Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 8 al baqarah ayat 285 9 zakat 10 ali imran 103 11 tentang kurban 12 Al+hujurat+ayat+13 13 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 14 pendidikan 15 Ali imran 16 al qalam ayat 4 17 saba 15 18 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 19 al mujadalah ayat 11 20 al baqarah ayat 177 21 ali imran 159 22 al isra ayat 23 23 tolong menolong 24 al hajj ayat 7 25 ibrahim ayat 7 26 maryam 27 talak 28 al baqarah ayat 30 29 at tahrim ayat 6 30 angin 31 luqman ayat 12 32 al maidah ayat 8 33 Muslim itu bersaudara 34 Cahaya Allah 35 miskin 36 al hujurat ayat 13 37 hawa 38 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 39 beriman kepada allah 40 al baqarah ayat 285 41 Alat pembelajaran 42 Rumah 43 Surah Al Maidah ayat 15-16 44 Waktu 45 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 46 Pendidikan islam sebelum menikah 47 Al baqarah ayat 229 48 at taubah ayat 60 49 ali imran 190 50 Ar rahman 51 al mujadilah ayat 11 52 an nisa ayat 63 53 ali imran 104 54 an nisa ayat 59 55 surat al araf ayat 54 56 Yusuf 87 57 makanan haram 58 al-hujurat ayat 9 dan 10 59 yunus ayat 3 60 surat+38+ayat+72 61 al-a'raaf+7 62 Al-Hasyr Ayat 18 63 al qariah ayat terakhir 64 surat al-anbiya ayat 22 65 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 66 al maidah ayat 2 67 menjual minuman keras 68 al baqarah ayat 282 69 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 70 ar rum ayat 21 71 luqman 17 72 iman kepada malikat 73 Menuntut ilmu 74 ar rad ayat 11 75 an nisa ayat 93 76 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 77 Terbit 78 amanat 79 an nisa ayat 58 80 Surah as saba' ayat 44 81 memuliakan orang tua dan mertua 82 Surah ibrahim 83 Materi pendidikan islam 84 an-nisa ayat 3 85 Cahaya 86 an+nisa+ayat+144 87 Surah+as+saba'+ayat+44 88 adam 89 Ali Imran 8 90 surat al baqarah 30 91 Al Baqarah ayat 31 dan tafsirnya 92 IMAN 93 sampaikan walau satu ayat 94 riba 95 ar-rahman 96 Ali imran 60 97 an-nisa+ayat+136 98 al+isra+ayat+26 99 alhadid ayat 7 100 yusuf 72

Hasil pencarian tentang seribu+bulan

terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 3
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan) yang tidak ada malam lailatulkadarnya; beramal...pada malam itu pahalanya jauh lebih besar dan lebih baik daripada beramal saleh yang dilakukan selama seribu...bulan yang tidak mengandung malam lailatulkadar.
(Sesungguhnya bilangan bulan) jumlah bulan pertahunnya (pada sisi Allah adalah dua belas bulan dalam...Kitabullah) dalam Lohmahfuz (di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya) bulan-bulan tersebut...(Itulah) penyucian bulan-bulan yang empat tersebut (agama yang lurus) artinya agama yang mustaqim (maka...janganlah kalian menganiaya dalam bulan-bulan tersebut) dalam bulan-bulan yang empat itu (diri kalian...yang dua belas itu (dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya) seluruhnya dalam bulan-bulan yang dua
Mengakhirkan bulan-bulan haram atau sebagian bulan-bulan itu dari apa yang telah ditetapkan Allah--sebagaimana...Orang-orang Arab pada jaman jahiliyah menghalalkan bulan-bulan ini untuk membenarkan dilakukannya perperangan...Kemudian mereka menjadikan bulan yang halal menjadi haram....Mereka mengatakan, "Bulan diganti dengan bulan" agar mereka dapat menyesuaikan dengan jumlah bulan-bulan
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 5
urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu
(Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu) yaitu menangguhkan kesucian bulan haram tersebut kepada...bulan yang lain seperti tradisi yang biasa dilakukan pada zaman jahiliah....Mereka biasa mengakhirkan kesucian bulan Muharam, bilamana waktu bulan Muharam tiba sedangkan mereka...masih dalam peperangan, maka mereka memindahkan kesucian bulan Muharam kepada bulan Safar (adalah menambah...mereka dan pergantiannya cocok (dengan bilangan) hitungan (yang Allah mengharamkannya) yakni bulan-bulan
