Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Riba 3 jihad 4 ilmu 5 ali imran 6 Menghitung nikmat allah 7 niat 8 al ikhlas 9 pemimpin 10 Al Maidah Ayat 2 11 sabar 12 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 13 Salam 14 zakat 15 akhlak 16 Ali imran ayat 190 17 Ayat+47 18 muhammad 19 al hijr 9 20 Surat+Maryam+Ayat+94 21 al maidah ayat 48 22 al-maidah ayat 2 23 Al quran 24 al maidah ayat 1 25 AT TAUBAH AYAT 60 26 hujan 27 ali imran 190 28 an-nisa ayat 58 29 Hijr 19 30 Maksiat 31 nikah 32 al-qiyamah ayat 2 33 Albaqarah ayat 2017 34 jual beli 35 Ali imran 31 36 Itulah perumpamaan 37 khalifah 38 al ahzab ayat 21 39 Surat+Maryam+Ayat+76 40 Ali imran 110 41 konflik beragama 42 Tentang kesehatan jiwa 43 Cahaya 44 an nisa ayat 58 45 surat saba ayat 3 46 al Baqarah ayat 285 47 iman 48 al hajj ayat 62 49 al baqarah ayat 22 50 ali imran 159 51 pendidikan 52 Al+alaq+ayat+96 53 Hadits+at+huru 54 Al hijr 55 Sedekah 56 al+insan+ayat+46 57 An nisa ayat 29 58 ali imran 19 59 Hak persamaan hukum 60 Al anfal ayat 2 61 ghafir ayat 60 62 minyak 63 Hadis tentang pendidikan 64 al baqarah ayat 256 65 Surah Al-Fatihah ayat 2 66 islam 67 Sholat 68 Ali Imran 104 69 sungguh sudah ada suri tauladan dalam diri rasulullah 70 Surat Yaasin ayat 36 71 al bayinah ayat 6 72 al-ahzab ayat 33 73 Bisikan syaitan 74 an nisa ayat 23 75 yunus ayat 10 76 Yusuf 77 haji 78 al+mukminun+ayat+109 79 al alaq ayat 1-5 80 al Hijr ayat 9 81 Al Baqarah ayat 282 82 ali imran 64 83 ali imran ayat 153 84 Suri tauladan nabi Muhammad 85 Surat+Maryam+Ayat+80 86 https://www.sinizam.com/2016/09/ayat-ayat-tentang-pola-hidup-sederhana-menyantuni-dhuafa-duafa.html 87 surat al maidah ayat 5 88 al baqarah ayat 83 89 Luqman ayat 18 90 Bimbingan dan Konseling dalam Tradisi Nabi 91 surah al insirah ayat 5 dan 6 92 At Taubah ayat 103 93 ar rahman 72 94 Allah akan mengangkat derajat orang yang membaca Al-Qur’an, sebagaimana dalam hadis riwayat muslim yang artinya: “Umar bin Khattab ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya Allah SWT. akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini (Al-Qu 95 surat+al-+mujadilah+ayat+33 96 berbicara 97 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 98 angin 99 Hadis+tentang gadai 100 AN nahl ayat 90

Hasil pencarian tentang ukuran

terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 49
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang sesuai dengan hikmah.
adalah kunci-kunci perbendaharaan segala sesuatu itu (dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran-ukuran
Di surga kalian akan memperoleh segala jenis buah-buahan dengan berbagai macam ukuran yang dapat kalian
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 19
menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 21
sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 18
Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan
Oleh karena itu, amal adalah ukuran penghargaan Allah kepada manusia.
tidak jauh dari penghuni bumi dengan sebuah hiasan berupa planet dan bintang yang bersinar, dengan ukuran
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 2
sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(Nya), dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 27
tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran
jangan bergerak-gerak mengguncangkan penduduknya (dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran
dinashabkan oleh Fi'il yang terdapat pada firman selanjutnya yang berfungsi menafsirkannya (ciptakan menurut ukuran
("Kemudian dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta) menurut ukuran hasta malaikat (belitlah dia
(Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran) berdasarkan kecukupan mereka (lalu Kami jadikan
(Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya) Dia menghisab semua makhluk selama setengah hari menurut ukuran
menciptakan segala sesuatu) karena hanya Dialah yang mampu menciptakan kesemuanya itu (dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya
Milik Allahlah segala yang ada di langit dan di bumi, penciptaan, ukuran dan pengurusannya.
Al-Qur'ân itu juga mengandung ukuran yang benar dan jujur antara yang benar dan yang palsu.
(Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya) menurut kadar dan ukuran yang tidak berlebihan.
Dia menghisab semua makhluk dalam jangka waktu setengah hari menurut ukuran hari dunia sebagaimana yang
Maksudnya jadikanlah baju besi itu sehingga sesuai dengan ukuran pemakainya (dan kerjakanlah oleh kalian
kelompok ini-- kelompok yang benar-benar tidak tahu dan kelompok yang munafik--dan Mahabijaksana dalam ukuran
) dapat dibaca Yunazzilu atau Yunzilu, yakni menurunkan rezeki-Nya (apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran
tidak dapat mendatangkan mudarat sedikit pun kepadamu, karena Allah telah menurunkan al-Qur'ân sebagai ukuran
menganggap kalian adalah orang-orang bodoh yang tidak dapat mengukur keutamaan makhluk Allah; apakah ukuran
matahari dan bulan) dibaca nashab diathafkan kepada Lafal lail secara makna (untuk perhitungan) untuk ukuran
mereka tahu bahwa anggapan itu hanyalah dusta belaka terhadap Allah Swt. (1) Qinthâr adalah satuan ukuran
Dengan ukuran itulah Allah akan membalas segala perbuatan kalian, di dunia dan di akhirat."
Ketujuh, jagan mengurangi timbangan atau ukuran saat kalian memberi dan jangan meminta lebih atau tambahan