Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 7 tentang kurban 8 al mujadalah ayat 11 9 Al+hujurat+ayat+13 10 angin 11 ali imran 103 12 zakat 13 al qalam ayat 4 14 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 15 surah al baqarah ayat 2 16 Al Baqarah ayat 285 17 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 18 Ibrahim Ayat 7 19 talak 20 ali imran 190 21 ali imran 22 al hujurat ayat 13 23 al baqarah ayat 177 24 luqman ayat 12 25 Al hujurat ayat 9 26 at tahrim ayat 6 27 ali imran 159 28 an nisa ayat 59 29 Sedekah 30 saba 15 31 maryam 32 al hajj ayat 7 33 al baqarah ayat 285 34 Melaksanakan haji 35 yunus ayat 3 36 Muslim itu bersaudara 37 al ikhlas 38 surat+at+tagabun+ayat+1 39 al maidah ayat 8 40 Cahaya Allah 41 hawa 42 Al baqarah ayat 229 43 Rumah 44 Al ahzab ayat 21 45 Terbit 46 upah 47 kafir 48 miskin 49 surat al araf ayat 54 50 surat+38+ayat+72 51 an nisa ayat 29 52 ar rad ayat 11 53 Yusuf 87 54 ali imran 104 55 al anfal ayat 60 56 Al baqarah ayat 30 57 Alat pembelajaran 58 at taubah ayat 60 59 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 60 Pendidikan islam sebelum menikah 61 al-a'raaf+7 62 al-hujurat ayat 9 dan 10 63 Surah Al Maidah ayat 15-16 64 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 65 beriman kepada allah 66 memuliakan orang tua dan mertua 67 al-alaq+ayat+2 68 nikah 69 alhadid ayat 7 70 al baqarah ayat 282 71 al-alaq+ayat+3 72 al+isra+ayat+26 73 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 74 Ali imran 60 75 al-alaq+ayat+4 76 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 77 Tentang fenomena alam 78 al+maidah+ayat+122 79 an nisa ayat 58 80 amanat 81 al-alaq+ayat+5 82 Matahari di bawah arsy 83 yusuf 84 kurban 85 surat al baqarah 30 86 at-tahrim ayat 6 87 Surah Hud ayat 114 88 al imran 89 Tajwid surat an-nisa ayat 34 90 Materi pendidikan islam 91 al hijr 19 92 keutamaan sholat 93 pendidikan 94 Melupakan jasa orang 95 adam 96 tilawah per ayat 97 ar rahman 98 hati bani adam 99 surat as saffat ayat 113 100 al baqarah ayat 3

Hasil pencarian tentang Allah+menjaga+israel

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 5
dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Akan tetapi, Kami menjaga langit itu dari seluruh setan yang memang berhak dikutuk dan dijauhkan dari...rahmat Allah.
(Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka) tiada seseorang pun yang dapat menyelamatkan dan...menjaga mereka dari azab-Nya.
Tetapi, orang-orang yang menjaga dirinya dari maksiat dan selalu taat kepada Allah berada di tempat yang
Setiap manusia memiliki sejumlah malaikat yang bertugas--atas perintah Allah--menjaga dan memeliharanya...Mereka ada yang menjaga dari arah depan dan ada juga yang menjaga dari arah belakang....Demikian pula, Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa dari susah menjadi bahagia, atau dari kuat...Apabila Allah berkehendak memberikan bencana kepada suatu bangsa, tidak akan ada seorang pun yang dapat
("Sesungguhnya mereka itu benar-benar golongan) yang dimaksud adalah kaum Bani Israel (yang kecil) menurut...suatu pendapat dikatakan, bahwa jumlah kaum Bani Israel yang dibawa Nabi Musa berjumlah enam ratus tujuh...tentara, belum lagi yang ada di belakangnya, maka oleh karena itu Firaun menganggap kecil jumlah Bani Israel
("Aku lebih berhak) lebih pantas (untuk) agar (tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak...membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah pergi bersamaku) menuju ke negeri Syam (Bani Israel....") kaum Bani Israel itu selalu ditindas oleh Firaun.
