Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 penganiayaan 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Ayat+201 6 Hadis+at+taubah+ayat+105 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 hari+kiamat 10 Al-luqman+ayat+13-17 11 hari kiamat 12 Ali Imran 159 13 Riba 14 Injil 15 Al Hujurat ayat 13 16 Surat Al sajdah ayat 29 17 Sesuai petunjuk 18 dalil+kitab+injil 19 Al maidah ayat 48 20 an-nisa' ayat 100 21 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 22 Al sajdah ayat 29 23 Ali+Imran+191 24 Al imran 25 Ibrahim ayat 7 26 sombong 27 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 28 at taubah ayat 105 29 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 30 kontrol diri 31 al hadid ayat 3 32 Zina 33 yusuf 111 34 an nisa 1 sampai 3 35 ilmu 36 an nisa ayat 34 37 Zabur 38 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 39 niat 40 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 41 ali+imran+190-191 42 Ali Imran ayat 159 43 Surat Al infitar 6 44 Hadits tentang ketauhidan 45 Menyesatkan 46 beriman pada hari kiamat 47 Hukum bacaanya 48 Al baqarah ayat 2 49 al ahzab ayat 59 50 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 51 an nahl ayat 90 52 ibrahim 7 53 Ali imran ayat 9 54 hadist+al-hujurat+ayat+12 55 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 56 harta 57 Ali imran ayat 138 58 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 59 Al an'am ayat 82 60 Surat annaShr 61 Hadist mengenai Allah sang maharaja 62 al hadid ayat 22 63 Amal tanpa ilmu 64 An nisa ayat 125 65 annahl ayat 90 66 An Nur ayat 2 67 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 68 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 69 Al-Maidah+ayat+2 70 ali imran 103 71 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 72 Yusuf 73 Surah taha ayat 15 74 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 75 Az zumar ayat 62 76 an-najiah ayat 17 77 Al isra ayat 13 78 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 79 kontrol+diri 80 annisa ayat 59 81 Keanekaragaman+hayati+tumbuhan+hewan 82 Maryam 58 83 yunus ayat 57 84 al hijr ayat 9 85 yusuf 87 86 Surat+Maryam+ayat+44 87 hadis bermanfaat bagi orang lain 88 yunus ayat 107 89 al anbiya ayat 47 90 yasin+ayat+56 91 Tanda-tanda bagi 92 Surah al taubat ayat 81 93 beriman kepada allah dan hari akhirat 94 surat an nahl 95 hadist perintah puasa bulan muharom 96 hutang 97 Surat Al-An'am Ayat 151 98 Sudah attin ayat 2 diawali dengan huruf 99 Thaha+ayat+109 100 Hadits muslim nomor 2789

Hasil pencarian tentang yasin+ayat+30-38

Al-Baqarah, 30)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Yasin 78)
kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Disebutkan bahwa masa mengandung dan masa menyusui (sampai dengan masa sapih) berlangsung selama 30 bulan...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama...Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui--yaitu 30 bulan--itu dikurangi masa menyusui saja--yaitu
Al-Qashash, 38) Jarak antara kedua perkataan yang telah dikatakannya itu empat puluh tahun.
Al-Qashash, 30).
Kami bedakan (antara mereka") dan orang-orang yang beriman, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat...(Yasin 59).
[[67 ~ AL-MULK (KERAJAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat ini dinamakan al-Mulk yang diambil...dari kata itu yang terdapat pada ayat pertama.
[[32 ~ AS-SAJDAH (SUJUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn...keadaan orang-orang jahat pada hari perhitungan, sikap orang-orang Mukmin ketika diingatkan dengan ayat-ayat...Di antara tujuan terpenting yang terkandung dalam surat ini adalah pengarahan pandangan kepada ayat-ayat
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan utusan raja Najasyi yang datang dari negeri Habasyah untuk menemui...Kemudian Nabi saw. membacakan surah Yasin kepada mereka setelah itu mereka menangis dan masuk Islam semuanya
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah..., kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101 yang termasuk...Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Ayat-ayat berikutnya berisi penjelasan bahwa perwalian yang benar hanyalah kepada Allah, kesenangan-kesenangan...Sebelum ditutup, masih ada ayat-ayat lain yang menguraikan ihwal hari kiamat, hari pemberian pahala bagi
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah.
amat jeleklah (perumpamaan suatu kaum) yaitu perumpamaan kaum itu (yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat...Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat lalim) dengan mendustakan ayat-ayat itu.
Apabila ayat-ayat Kami yang nyata telah dibacakan kepada orang-orang musyrik, maka--akibat sikap ingkar...dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir, "Ini adalah sihir yang nyata