Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 tentang kurban 7 Al+hujurat+ayat+13 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 angin 10 al mujadalah ayat 11 11 ali imran 103 12 zakat 13 al qalam ayat 4 14 surah al baqarah ayat 2 15 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 16 Al Baqarah ayat 285 17 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 18 maryam 19 talak 20 Ibrahim Ayat 7 21 Sedekah 22 al baqarah ayat 177 23 saba 15 24 ali imran 190 25 al hujurat ayat 13 26 Al hujurat ayat 9 27 at tahrim ayat 6 28 ali imran 159 29 ali imran 30 luqman ayat 12 31 an nisa ayat 59 32 al hajj ayat 7 33 Melaksanakan haji 34 beriman kepada allah 35 Rumah 36 Yusuf 87 37 al baqarah ayat 285 38 al maidah ayat 8 39 Al baqarah ayat 30 40 miskin 41 kafir 42 ar rad ayat 11 43 Al baqarah ayat 229 44 Al ahzab ayat 21 45 at taubah ayat 60 46 Cahaya Allah 47 ali imran 104 48 al anfal ayat 60 49 upah 50 an nisa ayat 29 51 surat al araf ayat 54 52 surat+38+ayat+72 53 Pendidikan islam sebelum menikah 54 Surah Al Maidah ayat 15-16 55 al-a'raaf+7 56 Alat pembelajaran 57 yunus ayat 3 58 al ikhlas 59 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 60 al-hujurat ayat 9 dan 10 61 surat+at+tagabun+ayat+1 62 Muslim itu bersaudara 63 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 64 hawa 65 Terbit 66 yusuf 67 luqman 68 Tajwid surat an-nisa ayat 34 69 pendidikan 70 amanat 71 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 72 Surah Hud ayat 114 73 Tafsir hak anak terhadap orang tua 74 al+isra+ayat+26 75 keutamaan sholat 76 Larangan merusak alam 77 sampaikan walau satu ayat 78 surat as saffat ayat 113 79 asy syuara ayat 109 80 muhammad 36 81 Ali Imran 8 82 at-tahrim ayat 6 83 memuliakan orang tua dan mertua 84 al maidah ayat 2 85 tilawah per ayat 86 al imran 87 Al baqarah ayat 275 88 Harta rampasan perang 89 Matahari di bawah arsy 90 al-maidah ayat 88 91 al maidah ayat 1 92 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 93 qs al isro ayat 1 94 yunus 61 95 yusuf 111 96 asulullah berkata, “Maha Benar Allah, bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah, kalau sudah melihat kedua cucuku ini aku tidak bisa sabar.” Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. 97 malaikat 98 Musibah 99 surat+al-anbiya+ayat+22 100 al-maidah+ayat+3

Hasil pencarian tentang Ampunan

terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 6
Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan bagi mereka) dalam ungkapan kalimat astaghfarta, keberadaan...hamzah istifham cukup diwakili oleh hamzah washal (atau kamu tidak memintakan ampunan bagi mereka, Allah...tidak akan memberikan ampunan kepada mereka.
menentukan suatu putusan hukum, hadapkanlah dirimu kepada Allah, renungkan keagungan-Nya dan mintalah ampunan...Karena, sesungguhnya, ampunan dan kasih sayang adalah sifat-sifat Allah.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 18
Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.
Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi
Mereka, mudah-mudahan, akan memperoleh ampunan.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 50
Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.
(Dan dia akan kembali kepada kaumnya) di dalam surga (dengan gembira) karena mendapatkan ampunan-Nya.
Bertakwalah kepada Allah dalam segala urusanmu, ampunan dan rahmat Allah sungguh amat besar bagi hamba-hamba...yang kembali memohon ampunan kepada-Nya, sebagaimana Dia kehendaki.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 96
(yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat.
Dialah yang ampunan-Nya amat kuinginkan, agar--saat perhitungan nanti--segala kealpaan dan kekhilafanku
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 9
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 12
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 175
Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh ampunan
Sesungguhsnya hanya kepada Tuhan kita sajalah kita mengharap ampunan dan ganti."
Permohonan ampunan yang dilakukan Ibrâhîm untuk ayahnya tidak lain adalah untuk memenuhi janji Ibrâhîm...yang tetap bersikeras mempertahankan kesyirikan sampai mati, maka ia lepas tangan dan tidak memohonkan ampunan
(Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka ampunan) dari dosa-dosa (dan rezeki
(Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku) yakni penyebab Allah memberikan ampunan kepadanya
Sesungguhnya Allah Mahaluas ampunan dan rahmat-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 32
memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan
Sesungguhnya kami mengharapkan ampunan Tuhan kami dari segala kesalahan yang kami lakukan sebelumnya,
Dan pada akhir malam mereka selalu meminta ampunan Tuhan.
Dan pada akhir malam mereka selalu meminta ampunan Tuhan.
Sekalipun engkau, wahai Nabi, mengabulkan permintaan ampunan atas dosa-dosa mereka, hal itu tetap tidak...Sebab, baik engkau memintakan ampunan untuk mereka maupun tidak, bagi mereka sama saja....Bahkan, meskipun engkau memperbanyak permohonan ampunan untuk mereka, Allah tidak akan memaafkan mereka
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 133
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi
Hanya Dialah Pemilik ampunan tetap dan kasih sayang abadi.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 4
Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat)
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 55
Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan
Allah Mahaagung ampunan-Nya dan Mahaluas rahmat-Nya.