Yaitu orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan suci Allah kepada umat manusia sebagaimana adanya saat...Orang-orang yang takut hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain....Cukuplan Allah yang menjaga dan yang memperhitungkan.
Mereka berkata, "Sesungguhnya, sebelum memperoleh kenikmatan ini, kami takut kepada Allah ketika kami...berada di tengah-tengah keluarga kami, sehingga Allah menganugerahkan kasih sayang-Nya kepada kami dan...menjaga kami dari api neraka.
Mereka berkata, "Sesungguhnya, sebelum memperoleh kenikmatan ini, kami takut kepada Allah ketika kami...berada di tengah-tengah keluarga kami, sehingga Allah menganugerahkan kasih sayang-Nya kepada kami dan...menjaga kami dari api neraka.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 55
Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga
(Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud) yaitu Nabi Daud mendoakan/menyerapah...mereka hingga mereka berubah ujud menjadi kera-kera; mereka adalah orang-orang dari kalangan Bani Israel...mendoakan/menyerapah mereka sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi; mereka adalah orang-orang Bani Israel
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 75
Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga
Atau jiwa yang berdosa itu berkata, dengan mencari alasan, 'Kalau saja Allah memperkenankan aku untuk...memperoleh petunjuk, tentu, di dunia dulu, aku sudah termasuk orang yang menjaga dirinya dari azab Allah
Katakan kepada mereka, wahai Nabi, "Aku tidak ditugasi untuk menjaga, menghitung amalan, dan mengganjar...Semuanya hanyalah wewenang Allah."
(Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya) yaitu kaum Bani Israel (dari bencana yang besar) dari perbudakan
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang baik yang telah dihalalkan Allah...Jangan pula melampaui batas-batas yang disyariatkan Allah kepada kalian dengan menjaga keseimbangan dalam...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Maka Allah swt. berfirman, ("Maka berjalanlah kamu) lafaz ini dapat dibaca Fa-asri atau Fasri (dengan...membawa hamba-hamba-Ku) yaitu Bani Israel (pada malam hari, sesungguhnya kalian akan dikejar) oleh Firaun
Firaun sendiri, mereka telah berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri dengan kekafiran mereka kepada Allah...dan penindasan mereka kepada kaum Bani Israel (mengapa mereka tidak) Istifham di sini bermakna sanggahan...kepada Allah dengan menaati-Nya,
Mereka menjadikan sumpah palsu mereka sebagai perisai yang menjaga mereka dari hukuman....Dengan begitu, mereka telah menghalangi diri mereka dari jalan Allah yang lurus.
Dan jika kamu telah melakukan hal itu dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan menjaga dirimu dari setan...Setan tidak akan pernah dapat mempengaruhi orang-orang yang hatinya dipenuhi keimanan pada Allah, orang-orang
(Dan Kami seberangkan) Kami lewatkan (Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai)...damah atau kasrah huruf kaf-nya (berhala mereka) mereka masih tetap menyembah berhala-berhala itu (Bani Israel...Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang bodoh.") karena kamu membalas karunia Allah atas
Tapi Allah menghalalkan bagimu budak-budak wanita yang kamu miliki....Sungguh Allah Mahaperiksa dan Maha Menjaga segala sesuatu.
mengeluarkan mereka sebagaimana yang telah disebutkan tadi (dan Kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel
melakukan zina, bila dipersaksikan oleh empat orang saksi yang adil, harus dikurung dalam rumah untuk menjaga...dan menghindari kerusakan dan kejahatan, sampai datang ajalnya atau sampai Allah membuka jalan kehidupan
Allah menenangkan mereka berdua dengan berfirman, "Janganlah kalian berdua takut kepada Fir'aun....Aku selalu menyertai dan menjaga kalian.
, orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu untuk orang yang meminta, dan orang yang menjaga
, orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu untuk orang yang meminta, dan orang yang menjaga
Allah menjadikan di muka bumi gunung-gunung yang kokoh yang menjaga bumi agar tidak goncang....Di bumi itu pula Allah menjadikan jalan-jalan terhampar agar kalian dapat melaluinya untuk mencapai tujuan
berikan petunjuk kepada Musa) berupa kitab Taurat dan mukjizat-mukjizat (dan Kami wariskan kepada Bani Israel