Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 riba 3 al maidah ayat 1 4 Hadist tentang muamalah 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 Hukum 11 adil 12 ali+imran+191 13 al baqarah ayat 30 14 Ali imran 31 15 al ahzab ayat 21 16 ali+imran+190 17 iman 18 pinjaman 19 Menuntut ilmu 20 Kecurangan 21 Hadis tentang Musa dan khidir 22 Hadits Muslim 23 al maidah ayat 2 24 an nisa ayat 58 25 Al-Imran 182 26 tanggung jawab 27 ibrahim 28 Al+maidah+ayat+135 29 zakat 30 Al hasyr ayat 7 31 jual beli 32 zabur 33 an nisa ayat 59 34 al+maarij+ayat+35 35 pendidikan 36 Hadist tentang mu'amlah 37 Sabar 38 al hujurat ayat 9 39 annisa ayat 9 40 Surat+al+ghafir+ayat+60 41 akhlak 42 surat+al hijr+AYAT+36 43 Surat+al+ghafir+ayat+40 44 al ankabut ayat 51 45 al baqarah ayat 4 46 Ar Rahman 47 al baqarah ayat 285 48 ali imran ayat 7 49 at tahrim ayat 6 50 Sedekah 51 khalifah 52 al anfal ayat 2 53 Niat 54 ali imran 7 55 surat+ibrahim+AYAT+44 56 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 57 Al-Baqarah ayat 151 58 Az Zariyat ayat 56 59 ilmu 60 Pinjaman uang 61 Tentang masjid 62 An nisa ayat 4 63 Tolong menolong 64 Hadits tentang filsafat 65 al maidah ayat 3 66 al+maarij+ayat+32 67 Pemerintahan 68 an nahl ayat 72 69 nikah 70 gunung 71 Anggur 72 Surat+Ibrahim+Ayat+52 73 al+maarij+ayat+30 74 yusuf ayat 87 75 yusuf 87 76 ali imran 190 77 al ikhlas 78 ikhlas 79 pemimpin 80 al baqarah ayat 2 81 2154 hadist muslim 82 ali imran 92 83 tentang murabahah 84 an nisa ayat 1 85 surat al ikhlas 86 Sholat 87 Wafatnya ulama 88 al+maarij+ayat+41 89 Surah al-qasas ayat 26 90 Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah 91 ALI IMRAN AYAT 110 92 Imran 159 93 Surat Al lkhlas 94 surat+ibrahim+AYAT+42 95 surat An-Nas 96 al+maarij+ayat+40 97 Muhammad 19 98 melarang menggauli wanita kafir yang disandera dalam jihad hingga diketahui bahwa rahimnya telah suci yaitu dengan melahirkan dan hingga ia suci dari nifas 99 ibrahim 7 100 QS Al Lukman ayat 14

Hasil pencarian tentang yunus+5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ


5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Al-Qashash 5) (untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka) di dalam menanggung penganiayaan musuh
segala yang dijanjikan-Nya kepada Banû Isrâ'îl. (1) Kata "kalimat" dalam ayat ini ditafsirkan oleh ayat 5
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Nabi dan para sahabat bertolak dari Madinah pada tanggal 8 Ramadan 2 H (5 Maret 624 M).
juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat 5-
., s. al-Hajj: 47, al-Sajdah: 5 dan al-Ma'ârij: 4, mengisyaratkan bahwa dimensi waktu bersifat nisbi.
yang terdapat dalam surat al-Sajdah: 7, 8 dan 9; al-Mu'minûn: 12, 13 dan 14; Ghâfir: 67; dan al-Hajj: 5,
Ini semua berkat ketelitian aturan Allah dan mukjizat kekuasaan-Nya (Lihat juga catatan kaki ayat 5 surat
Ini semua berkat ketelitian aturan Allah dan mukjizat kekuasaan-Nya (Lihat juga catatan kaki ayat 5 surat
mendahului ilmu pengetahuan dalam menerangkan kejadian manusia dari setetes air seperti disebut dalam ayat 5
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus
[[5 ~ AL-MA'IDAH (HIDANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 120 ayat ~ Surat al-Mâ'idah termasuk kelompok surat
bagian Amerika Serikat persentase berjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh babi ini berkisar antara 5%