Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 5 ali imran 67 6 darah 7 al ankabut ayat 3 8 surah+al+baqarah+ayat+188 9 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 10 al imran ayat 104 11 cinta 12 ibrahim 13 al jumuah ayat 10 14 ali imran 159 15 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 16 an nisa ayat 5 17 QS. Ali Imran (3): 67 18 al maidah ayat 8 19 AL IKHLAS 20 yunus 21 AL-BAQARAH AYAT 148 22 ali imran 134 23 al baqarah ayat 111 24 yusuf 25 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 26 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 27 Sedih 28 pikun dan beruban 29 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 30 an+nisa+ayat+59 31 al maidah ayat 2 32 an nisa ayat 58-59 33 al baqarah ayat 151 34 AN NISA AYAT 58 35 Ar rahman 36 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 37 sabar 38 Pakaian 39 Muslim 4969 40 Muhammad 41 surah al baqarah ayat 151 42 al+baqarah+ayat+70 43 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 44 riba 45 Al Maidah ayat 1 46 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 47 Al Hajj ayat 54 48 menuntut ilmu 49 Asy-syu'ara+ayat+8 50 al araf ayat 185 51 al baqarah ayat 195 52 al alaq ayat 2 53 hewan 54 al ankabut ayat 45 55 ibrahim ayat 7 56 ali imran 130 57 Putus asa 58 albaqarah ayat 2 59 ali imran 14 60 al imran 61 al+kahfi+ayat++4 62 ali imran ayat 67 63 al baqarah ayat 198 64 al+insyirah+ayat+5 65 Kisah nabi 66 al+insyirah+ayat+6 67 Al maidah ayat 18 68 an nisa ayat 29 69 maryam 70 surat al-a'la 71 al mujadilah ayat 11 72 Saba ayat 16 73 1. Jangan mudah mengobral sumpah 74 Surat Ar-Ra’d 75 an nahl ayat 97 76 Peristiwa dimasa lalu 77 an nur ayat 9 78 Darah manusia 79 al insyirah ayat 5 80 mimpi 81 Talak 82 luqman 83 al ahzab ayat 59 84 al baqarah ayat 43 85 +surat+at+taubah+ayat+24 86 quran 87 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 88 akhlak 89 surah fatir ayat 29 90 bekerja 91 Ali Imran ayat 26. 92 Ali Imran ayat 185 93 surat ar rum 21 94 Surat asyuaro ayat 214 95 al baqarah ayat 10 96 Al hujurat ayat 13 97 al imron ayat 198 98 Hadits cinta 99 an nisa ayat 59 100 al+imran+ayat+38

Hasil pencarian tentang quraisy+2

إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ


2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
, ia berkata, “Sanadnya jayyid.” Ibnu Jarir juga menyebutkannya pada juz 15 hal. 108, Hakim juz 2...perawinya adalah para perawi hadits shahih.”

