Paling Sering Dicari

1 hukum 2 taat 3 tumbuhan 4 malu 5 sabar 6 surat al hujurat ayat 10 7 jaringan tumbuhan 8 aurat 9 an nisa ayat 29 10 ibrahim+ayat+3 11 Fenomena bulan 12 taubat 13 al isra ayat 55 14 Riba 15 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 16 al+maidah+ayat+38 17 ibrahim 18 Ali Imran 19 Luqman 20 al Baqarah ayat 219 21 ilmu 22 kitab+zabur 23 al maidah ayat 2 24 kitab injil 25 Surat al baqarah ayat 214 26 Bentuk molekul 27 ali+imran+31 28 niat 29 imran 30 injil 31 al furqan ayat 1 32 daun 33 al isra ayat 82 34 jihad 35 Langit 36 al maidah ayat 8 37 Ali imran 159 38 Ar rum ayat 21 39 al ikhlas 40 Zina 41 ibrahim 7 42 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 43 Memuliakan 44 yunus 45 Al hajj ayat 5 46 jual beli 47 Yusuf 48 surat al jumu'ah 49 Al mulk ayat 15 50 taurat 51 al anbiya ayat 107 52 Minta ampun 53 Ketaatan 54 al maidah ayat 1 55 surat al fiil 56 hadits ibnu majah 225 57 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 58 yunus ayat 57 59 Akhlak 60 al+qaff+ayat+30 61 Kepatuhan syariah 62 muhammad 63 Keberagaman tumbuhan 64 al hasyr ayat 7 65 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 66 kitab Taurat 67 aL aNKABUT AYAT 20 68 zakat 69 an nisa ayat 59 70 Surat al isra ayat 2 71 al-Maidah ayat 3 72 berserah diri 73 Hadis+at+taubah+ayat+105 74 Hadits abu Daud 1116 75 surat an nur ayat 54 76 surat an-naba' 77 musim dingin 78 at taubah ayat 103 79 Perang badar 80 ar-rum ayat 41 81 pekerjaan 82 Rahasia 83 luqman ayat 13 84 ibrahim 41 85 Al-an'am ayat 82 86 pakaian 87 ayat kursi 88 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 89 Sholat 90 ali imran 190 91 al maidah ayat 3 92 an nahl ayat 125 93 luth 94 Kerusakan 95 at taubah ayat 33 96 an+nisa+ayat+6 97 bekerja 98 an nisa ayat 4 99 an nisa ayat 64 100 Surat sad ayat 24

Hasil pencarian tentang Al+quran

terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 29
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 82
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?...Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 8
mengapa Al Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita?"...Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Quran-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 2
Yang telah mengajarkan al Quran.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 1
Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al...Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 2
Demi Al Quran yang penuh hikmah,
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 1
Qaaf Demi Al Quran yang sangat mulia.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 1
Shaad, demi Al Quran yang mempunyai keagungan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 82
Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan...Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 105
Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 53
Dan apabila dibacakan (Al Quran itu) kepada mereka, mereka berkata: "Kami beriman kepadanya; sesungguhnya...; Al Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 77
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 81
Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 25
Dan Al Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 9
dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 1
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 90
Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)"....Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 75
Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 27
Al Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,