Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 al ikhlas 6 yusuf 7 Almaidah ayat 48 8 ali+imran+159 9 ayat tentang kepala madrasah 10 al furqan ayat 67 11 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 12 al-insyirah ayat 5 13 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 14 an-nur+ayat+36 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 al-baqarah ayat 168 17 hewan 18 Urusan 19 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 20 hujan 21 huud+40 22 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 23 Aman 24 Ibrahim ayat 7 25 orang tua 26 dunia 27 al-maidah ayat 3 28 Bersyukur 29 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 30 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 31 al bayyinah ayat 8 32 menghindari perkelahian 33 lukman+ayat+15 34 surat al baqarah ayat 11 35 surat Al furqan ayat 9 36 ali imran ayat 185 37 Saba 13 38 AL+AHZAB+AYAT+70 39 QS.Al imran ayat 79 40 an nisa ayat 59 41 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 42 Al+hijr+ayat+48 43 al-maidah ayat 48 44 Surat al maidah ayat 48 45 An nahl ayat 120 46 Al+Anbiyâ+ayat+73 47 Surga 48 Menumbuhkan kebiasaan menegur 49 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 50 ar rum ayat 21 51 ibrahim 32 52 petunjuk 53 kemuliaan 54 Memohon ampun 55 al ahzab ayat 70 56 al baqarah ayat 261 57 mengharapkan pertemuan 58 ikhlas 59 Anjing 60 ali imran ayat 26 61 Al furqon ayat 67 62 surat Al furqan ayat 20 63 surat al-ahzab ayat 5 64 Ayat 36 surat al isra 65 LUKMAN+AYAT+19 66 an-nisa ayat 36 67 Ibrahim ayat 3 68 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 69 an nisa ayat 1 70 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 71 Al-Nur ayat 51-54 72 SURAT AL KAHFI AYAT 19 73 Sedikit sekali berterimakasih 74 Muslim 75 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 76 ali imran 190-191 77 Kitab belakang 78 ali imran 185 79 kabut 80 Sedekah 81 al-baqarah+ayat+66 82 al imran 96 83 Perang 84 ali imran ayat 159 85 AKHLAK 86 surat+Asy+syuara+ayat+157 87 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 88 pendidikan 89 ibrahim 9 90 al-baqarah ayat 245 91 Hidup sederhana 92 bermain 93 Diamlah 94 Surat at-taubah 104 95 israq ayat 81 96 Ibrahim ayat 43 97 an nisa ayat 9 98 Faedah hadits At tarmizi no 2292 99 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 100 Terhadap diri

Hasil pencarian tentang Ali+imran+ayat+191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ


191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
yang baik dan orang-orang yang buruk yang dengannya mereka dapat dikenali sebagaimana firman-Nya di ayat...Ali Imran: 106)

ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.
Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang menakjubkan, karena tidak mampunya Beliau berbicara dengan manusia...Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 30)

-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul...

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat dalil kelebihan laki-laki dibanding wanita,
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
untuk memperbaiki apa yang telah ada dari keimanan itu dan memunculkan apa yang belum ada, seperti pada ayat...Ali Imran: 102)....Perlu diketahui, bahwa mengingkari salah satu di antara yang disebutkan dalam ayat di atas sama saja
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan...dan para sahabat biasa memaafkan Ahli Kitab dan kaum musyrik, hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
Oleh karena itulah, di ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengarahkan mereka untuk memutuskan sarana-sarana...Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam ayat tersebut menggunakan kata-kata, “Falaa takhdha’na bil qauliâ...Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat...yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.” (Terj....Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia..., dan kesamaran ini tidaklah hilang kecuali dengan mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat (jelas...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
class="tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar ia berkata, “Turun ayat...yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka…dst.” tentang enam orang Quraisy, yaitu Ali...kepada Qais bin ‘Ubaad, ia berkata, “Aku mendengar Abu Dzar bersumpah sebuah sumpah, “Sesungguhnya ayat...dst.” Turun berkenaan orang-orang yang melakukan perang tanding pada peperangan Badar, yaitu Hamzah, Ali
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran