Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 Membunuh cicak pahala 4 ali imran 5 Sabar 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Surat yasin 8 Hadits Abu Daud Nomor 4432 9 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 10 al ikhlas 11 Bumi 12 Aman 13 al-insyirah ayat 5 14 surat thaha ayat 180 15 An-nisa ayat 58 16 laut 17 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 18 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 19 ali imran 64 20 al hasyr ayat 7 21 ali imran 159 22 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 23 al baqarah ayat 219 24 al maidah ayat 3 25 Larangan mengikuti tradisi lokal 26 Iman 27 ciri ciri pasngan yang baik 28 awan 29 Surat Al-Insan Ayat 20 30 Ar-Rahman ayat 19 31 Hadis Ibnu Majah 1934 32 surat Al furqan ayat 20 33 annisa ayat 58 34 Tafsir kepuasan kerja 35 Ali Imran 110 36 saba 15 37 Sedekah 38 surat Al furqan ayat 9 39 al bayyinah ayat 8 40 Bersyukur 41 al fatiha ayat 1 42 AL HUJURAT AYAT 11 43 akhlak 44 Ayat 43 45 dunia 46 ibrahim 22 47 al+mursalat+ayat+33 48 al baqarah ayat 124 49 Ayat 216 50 az+zalzalah+ayat+2 51 buah buahan 52 Surah an Nisa ayat 3 53 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 54 Ibnu majah 127 55 kalimat allah isa 56 Nabi Yahya 57 luqman 8 58 Palestina 59 hadist kematian 60 surah Ar-Ra’du ayat 11 61 Imran 30 62 riba 63 Al Imran ayat 7 64 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 65 surat an-nisa ayat 29 66 sebab 67 Surat+Al-Baqarah 68 Surat Al-Baqarah Ayat 286 69 az zariyat ayat 56 70 Surat Al-Baqarah ayat 10 71 pendidikan 72 Ibrahim 40 73 Al+Ankabut+ayat+64 74 luqman ayat 14 75 surat+al+maidah+ayat+33 76 Surat Ibrahim+40+ 77 allah maha tau 78 al hijr ayat 9 79 Al Baqarah ayat 30 80 nabi yusuf 81 AL MAIDAH AYAT 2 82 Dunia adalah 83 zakat qardh 84 munafik 85 Maksiat 86 Alloh mengutus malaikat untuk menimpakan azab 87 Ayat Pendidikan 88 allah+maha+tahu 89 al ahzab ayat 70 90 nuh ayat 25 91 annisa ayat 65 92 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 93 Menolong diri sendiri 94 surat al-ahzab ayat 5 95 kriteria pasangan 96 ayat tentang hukum pada juz 20 97 Hadits Ahmad Nomor 20194 98 kafir+dibutakan+allah+qs 99 al-baqarah-ayat-286 100 al qadar ayat 1-5

Hasil pencarian tentang ATTAKASUR+AYAT+1-2

tetapi Allah berkeinginan untuk menyatakan kebenaran dengan kehendak, kekuasaan dan kalimat-kalimat-Nya(1)...dan kekuasaan itu--serta membasmi kekufuran dari dunia Arab dengan memenangkan orang-orang Mukmin. (2).... (1) "Kalimat" yang dimaksud dalam ayat ini adalah ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan perintah...memerangi pasukan yang bersenjata dan berkekuatan serta janji-janji kemenangan dari Allah. (2) Ayat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
turunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat 2.
Namun tidak mengurangi jatah suami (1/2) atau istri (1/4) anak dari puterinya berdasarkan ijma'....Ayat ini juga menunjukkan bahwa yang laki-laki dan yang wanitanya mendapatkan bagian yang sama, karena...lafaz "syurakaa" di ayat tersebut menunjukkan sama....Suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6, saudara/i seibu mendapatkan 1/3, sedangkan saudara-saudara...

-deskripsi"> Yakni yang kurang dari 1/3.
bercampurnya kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah(1)...dan mudlghah(2)....kami anak yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat- nikmat-Mu." (1)...'alaqah: (2) mudlghah
dan memasukkan sebagian waktu siang ke dalam waktu malam yang membuat malam menjadi lebih panjang. (1)..., kekayaan dan kemudahan kepada rasul dan hamba-hamba pilihan-Mu, sebagaimana telah Engkau janjikan(2).... (1) Keadaan ini terjadi di sejumlah negara yang jauh dari garis katulistiwa....Di negara-negara itu perbedaan waktu siang dan malam berubah sedemikian rupa di setiap musim. (2) Siklus...Ayat ini mengingatkan ilmuwan akan keajaiban penciptaan kehidupan dari benda yang mati, kemudian pengulangan
Dari kumpulan awan tebal yang menyerupai gunung,(1) Allah menurunkan embun....Segala fenomena alam tersebut adalah bukti kekuasaan Allah yang membuat manusia harus beriman kepada-Nya(2).... (1) Kemiripan antara awan dan gunung tidak dapat dilihat kecuali jika seseorang berada di atas awan...Jika pesawat terbang belum ditemukan pada zaman Rasulullah saw., ayat ini berarti menunjukkan bahwa al-Qur'ân...Dialah yang Mahatahu segala sesuatu yang tinggi dan yang rendah. (2) Ayat ini telah mendahalui penemuan
tidak memungkinkan kalian mendapatkan air, atau ketika kalian selesai buang air, atau menggauli istri(1)...kemudahan kepada kalian, agar kalian bersyukur atas petunjuk dan hidayah-Nya dengan selalu menaati-Nya. (2).... (1) bagian besar ahli tafsir mengartikan kata "lâmastum" dalam ayat ini dengan 'menyentuh'....Tetapi jika diartikan 'menggauli', wudu seseorang tidak batal hanya karena menyentuh wanita. (2) rsuci
-deskripsi"> Kutukan terhadap orang kafir ini diulang-ulang sampai empat kali: (1) Pada...saat ia akan mati, (2) Ketika berada dalam kubur, (3) Pada waktu hari berbangkit, dan (4) Di dalam neraka
yang zalim (Fir’aun dan kaumnya) dan menyampaikan kepada mereka risalah-Nya serta memperlihatkan ayat-ayat-Nya...Musa ‘alaihis salam di beberapa tempat yang dikisahkan-Nya itu tidak lepas dari dua kemungkinan: (1)..., karena Beliau tidak sezaman dengan mereka, maka sudah pasti yang benar adalah kemungkinan kedua; (2)
(1). (1) Pada beberapa ayat al-Qur'ân sering disebutkan bahwa bumi beratap dan terhampar....Ayat-ayat itu harus dipahami bahwa bumi terlihat beratap dan terhampar, meskipun pada hakikatnya berbentuk
serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1)...(1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat
-deskripsi"> Maksudnya ialah: 1....dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali setelah dipikirkan lebih dahulu. 2.
perbuatan itu banyak dilakukan pula oleh yang lain sehingga keadaan mereka terbagi menjadi tiga golongan; (1)...golongan yang ikut membuat galian dan meletakkan jaring, (2) golongan yang melarang, dan (3) golongan...Golongan yang ketiga inilah yang berkata kepada golongan kedua yang melakukan nahi mungkar (lihat ayat
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan...kaki ayat 12 surat Fâthir.
Ayat-ayat terakhir pada surat ini mengisyaratkan tentang hari kiamat dan kekufuran orang-orang musyrik...menggugah manusia untuk mendengarkan dan membawa mereka untuk mempercayai ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw (1).... (1) Ayat-ayat 1 sampai 4 surat ini mengisyaratkan dua peristiwa, yang pertama benar-benar telah terjadi...Dan juga terdapat kejadian ketiga yang dapat dipahami dari konteks ayat-ayat ini yang menjadi pembangkit...mereka atas orang-orang musyrik Quraisy pada Perang Badar yang terjadi pada hari Jumat, 17 Ramadan tahun 2
Dialah yang mula-mula menciptakan kalian dari tanah,(1) lalu menetapkan bagi kehidupan tiap orang di...setelah itu memperdebatkan kemampuan Allah dalam pembangkitan, dan keberhakan-Nya untuk disembah. (1)...Maksud ayat ini bisa dipahami bahwa penciptaan Adam a. s., bapak manusia, adalah dari tanah seperti...yang tersebut dalam ayat- ayat lain, juga bahwa badan manusia terdiri atas semua unsur yang dipunyai
Seandainya kepada mereka didatangkan ayat-ayat yang telah mereka minta, mereka pasti akan berpaling dan...Kami telah memberi Mûsâ sembilan mukjizat yang nyata(1). Meskipun demikian, mereka mengingkarinya....Dan Fir'aun berkata kepada Mûsâ, "Kukira kau adalah orang yang terkena sihir, Mûsâ." (1) Sembilan mukjizat
bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Wanita-wanita yang dijatuhi talak, diharuskan menunggu, tidak bersegera kawin lagi, selama tiga kali haid,(1)...agar diketahui betul rahimnya kosong dari janin(2) dan kesempatan untuk rujuk tetap terbuka....menggungguli hamba-hamba-Nya, menggariskan ketentuan untuk mereka yang sesuai dengan kebijakan-Nya. (1)...Pertama, kata "qurû'" yang disebut dalam ayat ini ditafsirkan 'haid'....Kedua, jenis dan hukum tentang idah lainnya akan dijelaskan kemudian di tempat lain. (2) Masa idah disyariatkan
Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat
Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Yûsuf(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku...bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan...kaki tafsir ayat 84 dan 85 surat ini.
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
Dan ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tentang kisah penduduk suatu kota(1) yang memiliki kesamaan dengan...kisah kehidupan mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1)...Beberapa pakar tafsir menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
Apabila kalian melaksanakan semua ketentuan itu, niscaya harapan kalian akan terwujud(1). (1) Ayat ini...Petunjuk yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa seseorang yang berada dalam suatu peperangan,...Disinggung pula dalam ayat ini pentingnya jiwa keberagamaan dan keimanan dalam rangka memompa kekuatan...Ayat ini juga menerangkan pentingnya arti taat kepada Allah dan rasul-Nya sebagai upaya menghindari kegagalan
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
Oleh karena itu, kalian tidak perlu minta dipercepat sesuatu yang memang pasti akan tiba(1). (1) Yang...dimaksud dengan kata "âyâtî" ('ayat-ayat-Ku') dalam ayat ini adalah âyât kawniyyah, yaitu tanda-tanda
Kami turunkan dari langit air yang suci dan menyucikan, serta dapat menghilangkan najis dan kotoran(1).... (1) Pada ayat ini Allah memberitahukan bahwa Dia memberikan nikmat kepada manusia berupa turunnya air...Ayat ini menunjukkan bahwa air hujan, ketika pertama kali terbentuk, sangat bersih.
Akan tetapi, mereka yang didatangi rasul itu terbagi menjadi dua golongan: (1) Golongan yang menolak...Sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.” (2)...Golongan yang menerima peringatan sebagaimana yang disebutkan pada ayat 11 dalam surah Yaasiin ini.
Semua urusan mereka diatur dengan penuh hikmah(1). (1) Kata sab'a tharâ'iq dalam ayat ini adalah kiasan...Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia tidak akan pernah lalai dalam mengatur semua makhluk yang ada