Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 zakat 9 penyakit 10 surah al a'raf ayat 79 11 at taubah ayat 60 12 al+ikhlas 13 at taubah ayat 105 14 saba 16 15 al+lail+ayat+1-2 16 Al maidah ayat 48 17 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 18 sombong 19 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 20 Jibril 21 Hikmah 22 Rezeki 23 lokasi yang memudahkan 24 Berfikir+positif 25 an nisa ayat 58 26 Bumi bulat 27 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 28 anjing 29 dalil+kitab+injil 30 al hujurat ayat 13 31 Menyelam 32 Samiri 33 Al Baqarah ayat 2 34 Injil 35 Hadis kitab zabur 36 Jihad 37 yusuf 69 38 surat+thaha+ayat+125 39 al maidah ayat 2 40 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 41 surat+thaha+ayat+126 42 Sakit 43 dalil+kitab+Zabur 44 al-A’raf+ayat+204 45 hadits kitab taurat 46 an nisa ayat 1 47 al+hijr+22 48 Hadist kitab Zabur 49 at tahrim ayat 6 50 al baqarah ayat 188 51 Zina 52 hr+muslim+288 53 yusuf ayat 111 54 Ayat ayat larangan zina 55 Melindungi 56 Pengertian dalil kitab 57 AS+SAJADAH+AYAT+6 58 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 59 Lalai 60 Ali Imran 159 61 tanah 62 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 63 Allah runtuhkan sebahagian langit 64 yusuf 31 65 al baqarah ayat 282 66 Tipu daya 67 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 68 ar rad ayat 21 69 mereka tetap tidak akan beriman 70 Surat Thaha ayat 15 71 singa 72 al baqarah ayat 43 73 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 74 Bunuh diri 75 tangan 76 Semangat 77 Laba-laba 78 QS. Al-Fatihah Ayat 3 79 Bentuk bumi bulat 80 Surah As-Syam Ayat 7 81 yunus ayat 5 82 Lebah 83 al lail ayat 1-2 84 an nisa ayat 59 85 muhammad ayat 7 86 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 87 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 88 takwa 89 hr.muslim:+3447 90 ayat Alquran tentang syuruk 91 HR Ibnu majah 149 92 yusuf ayat 3 93 surat annisa ayat 29 94 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 95 pinjaman 96 al isra ayat 27 97 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 98 ar ra'du ayat 11 99 surat+an-nahl+ayat+90 100 ali imran 31

Hasil pencarian tentang syaitan

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 65
mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 210
Dan Al Quran itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 19
Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan syaitan...Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 221
Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun?
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 37
dan (Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam,
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 6
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 44
Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan....Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 62
Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan; sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 27
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 8
syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 37
Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 202
Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan dan mereka
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 60
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan?...Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 83
Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 208
orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan...Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 120
Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal...syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 36
Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan...(yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 82
Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam laut
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 30
Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa
terjemahan ayat Surat An-Nas Ayat 4
Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 168
makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan...; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 38
dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 53
Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka....Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 76
jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan...itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 17
dan Kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk,
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 25
Dan Al Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 14
Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 27
Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan...Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpim bagi orang-orang yang tidak
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 7
dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka,
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 200
Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan maka berlindunglah kepada Allah