Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 al baqarah ayat 111 7 sabar 8 ali imran 159 9 Bumi 10 Kematian 11 luqman 12 Matahari 13 Al-Hajj ayat 54 14 zina 15 Jika Allah menghendaki 16 al mulk ayat 15 17 tafsir at-tahrim ayat 3 18 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 19 Tafsir surat al kafirun 20 bintang 21 hadiah 22 an nur ayat 2 23 al-baqarah ayat 275 24 al baqarah ayat 16 25 surah al kahfi ayat 1-2 26 ayat tentang penjualan 27 dunia adalah cobaan 28 Ibrahim 29 ikhlas 30 Al-Jaatsiyah AYAT 13 31 Hujan 32 al ahzab ayat 21 33 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 34 Syari’ah Charge Card 35 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 36 Ar rahman 37 Al Baqarah ayat 30 38 Surat Al Kahfi ayat 66 39 pendidikan 40 albaqarah ayat 30 41 AKAL 42 Gempa 43 al hajj ayat 54 44 al maidah ayat 8 45 surat+an+nisa+ayat+20 46 takwa 47 Arrum ayat 54 48 Al qasas ayat 26 49 surat Ibrahim/14:7 50 Iman 51 surat+an+nisa+ayat+21 52 Yunus 101 53 Ali Imran 133 54 al quran surat at-taubah 55 Annisa ayat 29 56 Warisan 57 al mudatsir ayat 85 58 Luqman 13 59 Ibrahim 7 60 Ishaq 61 al maidah ayat 25 62 saba 13 63 Thalut sungai 64 an nahl ayat 75 65 al maidah ayat 90 66 al jumuah ayat 9 67 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 68 Ibrahim 41 69 QS. An-Nahl Ayat 91 70 ayat kursi 71 Kehidupan 72 ibadah 73 surat al jazalah ayat 7-8 74 al imran 104 75 Annisa ayat 36 76 makan 77 Banjir 78 Surat Ali Imran 79 Quraisy shihab 80 Hadits ahmad+26216 81 ali imran 191 82 Awan 83 an+nur+ayat+6 84 hati 85 an+nur+ayat+33 86 al hujurat ayat 10 87 Mujadalah ayat 11 88 Surah Ibrahim 89 tafsir surat at-tahrim ayat 3 90 agama 91 Al Isra ayat 23 92 menuntut ilmu 93 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 94 yusuf 111 95 Al Baqarah ayat 195 96 surat al imran 97 jadilah 98 Al ikhlas 99 Ali Imran 26 100 surat al hujurat

Hasil pencarian tentang Al+ahzab+ayat+65

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا


65. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak (pula) seorang penolong.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
, ("Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu") yakni sampai habisnya ajal kalian, dan di dalam ayat...Hud, 65)
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
Al-Hajj, 65).
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi