Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 Menuntut ilmu 7 Sabar 8 ali imran 9 Etika murid kepada guru 10 iblis 11 kejadian manusia 12 shalat 13 al jaatsiyah ayat 13 14 al maidah ayat 3 15 an nahl ayat 125 16 Sholat 17 ali imran 159 18 jual beli 19 muhammad 10 20 al hujurat ayat 13 21 jujur 22 sedekah 23 al maidah ayat 2 24 akal 25 luqman 13 26 al baqarah ayat 282 27 al ikhlas 28 al ahzab ayat 21 29 Zakat 30 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 31 Dosa 32 al+anam+ayat+1 33 amanat 34 an-nisa ayat 19 35 luqman 36 Pasar modal 37 taubat 38 haji 39 saba 19 40 Al baqarah ayat 2 41 Pohon 42 an nisa ayat 59 43 yunus 10 44 Hadist Bukhori dan muslim 45 Masjid 46 At taubah ayat 36 47 Al-an'am ayat 165 48 surat quraisy 49 Ibrahim+ayat+34 50 ali imran 190 51 an-nahl ayat 90 52 nafas 53 muslim, bab pakaian (2125) 54 jihad 55 al-Furqan ayat 67 56 Surah al baqarah ayat 30 57 AL HUJURAT AYAT 10 58 Ziarah kubur 59 surat ali imran ayat 159 60 al ikhlas ayat 1 61 nikah 62 ali Imran 64 63 ar rum ayat 30 64 AL ISRA AYAT 23 65 at taubah ayat 71 66 surat Yunus ayat 57 67 at tahrim ayat 6 68 an+nisa+ayat+59 69 al baqarah ayat 30 70 surah hud ayat 61 71 al mujadilah ayat 11 72 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 73 al maidah ayat 1 74 an nur ayat 2 75 maha lembut 76 al baqarah ayat 21 77 Takdir 78 al ankabut ayat 45 79 Takwa 80 Ibrahim 7 81 al imran 82 Hud ayat 61 83 al-ikhlas 84 lebih dari 85 al maidah ayat 90 86 Tentang bersi 87 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 88 an nisa ayat 29 89 Mengurus 90 Agama 91 al- Baqarah ayat 195 92 yunus 41 93 kurang dari 94 surat Al Qashash ayat 77 95 Surat Al-mulk ayat 15 96 gigi 97 Minyak wangi 98 luqman ayat 13 99 nenek moyang 100 membunuh

Hasil pencarian tentang tentang+tumbuhan+dan+pemanfaatannya

(Dan apakah mereka tidak memperhatikan) maksudnya tidak memikirkan tentang (bumi, berapakah banyaknya...Kami tumbuhkan di bumi itu) alangkah banyaknya (dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang baik) jenisnya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mereka itu adalah orang-orang yang Kami beri kitab suci, ilmu yang bermanfaat, dan kehormatan kenabian...Apabila orang-orang musyrik Makkah mengingkari tiga hal itu, Kami telah menyerahkan hak pemeliharaan dan...pemanfaatannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.
(Dan berilah) jadikanlah (buat mereka) buat kaummu (suatu perumpamaan tentang kehidupan dunia ini) menjadi...Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya) menjadi tumbuh subur disebabkannya (tumbuh-tumbuhan...di muka bumi) atau air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, hingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi...segar dan tumbuh dengan suburnya (kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi) (kering) layu dan bagian-bagiannya...Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan
(Dan tumbuh-tumbuhan) jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang (dan pohon-pohonan) jenis tumbuh-tumbuhan
(Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan) maksudnya retak-retak karena daripadanya keluar tumbuh-tumbuhan
(Kami menjadikan api itu untuk peringatan) yakni mengingatkan tentang neraka Jahanam (dan sebagai bekal...diambil dari lafal Aqwal Qaumu, yakni kaum itu kini berada di padang pasir yang tandus, tiada tumbuh-tumbuhan...dan air padanya.
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 12
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 51
Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 6
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 15
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
Sebagian untuk diminum dan sebagian yang lain untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan....Di tempat tumbuh-tumbuhan itulah kalian menggembalakan hewan ternak kalian agar dapat menjadikannya makanan...dan memberi kalian susu, daging dan bulu.
(Dan sungguh jika) lam menunjukkan makna qasam (Kami mengirimkan angin) yang membahayakan tumbuh-tumbuhan...(lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning/kering, benar-benar tetaplah mereka) benar-benar...lafal ayat ini menjadi jawab dari qasam pada awal ayat tadi (sesudah itu) sesudah mengeringnya tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 45
Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan...dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu...Dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dan Kami bersumpah, "Jika Kami benar-benar telah mengirimkan angin yang memberikan bahaya bagi tumbuh-tumbuhan...mereka melihatnya menjadi kuning karena angin itu, mereka pasti akan tetap bersikap kufur kepada Allah dan...mengingkari nikmat-Nya setelah mereka melihat kuningnya tumbuhan itu."
Tidakkah kalian berpikir, wahai orang-orang yang berakal, tentang tanda-tanda kekuaasaan Allah yang ada...Dialah yang menurunkan air hujan dari awan hingga membuat bumi menjadi hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan...Allah Mahalembut, yang mengetahui secara rinci dan menyediakan apa saja yang mendatangkan manfaat kepada
(Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian) seperti biji gandum (dan tumbuh-tumbuhan) seperti
menurunkan air hujan itu dari langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman) untuk kalian minum (dan...sebagiannya menjadi tumbuh-tumbuhan) maksudnya oleh sebab air itu menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan (
(Dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan-perbendaharaan hujan, rezeki...dan tumbuh-tumbuhan (dan kepada Allahlah kembali) semua makhluk.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 7
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam...tumbuh-tumbuhan yang baik?
(Kemudian Kami belah bumi) dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalamnya (dengan sebaik-baiknya.)
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 10
Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya...(menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.
Di sana juga terdapat biji-bijian yang berkulit sebagai rezeki untuk kalian dan hewan-hewan ternak kalian...Juga terdapat segala tumbuh-tumbuhan yang harum aromanya.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 22
Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit..., lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.
(Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan hujan, rezeki, tumbuh-tumbuhan dan...lain-lain (dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu) di antaranya menyiksa orang-orang kafir dan membebaskan
Kami turunkan mann--zat manis dan lengket seperti madu yang dikeluarkan beberapa jenis pepohonan--dan...yaitu burung yang dikenal dengan nama puyuh--yang datang kepada kalian dengan kelompoknya pada pagi dan...Kami menurunkan ini semua agar kalian dapat makan dan bersenang-senang....), merupakan makanan manusia yang lebih bergizi daripada protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dari...segi asimilasi kehidupan dan pemanfaatannya untuk tubuh.
(Dan di langit terdapat rezeki kalian) yaitu hujan yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan sebagai...rezeki (dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepada kalian) yakni tempat kembali, pahala, dan siksaan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 99
Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan...maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau....Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai...yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang...Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 95
Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan....Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.
(Dan buah-buahan serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi...suatu pendapat "Abban" artinya makanan ternak yang berasal dari tangkai atau bulir gandum atau padi dan
Kami menurunkan air yang membawa banyak kebaikan dan manfaat dari langit, lalu Kami menumbuhkan, dengan...air itu, kebun-kebun yang mempunyai pohon-pohonan, bunga-bungaan dan buah- buahan....Dan dengan air itu juga Kami menumbuhkan biji tumbuhan yang dituai,