Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 hujan 10 yusuf 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 al-baqarah ayat 168 14 al-maidah ayat 3 15 an-nur+ayat+36 16 Urusan 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 al-insyirah ayat 5 19 hewan 20 huud+40 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 Ibrahim ayat 7 23 dunia 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 menghindari perkelahian 27 orang tua 28 kemuliaan 29 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 30 ikhlas 31 petunjuk 32 al baqarah ayat 261 33 mengharapkan pertemuan 34 ali imran ayat 26 35 AL+AHZAB+AYAT+70 36 QS.Al imran ayat 79 37 ali imran ayat 185 38 al bayyinah ayat 8 39 surat Al furqan ayat 20 40 Bersyukur 41 lukman+ayat+15 42 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 43 surat al baqarah ayat 11 44 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 45 al-maidah ayat 48 46 Surat al maidah ayat 48 47 surat Al furqan ayat 9 48 Al+hijr+ayat+48 49 ibrahim 32 50 ar rum ayat 21 51 Memohon ampun 52 an nisa ayat 59 53 Al+Anbiyâ+ayat+73 54 al baqarah ayat 124 55 An nahl ayat 120 56 Anjing 57 al ahzab ayat 70 58 Surga 59 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 60 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 61 anak sapi 62 al furqan ayat 67 63 Ayat 36 surat al isra 64 al an'am ayat 38 65 ali imran 64 66 menjaga lisan 67 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 68 nuh ayat 25 69 ali imran 190-191 70 bermain 71 an nisa ayat 1 72 Sedekah 73 an nisa ayat 58 74 AL HAJJ AYAT 5 75 Riba 76 an-nisa+ayat+29 77 al qadar ayat 1-5 78 al a'raf ayat 31 79 an+nur+ayat+62 80 an nisa ayat 9 81 Kuda 82 pendidikan 83 ibrahim 9 84 al-an’am ayat 136 85 Saba 13 86 ali imran 185 87 Hidup sederhana 88 ali+imran+188 89 masuk 90 Ibrahim ayat 43 91 Permadani 92 Sedikit sekali berterimakasih 93 Terhadap diri 94 Tadabbur asy syuara ayat 174 95 ISLAM KONTOL 96 Cobaan 97 golongan 98 MARYAM 99 Al Imran ayat 7 100 ibrahim ayat 33

Hasil pencarian tentang uzair

Pemurah selaku seorang hamba) yang hina dan tunduk patuh kepada-Nya kelak di hari kiamat, termasuk Uzair
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 30
Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera
> Sebagaimana orang-orang shabi'in menjadikan malaikat sebagai tuhan, orang-orang Yahudi menjadikan Uzair
bahwa mereka adalah tuhan-tuhan sesembahan kalian (selain-Nya) seperti para malaikat, Nabi Isa dan Nabi Uzair
Ayat ini diturunkan sewaktu Ibnu Zaba'ri mengatakan, bahwa penyembah Uzair, Al Masih dan para Malaikat
-deskripsi"> Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan ‘Uzair putra Allah, Nasrani yang
class="tafsir-deskripsi"> Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak seperti orang Yahudi mengatakan Uzair
Mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka sembah selain Allah di dunia seperti 'Isâ, 'Uzair
Wahai Muhammad, bukankah engkau mengatakan bahwa Isa adalah hamba yang saleh dan ‘Uzair adalah hamba...Zab’ariy berkata, “(Bukankah) Orang-orang Nasrani menyembah Isa, orang-orang Yahudi menyembah ‘Uzair...Adapun Nabi Isa ‘alaihis salam yang disembah orang-orang Nasrani, ‘Uzair yang disembah orang-orang
(Orang-orang Yahudi berkata, "Uzair itu putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Almasih itu)
Yang dimaksud antara lain ialah Nabi Isa, Nabi Uzair dan malaikat-malaikat, sesungguhnya mereka dapat
bukan seperti apa yang telah mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, Uzair
mempunyai anak laki-laki dan perempuan, tanpa landasan ilmu pengetahuan) mereka telah mengatakan, bahwa Uzair
menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hamba-Ku) yakni para Malaikat-Ku, Nabi 'Isa dan Nabi 'Uzair
-deskripsi"> Seperti malaikat, Nabi ‘Isa dan ‘Uzair.
menghimpun mereka (beserta apa yang mereka sembah selain Allah) yakni seperti malaikat; Nabi Isa, dan Nabi Uzair
bahwa negeri itu adalah Baitul Maqdis dahulu, orang yang melewatinya dengan berkendaraan keledai adalah Uzair
class="tafsir-deskripsi"> Maksudnya malaikat, jin yang masuk Islam, Nabi Isa ‘alaihis salam, dan 'Uzair

-deskripsi"> Seperti berhala, malaikat, jin, Nabi Isa, ‘Uzair, para wali atau orang-orang
tafsir-deskripsi"> Maksudnya, setelah mereka dikumpulkan bersama apa yang mereka sembah, yaitu malaikat, Uzair
Orang itu bernama Uzair dan lewat di Baitulmakdis dengan mengendarai keledai sambil membawa sekeranjang