Apa gerangan hikmah di balik itu sehingga setiap bulan muncul sabit baru?...Apabila, pada paruh pertama, bulan berada pada posisi di antara matahari dan bumi, bulan itu menyusut..., yang berarti bulan sabit baru muncul untuk seluruh penduduk bumi....Dengan begitu, sempurnalah satu bulan komariah selama 29,5309 hari....Perputaran bulan itulah yang mengajarkan manusia cara penghitungan bulan, termasuk di antaranya bulan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 9
lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu
Dan bulan--dengan pemeliharaan Kami--Kami jadikan menempati posisi-posisi tertentu....Dengan sebab itulah, pada awalnya, bulan terlihat kecil yang malam demi malam semakin bertambah besar...hingga sempurna membentuk bulan purnama....Setelah itu bulan--secara berangsur-angsur pula--mengecil kembali hingga terlihat seperti pertama kali
(Bulan haram), artinya bulan suci harus dibalas pula (dengan bulan haram), maksudnya sebagaimana mereka...memerangi kamu pada bulan suci, perangilah pula mereka pada bulan itu sebagai sanggahan atas sikap kaum...muslimin yang menghormati bulan suci (dan pada semua yang patut dihormati) jamak dari hurmatun (berlaku...Maka barang siapa yang menyerang kamu) dalam suatu pelanggaran di tanah suci, di waktu ihram atau di bulan-bulan
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 47
Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 2
dan bulan apabila mengiringinya,
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 36
Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia...menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram....Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 9
dan matahari dan bulan dikumpulkan,
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 32
Sekali-kali tidak, demi bulan,
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 5
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 8
dan apabila bulan telah hilang cahayanya,
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 18
dan dengan bulan apabila jadi purnama,
Sesungguhnya jumlah bulan pada tahun kamariah menurut hukum dan ketentuan Allah, serta menurut apa yang...telah diterangkan dalam kitab--kitab suci-Nya sejak awal kejadian alam, adalah dua belas bulan....Di antara dua belas bulan itu terdapat empat bulan ketika berperang pada saat itu diharamkan, yaitu Rajab...Pengharaman empat bulan tersebut di atas adalah termasuk ajaran agama Allah yang benar, yang bersifat...Maka janganlah berbuat lalim kepada diri kalian pada bulan-bulan ini dengan menghalalkan perang.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 37
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan....Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 14
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun
Kemudian urusan itu naik kepada-Nya dalam waktu satu hari yang lamanya sama dengan seribu tahun dunia
Tuhan kalianlah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan matahari memancarkan sinar dan bulan...Tempat-tempat beredarnya bulan tidak sama jika dilihat dari bumi dan matahari....Hal inilah yang menghasilkan bentuk-bentuk bulan....Dari sini dimungkinkan untuk menentukan bulan-bulan kamariah, yaitu tanda-tanda angkasa yang jelas untuk...menentukan bulan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 77
Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku"....Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 1
Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
(Dan malam yang sepuluh) maksudnya tanggal sepuluh bulan Zulhijah.
(Dan bulan apabila mengiringinya) apabila muncul mengiringi terbenamnya matahari.
Matahari dan bulan beredar pada porosnya menurut perhitungan dan ketetapan yang tanpa cacat. (1) (1)...Ayat ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan beredar sesuai dengan suatu sistem yang sangat akurat sejak...Penemuan itu menyatakan bahwa matahari yang, kelihatannya, mengelilingi bumi dan bulan yang juga mengelilingi...Perhitungan peredaran itu, terutama pada bulan, terjadi demikian telitinya.
(Dan Allah menciptakan padanya bulan) yaitu pada langit yang paling terdekat di antara keseluruhan langit...yang memancarkan sinar terang yang jauh lebih kuat daripada sinar bulan.
(Matahari dan bulan menurut perhitungan) maksudnya, keduanya beredar menurut perhitungan.