Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 kurban 4 hujan 5 ibrahim 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 9 Adam 10 maryam 11 ar-rum ayat 21 12 surat ali' imran ayat 185 13 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 14 matahari 15 dosa 16 cinta 17 Nikah 18 al isra ayat 7 19 ikhlas 20 al+anam+ayat+14 21 Zina 22 AN NAML AYAT 88 23 ayat kursi 24 Hadits Muslim Nomor 3035 25 al imran 200 26 Saba 13 27 Gunung 28 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 29 Ar Rahman 30 sabar 31 AL Baqarah ayat 286 32 al infitar ayat 6 7 33 perempuan 34 al mujadalah ayat 11 35 surat al imran ayat 185 36 al ahzab ayat 21 37 Aliimram+ayat+105 38 Nabi Ismail 39 ibrahim ayat 7 40 al-mukminun+ayat+34 41 surah al hadid ayat 57:3 42 aL IMRAN AYAT 2 43 al imran 44 jujur 45 Hud ayat 5 tema apa 46 Al Hijr 26 47 Hadits Muslim Nomor 2314 48 surat Toha ayat 14 49 Al-Muzammil ayat 20 50 saba 15 51 al anam ayat 83 52 Dimana dia akan mati 53 Al-baqarah ayat 183 54 Surah Az-zummar ayat 9 : 55 Al furqaan 27 56 imran 57 al jumuah ayat 10 58 Q.S AL A'RAF AYAT 56 59 maryam+ayat+30-35 60 durhaka 61 arah 62 Ayat+nikah+misyar 63 atap terpelihara 64 Qs. Maryam 33 65 ali imran : 92 66 Yusuf 84 67 Surah al-imran ayat 77 68 surah al kautsar ayat 1-3 69 tafsir surat al imran ayat 104 70 ar rahman 19 71 an nur ayat 35 72 Saksi 73 Perubahan zat 74 maryam ayat 30-35 75 surah al maidah ayat 96 76 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 77 Yusuf ayat 103 78 Metode pendidikan 79 QS. IBRAHIM AYAT 37 80 ayat+menyembunyikan+ilmu 81 ali imran 134 82 al hijr 22 83 surat Al-ibrahim ayat 10 84 Ditanya 85 al+anam+ayat+15 86 Ibrahim ayat 4 87 Laut 88 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 89 al-baqarah ayat 168 90 yunus 99 91 pagi 92 berkata benar 93 al+qiyamah+ayat+1-2 94 al+anam+ayat+16 95 AL A'RAF AYAT 52 96 Matahari mengelilingi bumi 97 al hasyr ayat 7 98 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 99 ali imran 100 Q.S.Al-Hujarat ayat 11

Hasil pencarian tentang zaitun

Kami menciptakan pula pohon zaitun yang tumbuh di bukit Sinai....Hal itu adalah karena zaitun merupakan jenis pohon kayu yang berumur ratusan tahun....Kelebihan pohon zaitun lainnya adalah warnanya yang selalu hijau dan indah....Lebih dari itu, zaitun mengandung vitamin A dan B....seperti industri pembuatan sabun di mana zaitun merupakan salah satu bahan campuran terbaik.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menurut sebagian mufassir ialah tempat tinggal Nabi Nuh, yaitu Damaskus yang banyak pohon Tin; dan Zaitun...ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pohon Zaitun.
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 29
zaitun dan kurma,
(Zaitun dan pohon kurma),
terjemahan ayat Surat At-Tin Ayat 1
Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,
Buah zaitun yang berkualitas baik dan pohon kurma yang produktif dan menghasilkan buah.
dianggap sebagai huruf Ta'diyah yang menggandengkan Fi'il dengan Maf'ul; pohon yang dimaksud adalah pohon Zaitun...Artinya, sebagai penyedap suapan yang dicelupkan kepadanya kemudian dimakan, yang dimaksud adalah minyak Zaitun
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 20
dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi
(Demi Tin dan Zaitun) keduanya adalah nama buah, atau dapat juga keduanya diartikan nama dua buah gunung
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 11
Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam
-deskripsi"> Disebutkan pohon Zaitun secara khusus karena tempatnya hanya khusus di negeri
Saat itu mereka dapat membuat minuman dari anggur, zaitun dan segala jenis minuman buah."
Air yang diturunkan dari langit itu dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang menghasilkan biji- bijian, zaitun
(Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 141
yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 99
mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 35
bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun
Juga, Allah menciptakan buah zaitun dan delima yang serupa dalam beberapa segi, tetapi berbeda dari beberapa
yang bermacam-macam buahnya) yakni yang berbeda-beda buah dan bijinya baik bentuk maupun rasanya (dan zaitun
Aku bersumpah demi buah tin dan zaitun, karena mengandung keberkahan dan manfaat yang amat besar.
-deskripsi"> Kata-kata "yang serupa" dan "yang tidak serupa" bisa kembalinya kepada zaitun
dengan yang lainnya (dan) Kami tumbuhkan berkat air hujan itu (kebun-kebun) tanaman-tanaman (anggur, zaitun
artinya kaca itu seolah-olah dinyalakan (dengan) minyak (dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun
diambil dari minyak pohon yang banyak berkahnya, berada di tempat dan tanah yang baik, yaitu pohon zaitun
Dengan air itu, Dia menumbuhkan berbagai macam kebun: anggur, zaitun dan delima.

-deskripsi"> Maksudnya, pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit, ia mendapat sinar