Paling Sering Dicari

1 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 2 Islam 3 Al Baqarah ayat 30 4 Allah 5 al mulk ayat 2 6 ar rahman 7 surga 8 surat+An-Najm+ayat+38 9 al maidah ayat 2 10 Sabar 11 Ayat nabi nuh 12 tolong menolong 13 yunus 14 al imran 104 15 riba 16 YUNUS 5 17 al baqarah ayat 275 18 al hijr ayat 9 19 ali imran 133 20 ayat 145 21 dimana Allah 22 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 23 Munafik 24 al baqarah ayat 233 25 ali imran ayat 159 26 surah+al+baqoh+ayat+222 27 pendidikan 28 QS. Al-Baqarah ayat 124 29 Al Hujurat Ayat 13 30 Yusuf 87 31 Al-Baqarah ayat 152 32 Nabi saw 33 al-Hujurat ayat 13 34 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 35 annur ayat 3 36 bersyukur atas rezeki 37 Al baqarah ayat 31 38 al hijr 39 luqman 13 40 Maryam ayat 54 - 65 41 gunung 42 ali Imran 104 43 bekerja 44 Kandungan+surat+Al+anfal 45 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 46 ashshof ayat 61 47 QS. al-Luqman ayat 10 48 Bertaubat kami hapus 49 Ayat 42 50 az zukhruf ayat 11 51 al baqarah ayat 2 52 Jujur 53 puasa 54 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 55 ibrahim 1 56 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 57 balasan perbauatan buruk 58 an nahl ayat 97 59 Allah Tuhan 60 Belajar 61 ali imran 103 62 Surah Ali-Imran ayat 114 63 Pecahan 64 Zikir 65 Tuhan tiga 66 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 67 Surat Ar-rahman ayat 19 68 katakan 69 yunus 57 70 An naml ayat 19 71 Tafsir tentang teknologi 72 Ali imron ayat 102 73 IMAN 74 Nabi Isa adalah anak Allah 75 Menjaga kesehatan 76 ali imran 8 77 AN NISA AYAT 29 78 Ali imran 139 79 khalifah 80 anak Allah 81 Surat an Nisa ayat 142 82 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 83 Surat+albaqaroh+1-13 84 rezeki 85 waktu 86 Q.S. Fathir ayat 2 87 ayat surah azzumar ayat 27 88 musim 89 bersyukur 90 Telah diceritakan kepada kami muhammad bin shabh dan zuhair bij harb dan utsman bin abu syaib mereka berkata 91 al+maidah+ayat+2 92 bisu buta, 93 Sahih Bukhari Volume 5, Buku 59, Nomor 428 94 YAHUDI 95 Abu daud 1740 96 ar rum ayat 21 97 Tuhan itu tiga 98 Al Hijr 94 99 kebaikan 100 Tahrim ayat 6

Hasil pencarian tentang tentang+sholat

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 108
Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 5
Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka
Apakah yang dapat memberitahukanmu tentang hakikatnya dan memberikan gambaran kepadamu tentang kedahsatannya
"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan...ditanya pula tentang apa yang kalian perbuat") karena sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian.
(Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai) tentang perbuatan-perbuatan
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 66
Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (kesana) malahan mereka ragu-ragu tentang
(Maka terangkanlah kepada-Ku tentang yang kalian tanam?)...yaitu tentang tanah yang kalian bajak lalu kalian semaikan benih-benih di atasnya.
Katakan kepada mereka, "Kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami, dan kami pun tidak akan ditanya...tentang dosa-dosa kalian."
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 2
Tentang berita yang besar,
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 117
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia...lebih mengetahui tentang orang orang yang mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 25
Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak...akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat".
Aku bersumpah bahwa berita tentang umat-umat terdahulu dan tentang fakta-fakta alam yang cukup memberi
(Tentang orang-orang yang berdosa) tentang keadaan orang-orang yang berdosa, lalu mereka berkata kepada
Orang-orang yang dibersihkan dari dosa itu kemudian saling berhadapan dan saling berbincang tentang ihwal...mereka dan tentang keadaan mereka ketika masih di dunia.
Masing-masing mereka menanyakan kepada temannya tentang kehormatan yang mereka terima ini, dan juga tentang
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 3
yang mereka perselisihkan tentang ini.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 2
tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 1
Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 41
tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa,
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 9
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 61
Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat....Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.
(Mereka berkata, "Demikianlah) sebagaimana perkataan kami tentang berita gembira ini (Rabbmu memfirmankan...Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana) di dalam perbuatan-Nya (lagi Maha Mengetahui) tentang makhluk-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 93
tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 63
Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 1
Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan?
(Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 66
Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu...bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 63
Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit....Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah".
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 51
Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.