Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Berfikir 4 tumbuhan 5 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 6 al ikhlas 7 al hujurat ayat 13 8 Mencuri 9 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 10 Bidadari 11 ali imran 12 al imran 31 13 Luqman 14 ikhlas 15 amanat 16 Bintang 17 tolong menolong 18 al maidah ayat 2 19 Luqman ayat 20 20 istri 21 Surat-ad-dahr-ayat-23 22 Zina 23 hutang 24 al maidah ayat 8 25 Surga 26 al imran 159 27 al ahzab ayat 21 28 q.s yunus 105 29 surah an najmu ayat 3-4 30 Ali Imran ayat 159 31 surat al anbiya ayat 30 32 Surat Al Baqarah ayat 267 33 Surat Luqman Ayat 14 34 Ilmu 35 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 36 ibrahim 52 37 al alaq ayat 1-5 38 Al-Hujurat ayat 11 39 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 40 Al Luqman ayat 14 41 al-baqarah ayat 188 42 ridha 43 Surat+Al+An+am+152 44 Hari kebangkitan 45 Syariat 46 rezeki 47 luqman 18 48 Ali imran 104 49 Ar Rahman 50 hadits abu daud 51 at-taubah+ayat 3 52 Al-Baqarah ayat 247 53 Surat+At+Takatsur+ayat+1 54 al isra ayat 55 55 yusuf 111 56 Tanah 57 yunus 57 58 Surat+At+Takatsur+ayat+2 59 an+nur+ayat+59 60 Ibrahim ayat 7 61 malu 62 AL HIJR 9 63 Surat+At+Takatsur+ayat+3 64 Gempa 65 surat yunus ayat 57 66 Makan 67 Jihad 68 surah+yusuf ayat 87 69 pertengkaran 70 menuntut ilmu 71 Al isra ayat 23 72 an+nur+ayat+60 73 Tanya 74 Pemimpin 75 al maidah ayat 90 76 surat+al+isra ayat 26 dan 27 77 Al bayyinah ayat 5 78 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 79 an+nur+ayat+61 80 Surah alkahfi ayat 60 81 ali+imran+ayat+159 82 surah al baqarah ayat 188 83 yunus 84 An Nahl ayat 97 85 Sholat 86 Al maidah ayat 48 87 Al-Ma'un ayat 1-3 88 Al maidah ayat 3 89 dzat 90 an nur ayat 4 91 al maidah ayat 1 92 Surat al luqman ayat 14 93 Ali+Imran+ayat+134 94 al a'raf ayat 172 95 islam 96 Surat Al Baqarah 282 97 hadits memelihara lidah 98 ali imran 159 99 ali imran 31 100 al baqarah ayat 163

Hasil pencarian tentang sejarah+islam

Muhammad, katakan kepada mereka, "Berjalanlah sampai ke ujung dunia, lalu perhatikanlah bukti-bukti sejarah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Umat Islam dituduh tidak memelihara perjanjian....antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim yang tinggal di kawasan pemerintahan Islam...Dalam sejarah peradaban Islam pernah terjadi suatu peristiwa ketika seorang pemimpin Islam mengembalikan
Ambillah pelajaran dari sejarah perjalanan para rasul sebelummu.
Di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam.
Di antara ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa bukit itu terletak di antara Yaman dan Amman sampai...Namun semua itu telah musnah sebelum Islam....Dan ketika Islam datang, yang tersisa di sana hanya sember mata air sebagai tempat persinggahan kafilah
Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang agama Islam...dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
bapakku sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan-Mu, dengan memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam...(Dahulu, saat perpisahan, Ibrâhîm menjanjikan bapaknya dapat masuk Islam).
membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin kepada kebenaran) kepada agama Islam...(dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
kemudian mereka meminta kepada orang-orang munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam...(murtad) dan berbalik memerangi orang-orang Islam, mereka pasti segera menerima tawaran itu tanpa mengulur
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 20
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku...kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam...Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam...Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah
(Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah) yaitu agama Islam (dengan berbondong-bondong) atau secara...Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi saw. dalam keadaan taat untuk masuk Islam
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 25
(manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir
Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama Islam
(Jika mereka berhenti) dari kekafiran lalu masuk Islam, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
(Dan supaya Allah menolongmu) melalui agama Islam itu (dengan pertolongan yang mulia) tidak pernah hina
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam
(Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa?)
Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar dan agama Islam agar dimenangkan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 208
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah
menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya) dari kalangan orang-orang kafir karena masuk Islam
dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya (kesemuanya dan janganlah kamu berpecah-belah) setelah menganut Islam...nikmat Allah) yakni karunia-Nya (kepadamu) hai golongan Aus dan Khazraj (ketika kamu) yakni sebelum Islam...(bermusuh-musuhan, maka dirukunkan-Nya) artinya dihimpun-Nya (di antara hatimu) melalui Islam (lalu
kecuali mereka yang mempunyai hubungan dengan suatu bangsa yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam...Juga mereka yang bimbang: apakah ikut bergabung bersama orang-orang munafik yang merupakan musuh umat Islam..., sementara tidak ada perjanjian untuk itu, atau bergabung perang bersama kelompok umat Islam?
Di sana ia membeli buku-buku tentang sejarah orang-orang Ajam, kemudian ia menceritakannya kepada penduduk
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 80
Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?".