Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 7 zakat 8 al ikhlas 9 Mimpi 10 riba 11 Jual beli 12 bekerja 13 yunus 14 surah al maidah ayat 89 15 al hujurat ayat 13 16 Menghargai pendapat orang lain 17 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 18 ali imran ayat 130 19 Al Maidah ayat 1 20 AL MUJADALAH AYAT 11 21 al baqarah ayat 30 22 yunus+ayat+85-86 23 hadits+surat+an+nahl 24 penciptaan manusia 25 Menuntut ilmu 26 jujur 27 al+ikhlas 28 gunung 29 akhlak 30 ibrahim 7 31 syari'ah 32 Menerima harta dengan nafsu serakah 33 ibrahim 52 34 laut 35 ibrahim ayat 28 36 al imran 186 37 surat al wakiah 38 Ali Imran 159 39 Surat+Ali+Imran+ayat+190 40 obat 41 az zariyat ayat 56 42 An nisa ayat 58 43 al maidah ayat 87-88 44 At-taubah+ayat+103 45 Ali imran 45 46 al an'am ayat 38 47 ALMAIDAH AYAT 2 48 hujan 49 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 50 al-baqarah ayat 286 51 sakit 52 yusuf 47 53 al maidah ayat 6 54 Pemimpin 55 al A'raf ayat 54 56 yusuf 3 57 Penyakit 58 mencatat dengan jujur 59 ibadah 60 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 61 Hud ayat 7 62 ALI IMRAN 102 63 neraka 64 An nahl ayat 90 65 Babi 66 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 67 Sedekah 68 niat 69 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 70 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 71 Al-Hujarat ayat 12 72 Amal jariyah 73 rahmat allah 74 Murka alloh 75 Al baqarah ayat 2 76 Al alaq ayat 1-5 77 surah al-isra ayat 79 78 al hujurat ayat 14 79 Tajwid surat Al anbiyah ayat 47 80 SURAH+ALBAQARAH+AYAT+30 81 sungai 82 PEMBERI ILMU 83 al baqarah ayat 31 84 Al-Maidah ayat 3 85 al fushilat ayat 11 86 Al Imran 85 87 daud 88 Al Hujurat ayat 12 89 an nisa ayat 4 90 Surat+al+furqan+ayat+26-27 91 ukuran 92 Ditakdirkan sesat oleh Allah 93 hadits hutang 94 Al isra ayat 34 95 surat al isro ayat87 96 ibrahim 24-25 97 al imran ayat 102 98 CAHAYA 99 thaha ayat 105 100 Mendengar

Hasil pencarian tentang tujuh+perkara+membinasakan

Mereka mencukupkan diri dengan berbagai kenikmatan yang halal saja agar terhindar dari siksa yang membinasakan...Sesungguhnya siapa saja yang melakukan perkara-perkara jelek ini akan mendapatkan siksa.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Nûh melanjutkan, "Maka putuskanlah perkara antara aku dengan mereka ini dengan suatu keputusan yang dapat...membinasakan mereka yang telah mengingkari keesaan-Mu serta mendustakan rasul-Mu.
(Berkata Musa kepada mereka,) jumlah para ahli sihir Firaun ada tujuh puluh dua orang; setiap orang dari...kalian mengada-adakan kedustaan terhadap Allah) dengan menyekutukan seseorang bersama-Nya (maka Dia membinasakan...kalian) ia dapat dibaca Fayushitakum dan Fayashitakum, artinya Dia akan membinasakan kalian, karena
Raja berkata: Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus...Aku juga melihat tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh bulir lainnya kering.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 155
Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan taubat kepada Kami) pada waktu yang...ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata: "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan...Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami?
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 43
Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor...sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum...) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering".
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 46
dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh...ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh...bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 17
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan (tujuh buah langit); dan Kami tidaklah
(Kemudian sesudah itu akan datang) artinya sesudah tujuh musim yang subur-subur itu (tujuh tahun yang...amat sulit) kekeringan dan masa sulit; hal ini merupakan takbir daripada tujuh ekor sapi betina yang...yang kalian simpan untuk menghadapinya) akan memakan semua biji-bijian dari hasil panen yang selama tujuh...tahun yang subur itu; dimaksud kalian memakannya selama tujuh tahun paceklik itu (kecuali sedikit dari
(Jahanam itu mempunyai tujuh pintu) tujuh lapis (Tiap-tiap pintu) daripadanya (adalah untuk segolongan
artinya orang yang jujur (Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang...dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh lainnya
memanggil Yûsuf, "Wahai Yûsuf yang selalu menjaga kejujuran, beritahulah kami takwil mimpi tentang tujuh...sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh sapi kurus....Terangkan pula takwil mimpi tentang tujuh bulir gandung yang hijau dan tujuh bulir lain yang kering.
Dan demi yang membedakan sejelas-jelasnya) maksudnya, demi ayat-ayat Alquran yang membedakan antara perkara...yang hak dan perkara yang batil, serta yang membedakan antara perkara yang halal dan perkara yang haram
(Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka) yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang...mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak
hamba-hamba-Nya) baik terhadap mereka yang berbakti maupun terhadap mereka yang durhaka, karena Dia tidak membinasakan...kehendaki (dan Dialah Yang Maha Kuat) atas semua kehendak-Nya (lagi Maha Perkasa) Maha Menang atas semua perkara-Nya
Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat) kitab yang memisahkan antara perkara...yang hak dan perkara yang batil dan antara perkara yang halal dan perkara yang haram (dan penerangan
(Demi Alkitab) yaitu Alquran (yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang
Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il mudhari' di sini bermakna fi'il madhi (tujuh...ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh) ditelan oleh (tujuh ekor) sapi (sapi betina yang kurus-kurus...) lafal `ijaaf adalah bentuk jamak dari kata tunggal `ajfau, artinya sapi betina yang kurus (dan tujuh...bulir gandum yang hijau dan yang lainnya) yakni tujuh bulir pula (kering) telah melingkar pada tujuh
("Sesungguhnya kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar) yaitu suatu perkara mungkar
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 32
Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 76
Sesungguhnya Al Quran ini menjelaskan kepada Bani lsrail sebahagian besar dari (perkara-perkara) yang
(Dan Kami bina di atas kalian tujuh lapis) maksudnya langit yang berlapis tujuh (yang kokoh) lafal Syidaadan
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 12
dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh,
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 15
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?
Katakan pula, "Siapakah Tuhan Pemilik tujuh lapis langit dan singgasana agung?"
makhluk-makhluk yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang-orang yang tuli) tidak mau mendengarkan perkara...yang hak (dan bisu) tidak mengucapkan perkara yang hak (yang tidak mengerti apa pun) tentang perkara
(Ini adalah) (ayat-ayat Kitab) sebagian dari Alquran (yang nyata) untuk membedakan antara perkara yang...hak dengan perkara yang batil.
Dan bahwa Dia telah membinasakan kaum 'Ad pertama, umat Nabi Hûd, dan membinasakan kaum Tsamûd, umat
Dan bahwa Dia telah membinasakan kaum 'Ad pertama, umat Nabi Hûd, dan membinasakan kaum Tsamûd, umat
Allah telah membinasakan kaum Nabi Nûh sebelum membinasakan 'Ad dan Tsamûd.