-deskripsi"> Yang diusulkan kaum Quraisy...Orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam agar diturunkan pula kepada...mereka akan dibinasakan seperti umat-umat terdahulu, sedangkan Allah tidak hendak membinasakan kaum Quraisy
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia...Rumah Suci-Nya (al-Bayt al-Harâm, Ka'bah) kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka...Merasa herankah orang-orang suku Quraisy itu dengan kemudahan yang Aku berikan kepada mereka dalam melakukan
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia...Rumah Suci-Nya (al-Bayt al-Harâm, Ka'bah) kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka...Merasa herankah orang-orang suku Quraisy itu dengan kemudahan yang Aku berikan kepada mereka dalam melakukan
Bahkan ketika kaum Quraisy menyiksa para pengikut-Nya, beliau tidak menyuruh mereka membalas....Kegagalan ini membuat kebencian Quraisy terhadap kaum Muslim semakin bertambah....seorang pembesar Quraisy berkata, "Perang telah tercatat, pertemuan kita tahun depan di Uhud."...Ini jelas merupakan ultimatum bahwa kaum Quraisy masih ingin melanjutkan peperangan....Kaum Muslim harus bertahan dari serangan Quraisy.
(Apakah orang-orang kafir kalian) hai orang-orang Quraisy (lebih baik daripada mereka itu) yang telah...dan kaumnya yang tidak mendapatkan ampunan (atau apakah kalian telah mempunyai) hai orang-orang kafir Quraisy
kaum-kaum yang telah disebutkan tadi (mendustakan rasul-rasul) sebagaimana yang dilakukan oleh kabilah Quraisy...sudah semestinya semuanya menerima azab-Ku, maka janganlah kamu susah dengan kekafiran orang-orang Quraisy
Shafa dan menyeru, “Wahai Bani Fihr, wahai Bani ‘Addiy.” Beliau menyebut beberapa suku orang Quraisy...orang yang tidak bisa keluar mengirim utusan untuk melihat ada apa, lalu Abu Lahab dan orang-orang Quraisy...dst.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Jarir dalam At Taarikh juz 2
kasar (selain dari itu, yang terkenal kejahatannya) dia adalah seseorang yang dianggap sebagai orang Quraisy...Ayahnya menjulukinya sebagai orang Quraisy setelah ia berumur delapan belas tahun.
terjemahan ayat Surat Quraisy Ayat 1
Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
(Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.)
-deskripsi"> Maksudnya: orang-orang Quraisy.

orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada jibt dan tagut) nama dua berhala Quraisy...(bahwa mereka itu) maksudnya kamu hai orang-orang Quraisy (lebih benar jalannya dari orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.” Lalu ada seorang yang berkata, “Tidak ada orang Quraisy...Ibnu Hibban sebagaimana dalam Al Mawaarid hal. 411, Thabrani dalam Al Kabir juz 3 hal. 157, Hakim juz 2
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 71
Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu,
'alaihi wa sallam sedang duduk-duduk bersama orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy..., datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak bicara dengan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama
Seperti yang dilakukan kaum kafir Quraisy, mereka diberi makan oleh Allah Ta’ala ketika lapar dan diamankan...dari ketakutan (lihat surat Quraisy), lalu mereka mendustakan utusan Allah dan menghalangi manusia dari
class="tafsir-deskripsi"> Yakni orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah seperti sebagian orang Quraisy
yakni orang-orang Quraisy sebagian di antara mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lainnya.
-deskripsi"> Yaitu pembesar-pembesar Quraisy yang sedang dihadapi Rasulullah shallallahu
Sesungguhnya kaumku) kabilah Quraisy (menjadikan Alquran ini suatu yang diasingkan") ditinggal begitu
Amatilah kafilah Quraisy dan kabarkan kami tentang mereka."...Ketika masa hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah dahulu, orang-orang Quraisy sempat menahan harta...Di antara mereka yang hartanya ditahan Quraisy itu ada yang bersama pasukan 'Abd Allâh ibn Jahsy....Mereka akhirnya membicarakan apakah hendak memerangi Quraisy atau tidak....kesempatan untuk merebut harta Quraisy sebagai ganti dari harta mereka yang dirampas dulu.
-deskripsi"> Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri
Tatkala Nabi saw. dihalangi kaum Quraisy untuk mengunjungi Baitullah pada perjanjian Hudaibiah dan berdamai...tatkala ia telah bersiap-siap untuk umrah kada, sedangkan kaum muslimin merasa khawatir kalau-kalau Quraisy
kembali kejadian ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy...Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar Jahannam.” Maka seorang Quraisy
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 89
Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hikmat dan kenabian Jika orang-orang (Quraisy

-deskripsi"> Yang dimaksud oleh orang-orang kafir Quraisy dengan agama yang terakhir
(Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kalian) hai orang-orang Quraisy (sebuah Kitab yang di dalamnya
Penyebab langsung terjadinya pembebasan kota Mekah adalah pelanggaran suku Quraisy terhadap perjanjian...Ketika itu, Rasulullah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh suku Quraisy dalam melanggar perjanjian
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 175
itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy