Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Al ikhlas 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 Al+hijr+ayat+47 6 ali imran 7 yusuf 8 hujan 9 ayat tentang kepala madrasah 10 ali+imran+159 11 Almaidah ayat 48 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 akhlak 14 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 15 Ibrahim ayat 7 16 laut 17 dunia 18 al-insyirah ayat 5 19 huud+40 20 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 21 hewan 22 al-baqarah ayat 168 23 Urusan 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 an-nur+ayat+36 27 al-maidah ayat 3 28 ali imran ayat 185 29 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 30 ikhlas 31 al bayyinah ayat 8 32 Surga 33 surat al baqarah ayat 11 34 surat Al furqan ayat 20 35 Memohon ampun 36 Al+hijr+ayat+48 37 lukman+ayat+15 38 ali imran 64 39 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 40 ar rum ayat 21 41 surat Al furqan ayat 9 42 kemuliaan 43 petunjuk 44 al baqarah ayat 261 45 mengharapkan pertemuan 46 AL+AHZAB+AYAT+70 47 Anjing 48 saba 15 49 QS.Al imran ayat 79 50 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 51 al ahzab ayat 70 52 al-maidah ayat 48 53 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 54 Surat al maidah ayat 48 55 orang tua 56 ibrahim 32 57 penyakit gula 58 ibrahim ayat 33 59 Al-Baqarah · Ayat 286 60 al qadar ayat 1-5 61 LUKMAN+AYAT+16 62 an-nisa ayat 36 63 al a'raf ayat 20 64 ali+imran+147 65 luqman 66 Surat AlBaqarah ayat 27 67 Cobaan 68 Q.S Al-Maidah ayat 48: 69 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 70 Nafas 71 Faedah hadits At tarmizi no 2292 72 kabut 73 al maidah ayat 2 74 ali imran ayat 26 75 LUKMAN+AYAT+17 76 Cinta 77 tumbuhan berdzikir 78 gunung 79 az+zalzalah+ayat+2 80 MARYAM 81 keamanan 82 yunus 101 83 surat al-ahzab ayat 5 84 Al-Baqarah ayat 177 85 LUKMAN+AYAT+18 86 an-nisa ayat 29 87 surat al baqarah ayat 219 88 Bersyukur 89 menjaga diri 90 al maidah ayat 3 91 huud+42 92 bertakwa 93 q.s al qalam ayat 68 94 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 95 Surat Al-A’raf Ayat 26 96 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 97 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 98 keluarga 99 LUKMAN+AYAT+19 100 Almujadilah surah ke berapa

Hasil pencarian tentang AYAT+RIYA'

-deskripsi"> Riya ialah melakukan sesuatu karena ingin dilihat dan dipuji orang lain....

-deskripsi"> Tindakan mereka seperti yang disebutkan dalam ayat di atas tidak lain
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Jika kalian menampakkan sedekah tanpa riya, itu sangat terpuji dan diridai. Tuhan pun juga memuji....bersedekah kepada orang-orang fakir dengan sembunyi-sembunyi agar mereka tidak tersakiti dan tidak timbul riya
Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena Menampakkan itu dapat menimbulkan riya...

-deskripsi"> Ayat ini menjelaskan, bahwa sepatutnya orang yang bersedekah memberikan
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 6
orang-orang yang berbuat riya,
(Mereka bersifat riya di hadapan manusia) dengan salat itu (dan tidak berzikir kepada Allah) maksudnya...tidak melakukan salat (kecuali sebentar) disebabkan riya tadi.
Keadaan orang yang berinfak dengan motif riya, perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya terdapat...batu yang licin karena diterpa hujan deras, begitu pula pahala sedekah akan hilang karena perbuatan riya
-deskripsi"> Riya ialah melakukan suatu amal tidak untuk mencari keridhaan Allah, akan
[[107 ~ AL-MA'UN (KEBAIKAN DAN BANTUAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat ini berbicara tentang...Juga termasuk kelompok itu, orang yang riya dengan pekerjaannya, orang yang enggan memberi pertolongan
Mereka tidak riya atau mengharap pujian seseorang, dan selalu takut akan kedahsyatan hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 47
janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 142
Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 38
Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang
Orang-orang lalim yang berinfak dengan motif riya atau diiringi sikap menyakiti dan untuk kemaksiatan
Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan
berpegang teguh kepada, agama, Allah dan mengikhlaskan agama mereka karena Allah) artinya daripada riya
Dan orang-orang yang) diathafkan kepada orang-orang yang sebelumnya (menafkahkan harta mereka karena riya
kepada Allah karena-Nya menjadi pusat perhatianmu, semua yang menyalahinya maka tolaklah, seperti karena riya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 264
menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya
Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk berbuat ikhlas, baik dalam ibadah kurban maupun dalam ibadah lainnya..., bukan untuk berbangga, riya atau karena kebiasaan.
Salatnya itu hanya dimaksudkan untuk riya, bukan salat yang sebenarnya.

-deskripsi"> Seperti berbuat riya....Ayat ini menerangkan syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas karena Allah dan mutaba’ah (sesuai dengan
Dalam ayat ini terdapat dalil tidak bolehnya mengarahkan satu pun ibadah (seperti berdo'a, ruku', sujud...Dalam ayat ini terdapat obat terhadap penyakit ketergantungan kepada selain Allah Ta'ala, demikian juga...obat terhadap penyakit riya', 'ujub (bangga diri) dan sombong....Ayat ini menunjukkan lemahnya manusia mengurus dirinya sendiri sehingga diperintahkannya untuk meminta...pertolongan kepada-Nya Berdasarkan ayat ini juga bahwa beribadah dan meminta pertolongan kepada-Nya

-deskripsi"> Yakni membersihkan amalan mereka dari riya' dan kemunafikan.
Begitulah keadaan orang yang berinfak dan bersedekah dengan disertai riya dan sikap menyakiti.
Termasuk tipuan-Nya kepada mereka (kaum munafik) adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al Hadid ayat...

-deskripsi"> Riya adalah melakukan suatu amal tidak untuk mencari keridhaan Allah
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
-deskripsi"> Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya, dapat dipahami...

-deskripsi"> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung...yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang...berhubungan dengan yang ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain....menimbulkan syubhat di tengah manusia agar dapat menyesatkan mereka, di samping itu, mereka menta'wil ayat-ayat
Ayat-ayat-Nya adalah ayat yang paling agung, bukti yang paling kuat, dilalah(maksud)nya paling jelas,...Ayat-ayat-Nya menunjukkan berita yang benar, perintah yang baik, dan larangan terhadap perbuatan yang...membahayakan serta akhlak tercela, ayat-ayat-Nya dalam hal jelas dan terangnya bagi mata hati ibarat...matahari bagi mata kepala, ayat-ayat-Nya menunjukkan kepada keimanan dan mengajak untuk meyakini, serta...yang tinggi serta perbuatan-perbuatan-Nya yang sempurna, ayat-ayat yang menerangkan kepada kita para