Paling Sering Dicari

1 asmaul husna 2 Hud ayat 1 3 puasa 4 niat 5 An Naml ayat 6 6 ibrahim 7 iman 8 ali+imran+ayat+16 9 surat at tahrim ayat 6 10 at taubah ayat 105 11 ali imran 159 12 an nisa ayat 29 13 al hujurat ayat 6 14 ibrahim 7 15 ibadah 16 nikah 17 Al baqarah ayat 275 18 AN NISA AYAT 3 19 an nisa ayat 4 20 al maidah ayat 8 21 At tahrim ayat 6 22 Takwa 23 ali+imran+ayat+17 24 surat alzalzalqh 25 haji 26 zina 27 Ayat Alquran tentang filsafat 28 Al+maidah+ayat+90 29 Tulislah 30 an-nahl ayat 90 31 Berangsur 32 Al-Maidah ayat 2 33 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 34 Taubat 35 Babi 36 al an'am ayat 165 37 Al hijr 9 38 al maidah ayat 5 39 an-nahl ayat 125 40 Puasa tiga hari 41 Zaitun 42 zakat 43 marah 44 Makna surat al baqarah ayat 234 45 surah yusuf 46 ali+Imran+ayat+102 47 al ikhlas 48 Annisa ayat 1 49 Al+Maidah+ayat+101 50 ALI IMRAN 51 banjir 52 an nahl ayat 90 53 ali imran ayat 15 54 An-Nisa Ayat 9 55 Budak 56 berat 57 imran 61 58 Surat 17 ayat 23 59 al maidah ayat 1 60 Hutang 61 Ibrahim ayat 24 62 Dalam kubur berputus asa 63 surat+thaha+ayat+125 64 Al anfal ayat 9 65 Az Zukhruf ayat 4 66 Ikan 67 Ali imran 110 68 Al-Mutaffifin+ayat+2 69 yasin+ayat+30-38 70 ilmu 71 al imran 192 72 MUHAMMAD 73 Kedengkian 74 ali imran 104 75 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 76 SURAT AL KAFIRUN 77 al anfal ayat 75 78 an Nisa ayat 36 79 An Nuur ayat 35 80 Tidak membeda-bedakan 81 surat al-fatihah 82 jual beli 83 gunung meletus 84 Sedekah 85 asy syura ayat 20 86 Ali+imran+191 87 Membela diri sesudah teraniaya 88 Al-Mu'minun Ayat 19 89 Fathir ayat 31 90 ali imran 103 91 Surah aRum+ayat+21 92 ali imran ayat 77 93 at tauriq ayat 3 94 anak berkebutuhan khusus 95 surat+ali-imran+ayat+19 96 hadis tentang budi pekerti para sahabat nabi 97 seketul daging 98 surah lukman ayat 14 99 aQ.S Ali imran (4) 190-191 100 Seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya

