Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 al+qasas+ayat+79+-82 4 hadist+al-hujurat+ayat+10 5 Ayat+201 6 penganiayaan 7 Al-luqman+ayat+13-17 8 Hadis+at+taubah+ayat+105 9 riba 10 Hari kiamat 11 ibrahim ayat 7 12 dalil+kitab+injil 13 hari+kiamat 14 Al Maidah ayat 2 15 sombong 16 an-nisa' ayat 100 17 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 18 Ali Imran 159 19 Sesuai petunjuk 20 at taubah ayat 105 21 Al maidah ayat 48 22 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 23 Al Hujurat ayat 13 24 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 25 injil 26 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 27 Surat Al infitar 6 28 Menyesatkan 29 Al imran 30 Az zumar ayat 62 31 Ali Imran ayat 159 32 harta 33 Hadits tentang ketauhidan 34 al baqarah ayat 2 35 Qs Ibrahim 14:1 36 kontrol diri 37 al hadid ayat 3 38 Luqman+ayat+15 39 ali+imran+190-191 40 an nisa 1 sampai 3 41 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 42 Berakal 43 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 44 zabur 45 an nur ayat 2 46 Al Baqarah ayat 195 47 Ali imran 110 48 niat 49 al alaq ayat 1-5 50 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 51 ali imran 103 52 ali imran 186 53 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 54 Al-Maidah+ayat+2 55 Berfikir 56 Luqman+ayat+14 57 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 58 yusuf 111 59 Tajwid+surah+al+hujurat+ayat+11 60 An nisa ayat 125 61 Amal tanpa ilmu 62 an-najiah ayat 17 63 Al an'am ayat 82 64 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 65 Bacaan 66 al bayyinah ayat 5 67 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 68 Hadist mengenai Allah sang maharaja 69 at tahrim ayat 6 70 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 71 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 72 An nur ayat 24 73 Tuliskan surat At-tin ayat 7 74 annahl ayat 90 75 al baqarah ayat 20 76 Tuliskan+surat+At-tin+ayat+7 77 Hukum bacaanya 78 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 79 Ilmu 80 ibrahim 7 81 Ali+Imran+191 82 Al baqarah ayat 177 83 beriman pada hari kiamat 84 an nisa ayat 34 85 Surat annaShr 86 Al isra ayat 13 87 Apa arti QS at tin ayat 8 88 At Taubah ayat 122 89 Surat ali imran ayat 190-191 90 Al-luqman ayat 13-17 91 pelajaran yang dapat di ambil surat az zumar 39 92 Thaha+ayat+109 93 Yasin+ayat+37 94 yusuf 53 95 surat+as-syam+ayat+8 96 Syirik 97 asy syuara ayat 192 98 Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar 99 surat thoha 100 jual beli

Hasil pencarian tentang AL+HUJURAT+AYAT+12

lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan kaki ayat...12 surat Fâthir.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al-A'raf, 12).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad