Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 surah al a'raf ayat 79 10 zakat 11 Jibril 12 Hikmah 13 lokasi yang memudahkan 14 an nisa ayat 58 15 Berfikir+positif 16 Bumi bulat 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 at taubah ayat 60 19 al+ikhlas 20 at taubah ayat 105 21 saba 16 22 al+lail+ayat+1-2 23 Al maidah ayat 48 24 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 25 sombong 26 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 27 al maidah ayat 2 28 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 29 Hadis kitab zabur 30 Jihad 31 yusuf 69 32 surat+thaha+ayat+125 33 surat+thaha+ayat+126 34 Sakit 35 hadits kitab taurat 36 dalil+kitab+Zabur 37 al-A’raf+ayat+204 38 Hadist kitab Zabur 39 an nisa ayat 1 40 al+hijr+22 41 Zina 42 at tahrim ayat 6 43 al baqarah ayat 188 44 hr+muslim+288 45 yusuf ayat 111 46 AS+SAJADAH+AYAT+6 47 Ayat ayat larangan zina 48 Melindungi 49 Pengertian dalil kitab 50 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 51 Lalai 52 Ali Imran 159 53 anjing 54 dalil+kitab+injil 55 al hujurat ayat 13 56 Menyelam 57 Samiri 58 Al Baqarah ayat 2 59 Injil 60 al baqoroh ayat 247 61 rasul nabi hamba allah manusia 62 ruh roh jiwa jasad tulang belang kubur dibangkitkan 63 Bergelimang dosa 64 yusuf 65 Ibrohim ayat 7 66 yunus 10 67 Arsy 68 gagak 69 al maidah ayat 100 70 Surat-ad-dahr-ayat-23 71 Al hijr 74 72 hadits riwayat muslim makanan kehujanan 73 Al-Ahzab ayat 33 74 membunuh 75 Seribu malaikat 76 millah ibrahim 77 luqman 13 78 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 79 Usaha 80 ath-thalaq+ayat+2 81 al baqarah ayat 205 82 surat ghafir ayat 49 83 surat+al-ahzab+ayat+33 84 ali imran 47 85 AL HASYR AYAT 18 86 al-imran 97 87 Ibrahim+41 88 kebiasaan 89 al-mujadilah ayat 11 90 al hijr 9 91 al+Imran 190 92 ali imran 130 93 Berlomba lomba mengumpulkan harta 94 Perintah membaca Alquran secara tartil 95 Al-Hajj ayat 29 96 Ali+Imran+Ayat+190 latin 97 MEMANCARKAN SPERMA 98 Takut kepada Allah 99 Ali imran 110 100 katakanlah

Hasil pencarian tentang tuhannya

terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 59
(yaitu) yang bersabar dan bertawakkal kepada Tuhannya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 27
dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 15
(Bukan demikian), yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 15
dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 16
Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 33
Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepada-Nya...merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripada-Nya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 122
Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 84
(lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci:
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 2
dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 3
yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 50
Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 3
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,
terjemahan ayat Surat Al-'Adiyat Ayat 6
sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya,
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 46
Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 14
Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya).
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 18
Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 16
Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku".
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 110
Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah...ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 26
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 20
tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 44
Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya
Sesungguhnya orang-orang yang takut dan merasakan kebesaran Tuhannya, dan telah terbiasa bersikap demikian
Kemudian Nûh memohon kepada Tuhannya, "Aku terkalahkan oleh kaumku, maka balaslah dan menangkanlah aku
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 131
Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!"
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 99
Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 34
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya
Barangsiapa bertemu Tuhannya dalam keadaan beriman dan beramal saleh, maka akan memperoleh kedudukan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 27
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 6
Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 39
Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.