Hasil pencarian tentang tolaklah+keburukan+dengan+kebaikan+

terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 34
Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan....Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Katakanlah kepada manusia, wahai Rasulullah, "Tidaklah sama kebaikan-kebaikan yang dihalalkan dan keburukan-keburukan...Jadikanlah ketaatan kepada Allah itu, hai orang-orang yang berakal, sebagai penangkal kalian dari siksanya, dengan...memilih kebaikan dan menjauhi keburukan agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 96
Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 10
Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki...bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 35
Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya).
(Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan) maksudnya Kami telah menjelaskan kepadanya jalan kebaikan...dan jalan keburukan.
Kami menguji hamba-hamba Kami dengan ujian berupa kebaikan dan keburukan, dan pada diri mereka terdapat
Katakanlah, "Sesungguhnya aku tidak kuasa untuk mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepada kalian) atau keburukan...Atau kebaikan.
(Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki) sesudah terjaganya langit...dari pencurian pendengaran (bagi orang yang di bumi ataukah Rabb mereka menghendaki kebaikan bagi mereka...) lafal rasyadan artinya khairan, yaitu kebaikan.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 46
Dia berkata: "Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum (kamu minta) kebaikan?
apa yang dikehendaki-Nya (dan Yang memberi petunjuk) kepada apa yang telah ditentukan-Nya berupa amal kebaikan...dan amal keburukan.
"Adakah berhala-berhala itu," lanjut Ibrâhîm, "dapat memberikan kebaikan jika kalian menaati mereka?...Atau sebaliknya, dapatkah mereka mendatangkan keburukan jika kalian menentang mereka?"
memaafkan orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan Allah, ketika Dia membalas setiap kaum dengan...kebaikan dan yang lain dengan keburukan, sesuai dengan apa yang diperbuat masing-masing.
Orang yang melakukan kebaikan, berupa keimanan dan amal saleh, akan memperoleh pahala yang berlipat ganda...Dan orang yang melakukan keburukan dalam bentuk kekufuran dan kemaksiatan, maka ia tidak akan diberi...balasan kecuali dengan yang semisal dengan perbuatan buruknya itu.
dekatnya hari kiamat melalui alamat-alamatnya supaya mendapatkan balasan) di hari itu (tiap-tiap diri itu dengan...apa yang ia usahakan) apakah kebaikan ataukah keburukan.
Dan jika Allah menimpakan suatu keburukan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali...Demikian pula, jika Dia telah menentukan suatu kebaikan kepadamu, maka tak seorang pun yang dapat menghalanginya...Dialah Allah yang, dengan karunia-Nya, memberikan kebaikan kepada para hamba yang dikehendaki-Nya.
Sesungguhnya kamu telah bekerja) telah beramal dengan sekuat tenagamu (hingga) menemui (Rabbmu) yakni...mati (dengan sungguh-sungguh, maka pasti kalian akan menemuinya) yakni, menemui amal perbuatanmu yang...telah disebutkan tadi pada hari kiamat nanti, baik amal kebaikan atau pun amal keburukan, semuanya pasti
mengelompokkan mereka menjadi beberapa golongan: ada yang saleh, yaitu mereka yang beriman dan konsisten dengan...Mereka semua Kami uji dengan pelbagai bentuk kebaikan dan keburukan agar mereka bertobat dan menyesali
Kalian bahkan akan mendapatkan pahala atas kebaikan dan kesyukuran kalian....Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri perbuatan baik hamba-Nya dan Maha Mengetahui segala kebaikan dan keburukan
Yang berbuat baik akan dibalas kebaikan dan yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan pula....Allah adalah Pencipta dan Penentu kadar sesuatu, tidak akan lengah dengan apa yang mereka kerjakan.
(Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan) dalam tingkatan rinciannya, karena sebagian daripada keduanya...(Tolaklah) kejahatan itu (dengan cara) yakni dengan perbuatan (yang lebih baik) seperti marah, imbangilah...dengan sabar, bodoh imbangilah dengan santunan, dan perbuatan jahat imbangilah dengan lapang dada atau
Sedangkan bangsa Tsamûd, mereka telah Kami perlihatkan jalan kebaikan dan keburukan.
Di tempat itu, setiap orang mengetahui kebaikan dan keburukan yang telah diperbuatnya, dan menerima balasannya
tanganmu, "Apabila ada niat baik di hati kalian yang Allah pasti mengetahuinya, kalian akan diberi kebaikan...Allah juga akan mengampuni dosa-dosa syirik dan keburukan-keburukan masa lalu.
mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya) maksudnya Allah menjelaskan kepadanya jalan kebaikan...dan jalan keburukan.
Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, "Aku tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan kebaikan...Kalaulah, misalnya, aku dapat mengetahui hal yang gaib, seperti yang kalian sangka, tentu aku--dengan...pengetahuan itu--akan memperoleh banyak kebaikan dan terhindar dari semua keburukan.
kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka, memuji Allah dalam keadaan apa pun, berusaha melakukan kebaikan...untuk diri mereka dan orang lain, memelihara salat dan menjalankannya dengan sempurna dan penuh khusuk..., menyuruh melakukan segala kebaikan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat, mencegah...segala keburukan yang tidak diperbolehkan agama, dan teguh menjalankan syariat Islam.
Kemudian Kami mengutus rasul-rasul kepada mereka untuk memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan wahyu...Tabiat manusia yang berpotensi untuk menerima kebaikan dan keburukan adalah penyebab berkuasanya keburukan...Kalau bukan karena ketetapan terdahulu dari Tuhanmu dengan menangguhkan perkara orang kafir itu denganmu
Tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati) di dunia (dan Kami akan menguji kalian) mencoba kalian (dengan...keburukan dan kebaikan) seperti miskin, kaya, sakit dan sehat (sebagai cobaan) kalimat ini menjadi Maf'ul
Katakan kepada mereka, Muhammad, "Sesungguhnya aku tidak mampu mendatangkan kebaikan atau keburukan kepada...diriku, kecuali dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadaku.