Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 sabar 5 al+baqarah+ayat+165 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 Zakat 11 Ali imran 12 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 13 Injil 14 Zina 15 al hujurat ayat 13 16 ali imran ayat 159 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 Jibril 19 Rezeki 20 lokasi yang memudahkan 21 Bumi bulat 22 surat+thaha+ayat+126 23 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 24 Al-Ahzab ayat 33 25 Al quran 26 AL HASYR AYAT 18 27 Melindungi 28 ar rum ayat 21 29 an nahl ayat 125 30 al+maidah+ayat+47 31 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 32 Ayat ayat larangan zina 33 Arsy 34 Jihad 35 hr+muslim+288 36 al maidah ayat 48 37 ali imran 134 38 Saba' ayat 1 39 AS+SAJADAH+AYAT+6 40 Surat-ad-dahr-ayat-23 41 kitab+zabur 42 mati 43 Ar rum ayat 41 44 al+hijr+22 45 surah ar-raf ayat 72 46 surah+fathir+ayat+18 47 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 48 al+ikhlas 49 dalil+kitab+Zabur 50 surat+thaha+ayat+125 51 pertengkaran 52 Surat An Naas ayat 6 53 al-a'raf ayat 179 54 al-imran 97 55 Tenggorokan 56 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 57 kafir 58 Ali Imran 92 59 Kitab zabur 60 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 61 muhammad ayat 7 62 hr.muslim:+3447 63 al baqarah ayat 282 64 Perintah membaca Alquran secara tartil 65 Amat penipu 66 penetapan harga 67 Ilham 68 Nikmat 69 surah al-a'raf ayat 29 70 wanita 71 Kesedihan 72 maryam 58 73 yusuf 74 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 75 tanah 76 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 77 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 78 Sembahyang 79 al+mukmin+ayat+17 80 belajar 81 al+fatihah+ayat+5 82 ali imran 159 83 Laba-laba 84 Lohong hitam 85 melampaui batas 86 singa 87 surat hud 88 al ikhlas 89 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 90 an nisa ayat 1 91 haji 92 an-nur ayat 31 93 Takut kepada Allah 94 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 95 pinjaman 96 al maidah ayat 8 97 Ketetapan 98 Ujian 99 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 100 Negeri yang dijanjikan

Hasil pencarian tentang saba'+46

۞ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ


46. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
yakni aku telah menyaksikan apa yang belum pernah kamu saksikan (dan kubawakan kepadamu dari negeri Saba...) dapat dibaca Saba-in dan Saba-a nama suatu kabilah yang diam di negeri Yaman....Berdasarkan ketentuan ini lafal Saba menerima Tanwin (suatu berita) yakni kabar (yang diyakini).
(Sesungguhnya bagi kaum Saba) lafal Saba dapat dibaca dengan memakai harakat Tanwin pada akhirnya atau...Saba adalah nama suatu kabilah bangsa Arab yang diambil dari nenek moyang mereka (di tempat kediaman...kepada-Nya.") atas apa yang telah dikaruniakan-Nya kepada kalian berupa nikmat-nikmat yang ada di negeri Saba...pada bajunya terdapat kutu, maka kutu itu otomatis akan mati karena harum dan bersihnya udara negeri Saba
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 22
berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 37
balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba
Kami akan mengusir kalian dari bumi Saba' dalam keadaan hina dan secara tidak terhormat."
Beberapa saat kemudian burung itu mendatangi Sulaymân dan berkata, "Aku datang dari negeri Saba' membawa..."(1). (1) Ayat ini dan dua ayat berikutnya adalah ayat-ayat yang secara khusus mengisahkan kerajaan Saba...Puncak kejayaan kerajaan Saba' terjadi sezaman dengan masa Nabi Sulaymân a. s, sekitar tahun 10 S....Semasa Sulaymân itu, yang menjadi penguasa Saba' adalah seorang wanita....Rakyat negeri Saba' dikenal sebagai kaum paganis, sebagaimana dituturkan ayat ke-24 dari surat ini.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 15
Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun
(Al-Hajj 46).
Shadaqa atau Shaddaqa (terhadap mereka) terhadap orang-orang kafir, antara lain adalah penduduk negeri Saba
Aku bersumpah, sungguh di tempat tinggal penduduk negeri Saba' di Yaman terdapat bukti-bukti kekuasaan-Ku
diri-Nya dengan kalimat tersebut, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan dalam awal surah As-Saba
Pertama, mengenai keluarga Fir'aun yang terdapat dalam ayat 46 surat ini yang artinya berbunyi: "Kepada
(Dan Kami jadikan antara mereka) yakni penduduk negeri Saba yang berada di Yaman (dan antara negeri-negeri
[[34 ~ SABA' (KAUM SABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 54 ayat ~ Surat Saba' diawali dengan ayat yang berisi...Ayat-ayat selanjutnya bertutur tentang karunia Allah atas kaum Saba' yang tidak mereka syukuri....Surat Saba' juga mengetengahkan ihwal kebodohan dan kelemahan orang-orang yang mempertuhan sesuatu selain
[[46 ~ AL-AHQAF (BUKIT-BUKIT PASIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 35 ayat ~ Surat ini berbicara tentang turunnya
yang bunyinya seperti berikut, "Dari hamba Allah, Sulaiman ibnu Daud kepada ratu Balqis, ratu negeri Saba
dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu) dari negeri tempat tinggal mereka, yaitu negeri Saba