah+ayat+2:156 90 Tidak terhalangi 91 Al an'am ayat 141 92 al hujurat ayat 11-12 93 mimpi 94 Hadits tentang ajaran islam 95 at taubah ayat 24 96 saba 28 97 ibrahim+27 98 surat al qhashas 48 99 QS thaha ayat 15 100 Surat maryam 1

Hasil pencarian tentang petunjuk

terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 56
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi...petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima...petunjuk.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 17
Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 16
Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka...dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan
(Itulah) agama yang mereka diberi petunjuk kepadanya (petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk
Katakanlah, "Tuhan telah memberikan petunjuk-Nya kepada kami dan menuntun kami kepada hujjah- Nya....Adakah yang lebih baik petunjuk dan hujjahnya daripada Allah?...Sungguh kami tidak akan tunduk kepada selain Allah dan tidak akan mengikuti kecuali petunjuk dan tuntunan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 178
Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barangsiapa yang
Tetapi, sayang, mereka tidak mau menerima petunjuk kenabian itu....Perumpamaan bagi mereka adalah bagaikan orang buta, dan kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang...Kebutaan penglihatan adalah seperti kebutaan mata hati, kedua-duanya tidak dapat menerima petunjuk....Orang yang buta tidak dapat menerima petunjuk yang berbentuk materi, dan orang yang sesat tidak dapat...menerima petunjuk yang bersifat maknawi.
(Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang
Ia adalah (petunjuk) yang memberi petunjuk agar tidak sesat (dan berita gembira untuk orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 12
Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk,
Maka, kalau mereka tidak mau menerima petunjuk, engkau tidak perlu merasa sedih....Allah akan memberi petunjuk kepada kaum lain selain mereka....Kami tidak menurunkan petunjuk itu khusus untuk mereka....Petunjuk itu tidak lain hanyalah sebagai pelajaran dan nasihat bagi semua makhluk yang diciptakan Allah
Wahai Rasul, sesungguhnya kamu sangat berhasrat untuk memberi petunjuk kepada kaummu, tetapi kamu tidak...Allahlah yang memberi petunjuk keimanan kepada orang yang dapat menerima dan memilih petunjuk di antara...yang tiada bandingannya, tentang orang-orang yang akan masuk ke dalam barisan orang-orang yang diberi petunjuk
(Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk) artinya mengambil kesesatan sebagai...pengganti petunjuk (maka tidaklah beruntung perniagaan mereka) bahkan sebaliknya mereka merugi, karena...(Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk) disebabkan perbuatan mereka itu.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 37
Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk
Di sinilah Allah mengutus para nabi kepada mereka untuk memberi petunjuk, memberikan kabar gembira dan...Akan tetapi yang mengambil faedah dari petunjuk-petunjuk itu hanyalah orang-orang yang beriman yang telah...diberi petunjuk untuk memutuskan apa yang diperselisihkan....Allah akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang mencari kebenaran, asalkan mereka ikhlas mencarinya
Orang-orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang benar, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan
(Adapun Kaum Tsamud maka mereka telah Kami beri petunjuk) yaitu Kami telah menjelaskan kepada mereka...jalan petunjuk (tetapi mereka lebih menyukai buta) artinya, lebih memilih kafir (daripada petunjuk itu
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 30
Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka....menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 76
Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk.
pengikut mereka dengan mengatakan, "Tidak benar jika kami merintangi jalan kalian untuk mendapatkan petunjuk...Pada dasarnya kalian memang lebih memilih jalan kesesatan daripada petunjuk."
(Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi) supaya ia mendapat...hidayah (tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya dan Allah lebih mengetahui)...yakni mengetahui (orang-orang yang mau menerima petunjuk).
(Sebagian) dari kamu (diberi-Nya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka....mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah) (dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 17
Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan...) daripada petunjuk, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 88
Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 32
menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: "Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk...sesudah petunjuk itu datang kepadamu?
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 3
dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 79
Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 38
Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak
(Atau datang saatnya seseorang berkata, "Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku) untuk mengerjakan...ketaatan sehingga aku mendapat petunjuk (tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa") yakni orang-orang